Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 18/2005/CT-UBND về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Số hiệu: 18/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trịnh Quang Hưng
Ngày ban hành: 02/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:18/2005/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 02 tháng 6 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) miễn phí cho người nghèo, người có công với cách mạng và người chưa thành niên, nhất là TGPL cho các đối tượng chính sách luôn được Đảng, Nhà nước, các ngành và các cấp đặc biệt quan tâm, đã góp phần rất lớn vào việc xóa đói giảm nghèo, thực hiện đền ơn đáp nghĩa, đem lại công bằng xã hội; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và nhân dân; làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân, giữ đoàn kết trong cộng đồng, góp phần ổn định an ninh, trật tự xã hội địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được. Từng lúc, từng nơi công tác TGPL chưa được thật sự coi trọng và quan tâm đúng mức. Việc phối hợp triển khai giữa các ngành, các cấp với cơ quan TGPL chưa được chặt chẽ và thường xuyên, đội ngũ cán bộ trợ giúp pháp lý còn thiếu. Vì vây, việc đáp ứng nhu cầu TGPL miễn phí cho các đối tượng còn hạn chế.

Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động TGPL trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về hoạt động TGPL, xem đây là trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân, nhằm mục đích bảo vệ pháp chế, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của xã hội và của công dân. Công tác này là một bộ phận quan trọng trong tổng thể chính sách thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường kỷ cương phép nước và thực hiện công bằng xã hội.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Phối hợp với các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh, các cơ quan và tổ chức có liên quan thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác trợ giúp pháp lý; tập trung chỉ đạo Phòng Tư pháp thị xã Vị Thanh và các huyện trong việc thực hiện TGPL; tăng cường củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ TGPL ở cơ sở.

- Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ, luôn trau dồi nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, chú trọng việc tu dưỡng đạo đức cho chuyên viên và cộng tác viên TGPL, đảm bảo phục vụ tốt lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết hàng năm; đề ra phương hướng hoạt động quý, 6 tháng, năm và phương hướng hoạt động năm sau cho công tác TGPL tỉnh.

3. Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh, khi nhận được văn bản kiến nghị của cơ quan TGPL phải xem xét, giải quyết kịp thời và trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị.

 4. Sở văn hóa Thông tin - Thể thao, các cơ quan Báo, Đài phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, miễn phí các thông tin về tổ chức và hoạt động TGPL cho nhân dân biết. Từng bước thiết lập các chuyên trang, chuyên mục TGPL miễn phí trên Báo, Đài với thời lượng thích đáng.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn chế độ tài chính, để UBND thị xã Vị Thanh và các huyện đảm bảo kinh phí phù hợp cho hoạt động TGPL ở địa phương, tạo điều kiện cho các tổ TGPL hoạt động, đáp ứng kịp thời yêu cầu TGPL của nhân dân.

6. Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng, các tổ chức chính trị - xã hội và các Đoàn thể tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện có hiệu quả công tác TGPL ở địa phương.

 

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban ngành, Đoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND thị xã Vị Thanh và các huyện có kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Văn phòng CP (HN-TPHCM)
- Cục trợ giúp pháp lý
- Cục Kiểm tra Văn bản – BTP
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh
- Sở, Ban, ngành tỉnh
- UBND TX. Vị Thanh và các huyện
- Các cơ quan Báo, Đài
- Phòng VBTT - Sở Tư pháp
- Lưu VP (2A, 4, LT).

TM. UBND TỈNH HẬU GIANG
 KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 18/2005/CT-UBND về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.610

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89