Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 30/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 7 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG.

Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; tạo được sự chuyển biến tích cực trong các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh, đã ý thức được trách nhiệm đối với việc triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số ít cán bộ, công chức, viên chức và người dân chưa hiểu biết về tổ chức Thừa phát lại nên trong quá trình tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại vẫn còn không ít vướng mắc ở một số lĩnh vực như: việc tống đạt văn bản trong trường hợp đương sự vắng mặt, việc lập vi bằng, việc xác minh tài sản đôi khi gặp trở ngại do không được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng…

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 36/2012/NQ-QH13, ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; Quyết định 510/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Đề án "Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại" Tỉnh, được Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án "Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Vĩnh Long” tại Quyết định số 2307/QĐ-BTP ngày 17/9/2013; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Tư pháp tiếp tục nghiên cứu biên soạn, in ấn phát hành tài liệu tuyên truyền về chế định Thừa phát lại, phối hợp với các sở, ngành tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu việc thực hiện thí điểm Thừa phát lại là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức Thừa phát lại.

2. Báo Vĩnh Long, Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long tiếp tục tăng cường đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền về chế định Thừa phát lại.

3. Đề nghị Chánh án tòa án nhân dân; Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện quan tâm tạo điều kiện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức Thừa phát lại.

4. UBND cấp huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan Tư pháp tuyên truyền về chế định Thừa pháp lại; các trạm truyền thanh cấp huyện, cấp xã tăng cường tuyên truyền chủ trương, chức năng, nhiệm vụ của thừa phát lại. Đồng thời, quan tâm phối hợp cùng các tổ chức Thừa phát lại khi thực hiện các công việc như tống đạt, lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án dân sự cũng như tổ chức thi hành án dân sự theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị này.

Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc phản ánh về Ban chỉ đạo thí điểm Thừa phát lại tỉnh (Sở Tư pháp) để có biện pháp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Tư Pháp (thay b/c) ;
- Tổng Cục THA.DS Bộ Tư Pháp ;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Phòng NC;
- Lưu: VT, 2.09.05.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 30/07/2015 tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.190

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80