Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2007 triển khai Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Thân Văn Mưu
Ngày ban hành: 28/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2007/NĐ-CP NGÀY 18/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ

Thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực; thời gian qua công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh đã bước đầu đáp ứng được nhu cầu của tổ chức, công dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về kinh tế và xã hội, nhu cầu công chứng, chứng thực ngày một tăng, đôi lúc đã gây ra tình trạng quá tải, ùn tắc tại các Phòng công chứng và các địa điểm chứng thực của UBND các huyện, thành phố. Thực hiện lộ trình cải cách hành chính, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Công chứng ngày 29/11/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Để triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện để biết và thực hiện.

- Tổ chức tập huấn Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chứng thực; cấp bản sao từ sổ gốc của UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện, thành phố.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân.

- Chỉ đạo Trưởng phòng Tư pháp, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn lựa chọn, bố trí cán bộ giúp việc cho Trưởng phòng Tư pháp, Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác chứng thực, bảo đảm thường xuyên có người trực để tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về cấp bản sao từ sổ gốc và chứng thực theo đúng quy định, đồng thời bố trí phương tiện, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho công tác chứng thực.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đoàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên thuộc quyền quản lý để tổ chức thực hiện. Các cơ quan có chức năng cấp bản sao từ sổ gốc phải bố trí cán bộ tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc theo đúng quy định.

3. Sở Tư pháp có nhiệm vụ:

- Tổ chức tập huấn Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chứng thực; cấp bản sao từ sổ gốc của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ bằng nhiều hình thức, chú trọng các xã miền núi, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số để mọi người dân biết và thực hiện.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ.

4. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí; đồng thời hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả trong việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chứng thực.

Giao cho Sở Tư pháp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Văn Mưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2007 triển khai Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.578

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49