Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 13/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 03/2009/CT-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LUẬT SƯ VÀ CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Để thực hiện luật Luật sư, các văn bản hướng dẫn thi hành luật Luật sư và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với luật sư và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Đoàn luật sư Hà Nội thực hiện những nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai quán triệt Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật luật sư, các văn bản hướng dẫn thi hành luật Luật sư.

2. Đoàn luật sư cần chú trọng nâng cao vai trò tự quản và hành nghề luật sư theo quy định của luật Luật sư; Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và thực hiện các biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư; Xây dựng Quy chế phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về quản lý luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư; Định kỳ báo cáo UBND Thành phố về tổ chức và hoạt động của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư theo đúng quy định.

3. Sở Tư pháp giúp UBND Thành phố quản lý Nhà nước về luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của luật Luật sư; Phối hợp với các cơ quan hữu quan thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư; Phối hợp với Đoàn luật sư xây dựng Quy chế phối hợp công tác quản lý Nhà nước về quản lý luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố.

4. Các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị, thường xuyên báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tư pháp về công tác quản lý Nhà nước về luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư theo quy định.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2009/CT-UBND ngày 13/01/2009 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.629

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.142.168