Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 1034-HTĐT/TĐ năm 1992 hướng dẫn việc dùng lợi nhuận để tái đầu tư do Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư ban hành

Số hiệu: 1034-HTĐT/TĐ Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư Người ký: Nguyễn Mại
Ngày ban hành: 01/08/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1034-HTĐT/TĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 1992

 

THÔNG TƯ

SỐ 1034-HTĐT/TĐ NGÀY 1-8-1992 CỦA UỶ BAN NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC DÙNG LỢI NHUẬN ĐỂ TÁI ĐẦU TƯ

Nhằm thực hiện Điều 32 của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Điều 74 Nghị định 28-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư hướng dẫn việc dùng lợi nhuận thu được để tái đầu tư ở Việt Nam như sau:

1. "Tái đầu tư" là dùng lợi nhuận thu được do hoạt động đầu tư ở Việt Nam để:

- Tăng (hoặc góp phần tăng) vốn pháp định hoặc vốn đầu tư của một dự án đang thực hiện; hoặc

- Đầu tư vào một dự án mới ở Việt Nam

2. "Tái đầu tư từ 3 năm trở lên" có nghĩa là dùng lợi nhuận làm vốn đầu tư trong thời gian ít nhất là 3 năm.

3. Số lợi nhuận dùng để tái đầu tư từ 3 năm trở lên, được hoàn lại số thuế lợi tức đã nộp cho số lợi nhuận tái đầu tư đó.

4. Khi phát sinh việc dùng lợi nhuận để tái đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài lập hồ sơ kèm theo đơn xin phép hoàn lại số thuế lợi tức đã nộp cho số lợi nhuận tái đầu tư gửi đến Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư; hồ sơ bao gồm:

a) Giấy chứng nhận (hoặc biên lai hoặc bản sao đã được cơ quan công chứng xác nhận) của cơ quan thuế, trong đó ghi rõ số thuế lợi tức đã nộp.

b) Tờ khai số lợi nhuận tái đầu tư. Trường hợp dùng lợi nhuận thu được để tái đầu tư vào một dự án mới thì dự án đó phải là dự án đã được Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư cấp Giấy phép. Trường hợp dùng lợi nhuận thu được để tăng (hoặc góp phần tăng) vốn đầu tư hoặc vốn pháp định của xí nghiệp liên doanh thì phải được Hội đồng quản trị nhất trí; để tăng vốn đầu tư hoặc vốn pháp định của xí nghiệp 100% vốn nước ngoài thì phải có giải trình của Giám đốc xí nghiệp. Trong tờ khai phải cam kết tái đầu tư từ 3 năm trở lên.

5. Bên nước ngoài chưa góp đủ vốn pháp định ghi trong giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư không được hưởng các quyền lợi quy định tại điểm 3.

6. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư sẽ thông báo cho nhà đầu tư quyết định của mình. Trường hợp Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư chấp thuận hoạt động tái đầu tư thì sẽ ra quyết định xác nhận có đủ điều kiện để được hoàn thuế lợi tức đã nộp cho số lợi nhuận tái đầu tư.

7. Thuế lợi tức tương ứng với phần lợi nhuận tái đầu tư sẽ được cơ quan thuế hoàn lại sau khi Bên nước ngoài xuất trình giấy xác nhận nói trên của Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư. Thủ tục hoàn thuế lợi tức theo quy định tại Thông tư số 55 TC/TCT/TT ngày 1-10-1991 của Bộ Tài chính.

8. Việc lợi dụng hoạt động tái đầu tư để trốn thuế lợi tức sẽ bị xử lý theo pháp luật.

 

Nguyễn Mại

(Đã ký)

 

THE STATE COMMITTEE FOR COOPERATION & INVESTMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No.1034/HTDT-TD

Hanoi, August 1, 1992

 

CIRCULAR

GUIDING THE WAY TO RE-INVEST BY EARNER PROFIT

For the implementation of Article 32 provided by the Law on Foreign Investment in Vietnam and Article 74 provided by the Decree No.28 of the Council of Ministers, the followings are some guide-lines issued by the State Committee on Cooperation and Investment on how to re-invest in Vietnam by the disposal of earned profit.

1. "Re-invest" is to spend the profit earned from investment activities in Vietnam to:

+ Increase (or contribute to increase) the legal or invested capital of a project that is on implementation.

+ Or to to a new project in Vietnam.

2. "Re-invest from 2 years up" means the profit spent to invested capital for at least 3 years.

3. A refund of the tax paid on the profit used for a reinvestment from 3 years up shall be made to taxpayer.

4. When the reinvestment is made with earned profit foreign investors must accomplish a file attached with "Application for getting refund of tax paid on reinvested profit" sent to the State Committee for Cooperation and Investment. This file is composed of:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 1034-HTĐT/TĐ năm 1992 hướng dẫn việc dùng lợi nhuận để tái đầu tư do Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.612
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251