Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 95/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 95/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 15/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 95/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ HẢI PHÒNG (CẢNG LẠCH HUYỆN)

Ngày 09 tháng 3 năm 2012, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo của các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, đơn vị tư vấn của Nhà tài trợ, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận tàu container và các loại tàu chở hàng khác có trọng tải đến 100.000 DWT, thông qua lượng hàng hóa giai đoạn từ năm 2010-2015 khoảng 6 triệu tấn.

Trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan, tổ chức liên quan đã có nhiều cố gắng chỉ đạo kịp thời, triển khai các công việc cần thiết liên quan đến Dự án.

Tuy vậy, để Dự án có thể được khởi công theo tiến độ đề ra, các Bộ, ngành còn phải nỗ lực, sâu sát và cụ thể hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện.

2. Nhiệm vụ trong thời gian tới:

Theo tiến độ, Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng được đưa vào khai thác sử dụng vào cuối năm 2015, đầu năm 2016, do vậy, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các Bộ, ngành hữu quan cần có các giải pháp hữu hiệu để đảm bảo tiến độ thực hiện các hạng mục của Dự án; trước mắt, tập trung thực hiện các thủ tục cần thiết để sớm khởi công Gói thầu số 6 theo tiến độ.

Các Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm thực hiện một số nội dung công việc sau đây:

a) Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn có liên quan của Dự án căn cứ các số liệu khảo sát, trao đổi, thống nhất kết quả tính toán để xác định, lựa chọn và chịu trách nhiệm về việc quyết định lựa chọn vị trí đổ đất nạo vét của Dự án. Trong quá trình chọn lựa phương án vị trí đổ đất nạo vét của Dự án cần đánh giá tác động môi trường và hiệu quả tổng thể của phương án. Các công việc nêu trên cần được hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2012.

Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

b) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án trong tháng 3 năm 2012 để Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ khởi công của Dự án.

3. Về việc bổ sung kế hoạch vốn đối ứng của Dự án trong năm 2012: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn kịp thời để thực hiện Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, QHQT, ĐP, NC, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 95/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.858
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.75.68