Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 78/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 78/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 78/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN ĐƯỜNG LÁNG – HÒA LẠC

Ngày 27/02/2008 sau khi kiểm tra hiện trường, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc. Tham dự gồm có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị: Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Giám định và QLCL CTGT, Ban QLDA Thăng Long, TEDI (TVTK), Viện Khoa học công nghệ GTVT (TVGS), Tổng công ty Vinaconex (Tổng thầu xây lắp) và các Nhà thầu thi công (có danh sách kèm theo). Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo, chuyên viên của UBND tỉnh Hà Tây cùng tham dự.

Sau khi nghe Ban QLDA Thăng Long, Vinaconex các Nhà thầu báo cáo quá trình triển khai thực hiện dự án, các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường thống nhất kết luận như sau:

1. Phần chung:

- Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc là dự án trọng điểm của Nhà nước, được Chính phủ rất quan tâm do tầm quan trọng của dự án liên quan đến đường Hồ Chí Minh, Dự án khu công nghệ cao và nằm trong danh mục các dự án chào mừng 1000 năm Thăng Long.

- Về tiến độ tổng thể Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến và Bộ trưởng Bộ GTVT đã khẳng định: “Mục tiêu phải cơ bản hoàn thành dự án vào cuối năm 2009 (phần tuyến phải hoàn thành, riêng nút giao Hòa Lạc có thể chậm hơn do GPMB khó khăn)”  tại Thông báo số 547/TB-BGTVT ngày 03/12/2007.

2. Về công tác GPMB:

- Phạm vi thành phố Hà Nội: Biểu dương TCTy Vinaconex thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB (98%). Đề nghị những vị trí còn vướng mắc, TCTy Vinaconex tiếp tục làm việc với thành phố để giải quyết dứt điểm;

- Phạm vi tỉnh Hà Tây: Trong thời gian qua đã có cố gắng đẩy nhanh công tác GPMB dự án trong phạm vi tỉnh (đạt 79%), Bộ GTVT đề nghị UBND tiếp tục có các giải pháp cụ thể khẩn trương giải quyết phần còn lại theo đúng tiến độ UBND tỉnh đã cam kết với Bộ GTVT bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án trong tháng 6/2008;

- Tổng công ty Vinaconex chủ động liên hệ bố trí lịch làm việc giữa Bộ GTVT với UBND tỉnh Hà Tây trong tháng 3/2008 để giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, vướng mắc về GPMB, vốn, đơn giá vật liệu …

3. Về xây lắp:

- Hồ sơ thiết kế: Yêu cầu TEDI khẩn trương cung cấp các hồ sơ BVTC còn lại của dự án cho Tổng thầu xây lắp, trong đó ưu tiên các hạng mục như cầu Sông Đáy, nút giao QL70, Quy trình kiểm tra nghiệm thu cọc đất gia cố xi măng, mốc lộ giới GPMB v.v… trong tháng 3/2008;

- Về điểm giao cắt giữa lề đường Lê Trọng Tấn (Hà Tây) với dự án đường Láng – Hòa Lạc: Đề nghị UBND tỉnh Hà Tây chủ động phối hợp với TVTK (TEDI) nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý.

4. Về dự toán:

- Ngày 22/2/2008, Bộ Xây dựng có Thông tư số 05/2008/TT-BXD về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Ban QLDA Thăng Long nghiên cứu và chỉ đạo Tư vấn, Tổng thầu xây lắp, các Nhà thầu lập dự toán hạng mục công trình theo các nghị định, thông tư và văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP trình Bộ GTVT phê duyệt ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chấp thuận chủ trương;

- Ban QLDA Thăng Long khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ dự toán các hạng mục trình Bộ GTVT (qua Cục Giám định và QLCL CTGT) xem xét quyết định phê duyệt trong Quý II/2008.

5. Về thi công:

- Hiện tại thời tiết rất thuận lợi cho thi công, Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo các Nhà thầu đã ký hợp đồng cần tập trung nhân lực, thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Các vị trí đã bàn giao mặt bằng phải tiến hành thi công ngay, Vinaconex lập tiến độ chi tiết và điều phối các nhà thầu không phù hợp để triển khai thực hiện;

- Về việc thiếu các đơn vị tham gia thi công: Đề nghị TCTy Vinaconex chủ động mời các đơn vị trong và ngoài Bộ GTVT tham gia. Nếu có vướng mắc, Vinaconex báo cáo Bộ GTVT chủ trì cuộc họp để xem xét giải quyết (tổ chức họp trong tháng 3/2008).

- Nhằm phối hợp tốt giữa các đơn vị thi công, Vinaconex chủ động lập Ban chỉ đạo điều hành dự án đề giải quyết các vướng mắc của Nhà thầu một cách kịp thời, nhanh chóng.

6. Về tiến độ:

- Qua kiểm tra hiện trường cho thấy tiến độ triển khai dự án trên địa bàn TP. Hà Nội thực hiện tốt hơn trên địa bàn tỉnh Hà Tây.

- Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo Tổng thầu xây lắp và các Nhà thầu khẩn trương triển khai thi công hạng mục hầm chui đường sắt và cầu Sông Đáy nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.

7. Các vấn đề khác:

- Vụ KHĐT tiếp tục tham mưu trình Bộ GTVT báo cáo Chính phủ để giải quyết phần vốn còn thiếu của Hà Tây cho dự án.

- Ban QLDA Thăng Long và TCTy Vinaconex nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng hợp lý các nguồn vốn trong dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Các Nhà thầu (Vinaconex sao gửi);
- Lưu VT. TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 78/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.239
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112