Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 477/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án huy động vốn và lộ trình đầu tư, xây dựng Dự án mở rộng, nâng cấp đồng bộ các hạng mục công trình tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 477/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 26/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 477/TB-VPCP

Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KT LUN CA PHÓ THNG CHÍNH PH TRNH ĐÌNH DŨNG TI CUC HP V PHƯƠNG ÁN HUY ĐNG VN VÀ L TRÌNH ĐU TƯ, XÂY DNG D ÁN M RNG, NÂNG CP ĐNG B CÁC HNG MC CÔNG TRÌNH TI CNG HÀNG KHÔNG QUC T TÂN SƠN NHT

Ngày 12 tháng 12 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về phương án huy động vốn và lộ trình đầu tư, xây dựng Dự án mở rộng, nâng cấp đồng bộ các hạng mục công trình tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến đại diện lãnh đạo các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là Cảng hàng không dùng chung dân dụng và quân sự lớn trong hệ thống mạng Cảng hàng không, sân bay toàn quốc, có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nước và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam; tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông từ vùng trời sân bay đến khu bay, nhà ga và hệ thống giao thông kết nối trong thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển giao thông vận tải hàng không, uy hiếp an ninh, trật tự và an toàn hàng không. Thường trực Chính phủ đã thống nhất lựa chọn phương án điều chỉnh Quy hoạch do Công ty Tư vấn ADP-I đề xuất để đầu tư và xây dựng mới một nhà ga 20 triệu hành khách/năm, hiện đại và đồng bộ, đạt tiêu chuẩn quốc tế tại phía Nam Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để nâng công suất khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bảo đảm tối thiểu đạt 50 triệu hành khách/năm; đồng thời, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và xây dựng nhà ga hàng hóa, sân đỗ tàu bay, khu bảo dưỡng phương tiện, thiết bị và các công trình phục vụ cho hoạt động hàng không tại khu vực phía Bắc Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Vì vậy, việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, các Quy hoạch liên quan để triển khai đầu tư và xây dựng Dự án mở rộng, nâng cấp đồng bộ các hạng mục công trình tại Cng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại văn bản số 142/TB-VPCP ngày 15 tháng 4 năm 2018 là cần thiết và cấp bách; tuy nhiên, việc tổ chức, thực hiện tại các Bộ, ngành và địa phương liên quan còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Đđẩy nhanh tiến độ thực hiện, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, khẩn trương giải quyết các công việc sau đây:

1. Bộ Quốc phòng phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rà soát Quy hoạch và việc sử dụng đất quốc phòng tại khu vực Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, bố trí lại doanh trại của các đơn vị quân đội để thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng; ưu tiên, dành quỹ đất cho phát triển Giao thông vận tải hàng không, đáp ứng yêu cầu mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất theo đúng Phương án điều chỉnh Quy hoạch mở rộng Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất do Công ty Tư vấn ADP-I (Cộng hòa Pháp) đề xuất, đã được Thường trực Chính phủ đồng ý lựa chọn tại văn bản số 142/TB-VPCP ngày 15 tháng 4 năm 2018.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối và các Quy hoạch liên quan tại khu vực này, bảo đảm đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất theo theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông tại khu vực Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và khu vực lân cận.

3. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức tiếp nhận và quản lý các khu vực đất do Bộ Quốc phòng bàn giao theo đúng Quy hoạch được cấp có thm quyền phê duyệt; đồng thời, triển khai đầu tư các Dự án hạ tầng liên quan nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực này theo đúng quy định pháp luật.

4. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan xác định nguồn và kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cho các giai đoạn của Dự án, từng công trình cụ thể tại khu vực phía Nam và phía Bắc Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất như hệ thống đường lăn, sân đỗ tàu bay, nhà ga 20 triệu hành khách/năm (hiện đại và đồng bộ, đạt tiêu chuẩn quốc tế), nhà ga hàng hóa và các công trình bắt buộc phải đầu tư, xây dựng để kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào Cảng hàng không, sân bay hiện hữu; đề xuất phương án huy động vốn và lộ trình đầu tư cho từng danh mục công trình theo đúng quy định phập luật về quản lý đầu tư và xây dựng (khuyến khích tư nhân đầu tư và ưu tiên việc sử dụng các nguồn vốn hp pháp ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện), bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư, xây dựng của Dự án, đưa công trình vào khai thác, sử dụng trong năm 2020.

5. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, trong phạm vi chức năng quản lý của mình kịp thời giải quyết vướng mắc, đáp ứng tiến độ triển khai đầu tư và xây dựng của Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
-
Các Bộ: GTVT, QP, TN&MT, XD, KH&ĐT, KH&CN, NN&PTNT, CT,
TC, TP, TT&TT, VH, TT&DL, NG, CA;
- UB Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- TU, UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, PL, NN, QHQT, QHĐP, V.I;
- Lưu: Văn thư, CN (2b).LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 477/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án huy động vốn và lộ trình đầu tư, xây dựng Dự án mở rộng, nâng cấp đồng bộ các hạng mục công trình tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.601
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233