Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 469/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định dự án đầu tư Nâng cấp luồng tàu biển 10.000DWT đầy tải vào Cảng Cửa Lò

Số hiệu: 469/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 469/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BỘ GTVT NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP LUỒNG TÀU BIỂN 10.000DWT ĐẦY TẢI VÀO CẢNG CỬA LÒ

Ngày 23/10/2010, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp về nghe báo cáo Dự án đầu tư Nâng cấp luồng tàu biển 10.000DWT đầy tải vào Cảng Cửa Lò. Tham dự cuộc họp có đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Sở GTVT Nghệ An; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Kết cấu Hạ tầng, Vụ Vận tải, Vụ Môi trường, Vụ An toàn giao thông, Cục QLXD và CL CTGT, Cục Hàng hải Việt Nam, tư vấn lập dự án đầu tư - Công ty CP tư vấn xây dựng Cảng - Đường thủy (Tedi Port), tư vấn thẩm tra dự án, Ban Quản lý dự án Hàng hải III (danh sách dự họp kèm theo).

Sau khi nghe Tư vấn lập dự án - Công ty CP tư vấn xây dựng Cảng - Đường thủy (Tedi Port), Cục Hàng hải Việt Nam - chủ đầu tư trình bày nội dung dự án và các vấn đề liên quan, ý kiến của đại diện UBND tỉnh Nghệ An, ý kiến góp ý của đại biểu dự họp trao đổi, thảo luận, Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức kết luận như sau:

1. Theo quy hoạch phát triển Hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn đến 2020, định hướng đến 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009, khu bến cảng Cửa Lò được quy hoạch thông qua 2 - 2,5 triệu tấn/năm giai đoạn 2015. Như vậy, so với năng lực thông qua cảng 1,4 triệu tấn/năm hiện nay, việc có giải pháp để nâng công suất thông qua của cảng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là cần thiết, đặc biệt đối với tỉnh Nghệ An là địa phương nằm trong khu vực kinh tế khó khăn.

2. Về nội dung cụ thể của Dự án, cần lưu ý những vấn đề sau:

- Về vấn đề dự báo lượng hàng thông qua cảng: tư vấn lập dự án cần xác định cụ thể phạm vi phục vụ của cảng, nhu cầu thông qua và chủng loại hàng hóa của vùng phục vụ đó. Đồng thời, cần phân tích, đánh giá cụ thể hạ tầng giao thông kết nối các khu vực phục vụ của cảng với cảng để xác định rõ luồng hàng, nguồn hàng, chủng loại hàng hóa thông qua cảng từng giai đoạn (2015, 2020, định hướng 2030), đảm bảo đề xuất những giải pháp phù hợp, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá nhu cầu, chủng loại hàng hóa thông qua cảng mới đề xuất phương án, quy mô đầu tư phù hợp. Mỗi phương án, đề xuất kỹ thuật cần có đánh giá hiệu quả kinh tế, làm cơ sở so sánh, lựa chọn phương án. Đặc biệt lưu ý khối lượng, kinh phí nạo vét duy tu luồng hàng năm để đánh giá tính khả thi, hiệu quả đầu tư trên cơ sở năng lực nạo vét duy tu thực tế trong giai đoạn trước mắt.

- Về giải pháp nguồn vốn: Cục Hàng hải Việt Nam nghiên cứu kỹ kế hoạch giai đoạn 2011-2015, điều kiện, nhu cầu thực tế để đề xuất giải pháp nguồn vốn đầu tư phù hợp.

3. Tiến độ:

- Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị dự họp, ý kiến bằng văn bản của Vụ Khoa học công nghệ, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án;

- Trên cơ sở hồ sơ chỉnh sửa hoàn chỉnh, Vụ Kế hoạch đầu tư tổng hợp ý kiến các cơ quan, đơn vị và thực hiện thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải thông báo để các đơn vị có liên quan biết để phối hợp, triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. TT. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Vụ Khoa học công nghệ;
- Các thành viên dự họp;
- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU DỰ HỌP

Nội dung: Thẩm định Dự án Nâng cấp luồng tàu biển cho tàu 10.000 DWT đầy tải vào cảng Cửa Lò.

Thời gian: 9h ngày 23/10/2010.

Chủ trì: Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức.

STT

Tên đại biểu

Cơ quan - chức vụ

1

Huỳnh Thanh Điền

GĐ Sở GTVT tỉnh Nghệ An - đại diện UBND tỉnh Nghệ An.

2

Nguyễn Danh Huy

Phó Vụ trưởng Vụ KHĐT - Bộ GTVT

3

Đào Thanh Thảo

Phó Vụ trưởng Vụ TC - Bộ GTVT

4

Mai Anh Tuấn

Phó Vụ trưởng Vụ KCHTGT - Bộ GTVT

5

Nguyễn Công Bằng

Phó Vụ trưởng Vụ VT - Bộ GTVT

6

Trần Ánh Dương

Phó Vụ trưởng Vụ MT - Bộ GTVT

7

Bùi Nguyên Long

Phó chánh văn phòng Bộ GTVT

8

Nguyễn Văn Thuấn

Vụ trưởng Vụ ATGT - Bộ GTVT

9

Lê Thanh Hà

Phó Cục trưởng Cục QLXD&CL CTGT

10

Nguyễn Ngọc Huệ

Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

11

Nguyễn Chí Hùng

Phó phòng KHTC - Cục HHVN

12

Trịnh Văn Thái

Giám đốc Ban QLDA HH3

13

Hoàng Minh Quý

Phó Giám đốc Tedi Port

14

Phan Thị Lương Hà

Chủ nhiệm đồ án

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 469/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định dự án đầu tư Nâng cấp luồng tàu biển 10.000DWT đầy tải vào Cảng Cửa Lò

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.502
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192