Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 443/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thẩm định dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn qua thành phố Pleiku (đoạn kéo dài phía nam từ km534 - km542) thuộc dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 443/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 02/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 443/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QL14 ĐOẠN QUA THÀNH PHỐ PLEIKU (ĐOẠN KÉO DÀI PHÍA NAM TỪ KM534 - KM542) THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Ngày 24/9/2008 tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp thẩm định dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn qua thành phố Pleiku (đoạn kéo dài phía Nam từ Km534 - Km542) thuộc dự án đường Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng CTGT, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các đơn vị Tư vấn: Công ty cổ phần Tư vấn XDGT Gia Lai, Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng.

Sau khi nghe Tư vấn thiết kế báo cáo nội dung dự án và ý kiến tham gia của các đại biểu, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Về nguyên tắc, cơ bản thống nhất với nội dung dự án do tư vấn thiết kế đã báo cáo tại cuộc họp, tuy nhiên cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Quy mô của dự án lựa chọn phải đảm bảo tính mỹ thuật của đô thị và nhu cầu phát triển thực tế của địa phương. Đoạn từ Km534 đến khoảng Km538 (vị trí giao với đường vành đai 2 theo quy hoạch) đầu tư với quy mô đường phố chính đô thị thứ yếu với quy mô mặt cắt ngang đồng nhất với đoạn đã được thi công (đoạn qua thành phố Pleiku từ Km523 - Km534). Đoạn còn lại đầu tư theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, lưu ý: Bổ sung thêm hạng mục cắm cọc giải phóng mặt bằng theo quy hoạch của địa phương để địa phương tiến hành giữ đất, đầu tư khi có điều kiện đối với đoạn tuyến này.

- Tư vấn nghiên cứu, tính toán kết cấu áo đường phù hợp với mô đuyn đàn hồi yêu cầu của dự án và đảm bảo tính thống nhất với các dự án có quy mô tương tự, vuốt nối đảm bảo êm thuận tại vị trí tiếp giáp với đường cũ.

- Hạng mục vỉa hè và điện chiếu sáng đầu tư với quy mô đồng nhất như đoạn qua thành phố đã được thi công. Riêng hạng mục cây xanh đề nghị đầu tư bằng nguồn vốn của địa phương, không đưa vào dự án.

- Chi phí đầu tư cập nhật theo đơn giá mới của địa phương, các hạng mục chi phí đầu tư được lập tuân thủ theo các quy định hiện hành.

2. Ban QLDA đường Hồ Chí Minh có trách nhiệm đôn đốc đơn vị tư vấn điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ theo các nội dung trên. Vụ Kế hoạch Đầu tư tiến hành thẩm định để Bộ phê duyệt dự án đầu tư.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT xin thông báo để các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị tham gia dự họp;
- Lưu VT, Vụ KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 443/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thẩm định dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn qua thành phố Pleiku (đoạn kéo dài phía nam từ km534 - km542) thuộc dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.876
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.177.176