Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 441/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án cấp tỉnh lộ vốn vay ADB tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 441/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 441/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CẤP TỈNH LỘ VỐN VAY ADB TẠI CÁC TỈNH LÀO CAI, SƠN LA, HÒA BÌNH, BẮC GIANG, QUẢNG NINH, THANH HÓA.

Ngày 23 tháng 9 năm 2008, tại Văn phòng Bộ GTVT Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các tuyến đường thuộc Dự án nâng cấp tỉnh lộ vốn vay ADB trên địa bàn các tỉnh và một số giải pháp thúc đẩy tiến độ, kịp hoàn thành theo Hiệp định vay vốn.

Tham dự cuộc họp có đại diện: Vụ KHĐT; Cục QLXD & CL CTGT; Sở GTVT, PPMU các tỉnh: Bắc Giang, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Ban Quản lý dự án 6.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án 6 báo cáo cụ thể những gói thầu của các Dự án thành phần triển khai trên địa bàn các tỉnh và báo cáo của các Sở GTVT, PPMU các tỉnh về khả năng hoàn thành của các gói thầu, các ý kiến của đại biểu tham dự, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Về tiến độ: Đánh giá chung tình hình thực hiện của các gói thầu đang triển khai thi công trên địa bàn thuộc các tỉnh nêu trên là rất chậm, có khả năng không thể hoàn thành và thanh toán trước thời hạn đóng khoản vay của Hiệp định vào 31/12/2008 do các nguyên nhân chủ quan và khách quan. Yêu cầu Sở GTVT phối hợp với Ban QLDA6 và PPMU chỉ đạo quyết liệt triển khai nguồn vốn hiệu quả nhất, không tạo tiền lệ các hợp đồng bị kéo dài đồng thời tạo điều kiện tối đa cho các nhà thầu hoàn thành hợp đồng và thanh toán trong thời hạn hiệu lực của Hiệp định vay vốn.

2. Về việc xử lý thiệt hại do lũ bão đối với một số hợp đồng do bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 4, 5 năm 2008: Giao Ban QLDA6 có báo cáo cụ thể, chi tiết rà soát khối lượng thiệt hại, làm rõ phần giá trị được bảo hiểm, giá trị bổ sung, nguồn vốn bổ sung vào gói thầu, thời gian thực hiện … báo cáo Nhà tài trợ xin chấp thuận sử dụng nguồn vốn của Dự án để Bộ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện.

3. Về vấn đề trượt giá và điều chỉnh giá: Giao Cục QLXD & CLCTGT hoàn thành các thủ tục để trước ngày 30/9/2008 Bộ phê duyệt bổ sung điều kiện hợp đồng tính trượt giá theo công thức, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

4. Đối với một số gói thầu chậm tiến độ: Đề nghị Ban QLDA6, PPMU các tỉnh cùng nhà thầu đề ra biện pháp đẩy nhanh tiến độ, Ban QLDA6 với vai trò Chủ đầu tư nếu xét thấy là cần thiết, Bộ cho phép thay thế nhà thầu theo quy định hiện hành để tiếp tục thực hiện và đề xuất chế tài xử lý nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng.

5. Trong trường hợp đặc biệt đối với một số gói thầu sau khi đã áp dụng các biện pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công mà vẫn không có khả năng hoàn thành đúng thời hạn của Hiệp định, cho phép Ban QLDA6 tiến hành rà soát, kiểm kê khối lượng để bàn giao lại cho địa phương sử dụng nguồn vốn khác thực hiện. Giao vụ KHĐT làm việc với nhà tài trợ ADB đề nghị kéo dài thời hạn Hiệp định vay vốn đến Quý 2 năm 2009 đối với một số gói thầu chậm, trên cơ sở Ban QLDA6 rà soát lại sau khi đi kiểm tra hiện trường.

6. Giao cục QLXD & CLCTGT dự thảo văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh đang thực hiện Dự án, nêu rõ tính cấp bách của Dự án về tiến độ, trách nhiệm thực hiện Dự án của tỉnh, của Sở GTVT để Chủ tịch UBND các tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trên địa bàn tỉnh nhằm hoàn thành dự án trong thời hạn của Hiệp định vay vốn.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT xin thông báo nội dung kết luận của Lãnh đạo Bộ để các cơ quan, đơn vị liên quan được biết và khẩn trương triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Hồng Trường (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, QLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 441/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án cấp tỉnh lộ vốn vay ADB tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.139
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78