Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 440/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại hội nghị giao ban công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 440/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 440/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC GPMB DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI – LÀO CAI

Ngày 19/9/2008, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức đã chủ trì Hội nghị giao ban về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Cùng dự Hội nghị gồm có: Đồng chí Nguyễn Huy Tưởng – Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Đồng chí Trần Ngọc Ái – Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Đồng chí Phạm Duy Cường – Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Tham gia Hội nghị gồm có: Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Sở GTVT, Ban QLDA GPMB của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai; Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT, Vụ Kế hoạch & Đầu tư, Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Sau khi nghe VEC báo cáo tình hình triển khai dự án, trên cơ sở ý kiến phát biểu, trao đổi về thực hiện công tác GPMB của Lãnh đạo các địa phương và ý kiến của các cơ quan tham mưu thuộc Bộ GTVT, Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức kết luận như sau:

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai là dự án trọng điểm Quốc gia, lần đầu tiên được thực hiện theo phương thức VEC vay vốn nước ngoài có sự bảo lãnh của Chính phủ để đầu tư xây dựng công trình và phát hành trái phiếu công trình để thực hiện công tác GPMB của Dự án.

Bộ GTVT đánh giá cao sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của Lãnh đạo Thành phố Hà Nội và UBND các tỉnh, HĐ GPMB và các cơ quan, ban, ngành của các địa phương trong công tác GPMB của Dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Dự án đảm bảo kế hoạch. Tuy nhiên, để đẩy nhanh công tác GPMB của Dự án nhằm đáp ứng tiến độ khởi công vào cuối năm 2008 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đề nghị UBND các cấp, HĐ GPMB, các cơ quan ban, ngành của địa phương, VEC và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Về thủ tục chuẩn bị triển khai dự án: Yêu cầu VEC chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan:

- Rà soát lại hồ sơ cắm cọc GPMB và mốc lộ giới cũng như vị trí các cọc mốc ngoài thực địa cho từng gói thầu, so sánh đối chiếu với hồ sơ TKKT đã được phê duyệt, có biên bản thống nhất, bàn giao với địa phương đồng thời thông báo để địa phương kịp thời điều chỉnh phương án GPMB trước khi chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng, hoàn thành trước 10/10/2008.

- Khẩn trương tổ chức phê duyệt TKKT và dự toán các gói thầu của Dự án trong tháng 10/2008 để tổ chức đấu thầu trong tháng 11/2008 nhằm khởi công 1 đến 2 gói thầu vào tháng 12/2008 và đồng loạt các gói thầu thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai.

2. Về công tác TĐC:

- Đề nghị các địa phương trong tháng 10/2008 công bố, lên kế hoạch TĐC, trong đó khẳng định lại số lượng, quy mô, tiêu chuẩn các khu TĐC. Trên cơ sở đó VEC cân đối cho tạm ứng nguồn vốn đối với công tác TĐC của các địa phương.

- Về quy mô đường trong các khu TĐC, Bộ GTVT đã có văn bản số 6626/BGTVT-KHĐT ngày 09/9/2008. Giao Vụ KHĐT cùng Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT xem xét lại, báo cáo Bộ quyết định theo hướng đối với tái định cư tại thành phố, thị xã phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Kế hoạch giải ngân:

- Đề nghị các địa phương trong tháng 10/2008 có kế hoạch giải ngân cụ thể, chính xác cho công tác GPMB của Dự án theo từng quý, từng năm, gửi về VEC để kịp thời bố trí vốn.

- Trên cơ sở tiến độ giải ngân GPMB cụ thể của từng địa phương, VEC tổng hợp, cân đối, bố trí và lên kế hoạch phát hành trái phiếu phục vụ công tác giải ngân GPMB phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh tế và tiến độ dự án.

4. Chế độ báo cáo:

- Đề nghị UBND các tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT, kịp thời có ý kiến đề xuất, phản ánh các vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai cũng như các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương.

- Đề nghị các địa phương có báo cáo chi tiết về tình hình công tác GPMB của dự án, trong đó có nêu tiến độ cụ thể cho từng đoạn, từng lý trình của gói thầu để VEC chỉ đạo thực hiện, đồng thời tổng hợp, báo cáo các cơ quan đơn vị liên quan.

- Yêu cầu VEC phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp, HĐ GPMB, các ban ngành của địa phương đồng thời cử cán bộ có năng lực trực tiếp, bám sát hiện trường để khẩn trương thực hiện công tác GPMB của Dự án. Hàng tháng có báo cáo về công tác GPMB và tình hình triển khai dự án gửi về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT) để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo.

5. Các vấn đề liên quan khác:

- Về vướng mắc GPMB đoạn qua khu vực bãi tập của trường Tăng thiết giáp C600 thuộc huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị VEC làm việc trực tiếp với các ban ngành, cơ quan Quân sự địa phương liên quan để giải quyết dứt điểm vướng mắc nói trên. Báo cáo Bộ GTVT trước ngày 10/10/2008 để Bộ có kế hoạch làm việc với các cơ quan liên quan để giải quyết (nếu cần thiết).

- Về việc đầu tư 19km đoạn cuối tuyến từ thành phố Lào Cai đến cầu Kim Thành, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận. Giao VEC kết hợp với địa phương đề xuất phương án đầu tư, báo cáo Bộ GTVT để Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về các thủ tục GPMB có liên quan đến nhà tài trợ, yêu cầu VEC có báo cáo thường xuyên về Bộ GTVT để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo về việc thực hiện Khung chính sách GPMB của dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TTr. Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc (để báo cáo);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để báo cáo);
- UBND tỉnh, T. phố: Hà Nội; Vĩnh Phúc; Phú Thọ, Yên Bái; Lào Cai;
- Sở GTVT: Hà Nội; Vĩnh Phúc; Phú Thọ; Yên Bái; Lào Cai;
- Vụ KHĐT;
- VEC;
- Lưu VT, QLXD (3)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 440/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại hội nghị giao ban công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78