Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 439/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 13/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 439/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BỘ GTVT NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU CỔ CHIÊN

Ngày 11/10/2010 tại văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp thông qua phương án tài chính Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ KHĐT, Vụ Tài Chính, Cục QLXD & CL CTGT, Tổ cố vấn Bộ trưởng (các ông Tống Trần Tùng, Trịnh Xuân Cường), Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA 7, Tổng công ty XDCTGT 1, Tổng công ty XDCTGT 4, Tổng công ty XDCTGT 8, Công ty BOT cầu Rạch Miễu.

Sau khi nghe báo cáo của Vụ KHĐT, Vụ Tài Chính, Ban QLDA 7, Tổng XDCTGT 1 về phương án tài chính Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên, các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1. Lãnh đạo Bộ hoan nghênh sự cố gắng của Vụ Tài chính trong thời gian ngắn đã có nghiên cứu đề xuất phương án tháo gỡ các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh năng lực của Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành để đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên. Các nội dung còn tồn tại về trình tự thủ tục và tài chính cần được các cơ quan tham mưu cho Lãnh đạo Bộ để sớm thực hiện các công tác tiếp theo.

2. Phương án thực hiện đầu tư phần vốn BOT:

- Giao Vụ Tài Chính chủ trì mời đại diện các đơn vị Công ty BOT cầu Rạch Miễu, Tổng công ty XDCTGT 1, Tổng công ty XDCTGT 4, Tổng công ty XDCTGT 8 thảo luận và thống nhất phương án thực hiện đầu tư cầu Cổ Chiên theo hướng mở rộng vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh cho Công ty BOT cầu Rạch Miễu và bổ sung thành viên là Tổng công ty XDCTGT 4, Tổng công ty XDCTGT 8.

- Sau khi thống nhất phương án thực hiện đầu tư, Lãnh đạo Công ty BOT cầu Rạch Miễu (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc) mời các đơn vị thành viên hội đồng quản trị (các Tổng công ty XDCTGT 1, 4, 5, 6 và 8) ký biên bản mở rộng ngành nghề kinh doanh và vốn điều lệ và làm cơ sở để phân chia khối lượng công việc thuộc phần vốn BOT dự án xây dựng cầu Cổ Chiên cho các đơn vị.

3. Về thủ tục phê duyệt dự án: Giao các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các công việc sau

- Vụ KHĐT: hoàn chỉnh Báo cáo thẩm định và trình quyết định phê duyệt dự án trước ngày 20/10/2010.

- Vụ Tài chính: Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ GTVT ký Quyết định thành lập Tổ công tác tài chính cho dự án cầu Cổ Chiên để chủ trì tham mưu các vấn đề tài chính trong quá trình phê duyệt dự án và ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư.

- Cục QLXD & CL CTGT: Hoàn chỉnh thủ tục chỉ định Tư vấn thiết kế (Tổng công ty TVTK GTVT - TEDI) và trình Bộ GTVT ký văn bản giao Tư vấn thiết kế lập ngay hồ sơ TKKT cầu Tân Điền, Dừa Đỏ để tổ chức khởi công theo tiến độ yêu cầu.

- Ban QLDA 7:

+ Hoàn chỉnh thủ tục để trình Bộ chỉ định Tư vấn thẩm tra và phê duyệt Dự án trước ngày 18/10/2010.

+ Chỉ đạo các Nhà đầu tư sớm trình hồ sơ năng lực để Bộ xem xét, chỉ định các Nhà thầu thực hiện các công việc thuộc phần vốn ngân sách.

+ Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục trình duyệt kế hoạch đấu thầu; trình duyệt Đề cương, dự toán khảo sát thiết kế; chỉ định thầu Tư vấn KSTK.

+ Thành lập phân ban chuyên trách quản lý, điều hành phần vốn ngân sách dự án cầu Cổ Chiên do 01 Phó Tổng giám đốc là Trưởng ban.

- Công ty BOT Rạch Miễu: Thành lập Ban QLDA và Ban điều hành dự án cầu Cổ Chiên và chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT và cơ quan QLNN có thẩm quyền về việc thực hiện các công việc phần vốn BOT theo quy định.

- Tổng công ty XDCTGT 1: Thành lập 01 tổ đo đạc tổng thể cho toàn bộ Dự án, hoạt động dưới sự quản lý chỉ đạo của Ban điều hành dự án để thống nhất kiểm soát chất lượng, tiến độ... theo yêu cầu.

4. Tiến độ thực hiện:

+ Ngày 20/10/2010: Phê duyệt dự án đầu tư.

+ Ngày 25/10/2010: Hoàn chỉnh thủ tục phân khai khối lượng thực hiện.

+ Ngày 27/10/2010: Hoàn chỉnh các thủ tục phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt Đề cương dự toán khảo sát thiết kế để làm cơ sở hoàn tất các thủ tục chỉ định thầu Tư vấn.

5. Đàm phán ký kết hợp đồng: Giao Vụ KHĐT cử 01 Phó Vụ trưởng làm Tổ trưởng tổ đàm phán Hợp đồng. Các đơn vị Vụ Pháp Chế, Tài Chính, Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Cục QLXD và CL CTGT cử thành viên tham gia. Tổ đàm phán Hợp đồng chịu trách nhiệm xem xét mời các cơ quan có chức năng tham gia theo đúng quy định và tiến hành đàm phán ký kết Hợp đồng BOT cầu Cổ Chiên với Công ty BOT cầu Rạch Miễu trong tháng 11/2010.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ GTVT, Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VP, VT, CQLXD (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 439/TB-BGTVT ngày 13/10/2010 kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thông qua phương án tài chính dự án xây dựng cầu Cổ Chiên do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.706

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!