Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 429/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức về công tác chuẩn bị dự án cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và dự án đường vành đai 3, 4 thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 429/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 29/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 429/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ DỰ ÁN CẦU CAO LÃNH, CẦU VÀM CỐNG VÀ DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3, 4 TP HỒ CHÍ MINH

Ngày 10/9/2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp giải quyết các vấn đề về công tác chuẩn bị dự án cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và dự án đường Vành đai 3, 4 TPHCM. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên của: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Quản lý XD & CL CTGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Tổ công tác của Bộ trưởng, Ban QLDA Mỹ Thuận, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Tổng Công ty TVTK GTVT (TEDI) và Công ty CPTVTK GTVT phía Nam (TEDIS).

Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Mỹ Thuận và các đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận như sau:

1. Chủ trương đầu tư dự án cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống đã có từ nhiều năm nay, do còn khó khăn và hạn chế về vốn Ngân sách nên dự án chưa triển khai. Vừa qua, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã nghiên cứu, đề xuất triển khai hỗ trợ kỹ thuật và thu xếp vốn để thực hiện dự án. Vấn đề này đã được các Bộ ngành và Chính phủ ủng hộ, đến nay phía ADB đã có kết quả chọn tư vấn (Biên bản thương thảo ngày 02/9 – 04/9/2008). Ban QLDA Mỹ Thuận đã thay mặt Bộ GTVT trực tiếp tham gia với đại diện của ADB thương thảo nội dung hợp đồng thuê tư vấn nói trên và đã có kết quả báo cáo tại công văn số 2995/PMUMT-KTKT ngày 09/9/2008.

2. Xác định đây là dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, vì vậy Bộ GTVT sẽ báo cáo Chính phủ giao Bộ GTVT làm Chủ đầu tư và Ban QLDA Mỹ Thuận làm đại diện chủ đầu tư và sẽ xem xét ủy quyền cho Ban QLDA Mỹ Thuận thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

Đồng thời với việc các Tư vấn ADB rà soát dự án do phía Việt Nam thực hiện, vẫn cần có tư vấn Việt Nam là đối tác với tư vấn ADB để thực hiện một số việc nhằm tư vấn cho Chủ đầu tư để xử lý các vấn đề có liên quan như xác định vị trí, hướng tuyến nối Cao Lãnh – Vàm Cống và vị trí kết nối của cầu Vàm Cống vào tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi …

3. Để đảm bảo tiến độ như thông báo của ADB, Bộ GTVT chấp thuận các mốc thời gian chính theo báo cáo của Ban QLDA Mỹ Thuận tại văn bản số 2995/PMUMT-KTKT ngày 09/9/2008.

4. Để giải quyết những vấn đề nêu trên, thống nhất theo đề nghị của Ban QLDA Mỹ Thuận:

- Giao cho TEDI là tư vấn đối tác để xử lý các vấn đề liên quan, rà soát và hoàn chỉnh lại DTĐT cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống. Yêu cầu TEDI lập đề cương, dự toán trình duyệt bổ sung trong đó đặc biệt lưu ý về vị trí mới của cầu Vàm Cống, điểm kết nối cầu Vàm Cống với QL 91 và dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

- Giao TEDIS là tư vấn đối tác thực hiện phần tuyến kết nối cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống theo tiêu chuẩn cao tốc. Giao Ban QLDA Mỹ Thuận và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm thủ tục để chấm dứt các phần việc của tư vấn Phân viện KHCN GTVT phía Nam trước đây về dự án này.

5. Về vị trí điều chỉnh cầu Vàm Cống: phải được khớp nối với dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi do EDCF đang nghiên cứu. Cần lưu ý nghiên cứu phương án kết nối với tuyến tránh thành phố Long Xuyên.

6. Trong đề cương, dự toán của tư vấn đối tác phải tính toán đầy đủ các công việc sẽ phải thực hiện bổ sung để đảm bảo tham mưu cho Chủ đầu tư đầy đủ các số liệu trong quá trình triển khai dự án.

7. Về vấn đề cung cấp nhân lực cho tư vấn ADB, Bộ lưu ý TEDI nên xem xét kỹ Luật Lao động trong việc các cán bộ, kỹ sư tham gia vào danh sách của tư vấn đối tác thực hiện các nhiệm vụ trên.

8. Giao Vụ KHĐT làm các thủ tục có liên quan đến dự án, giao cho Tổ công tác của Bộ trưởng cùng với PMU Mỹ Thuận và các cơ quan tham mưu phối hợp thường xuyên theo dõi sát sao việc thực hiện dự án và thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Bộ trong quá trình triển khai dự án.

9. Giao Vụ Hợp tác Quốc tế chuẩn bị chương trình để Bộ làm việc với các đối tác và các Bộ ngành liên quan.

10. Về dự án đường Vành đai 3, 4 TP Hồ Chí Minh:

Giao Ban QLDA Mỹ Thuận chuẩn bị báo cáo đề xuất dự án để Bộ gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư chính thức đề nghị ADB thu xếp Hỗ trợ kỹ thuật và các khoản vay cho Dự án này.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TTr Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 429/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức về công tác chuẩn bị dự án cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và dự án đường vành đai 3, 4 thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.363
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.93.116