Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 428/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp ngày 18/9/2008 về việc giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án khôi phục QL1 giai đoạn 3 (dự án WB3) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 428/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 29/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 428/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP NGÀY 18/9/2008 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN KHÔI PHỤC QL1 GIAI ĐOẠN 3 (DỰ ÁN WB3)

Ngày 18/9/2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan tham mưu của Bộ nhắm tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án khôi phục Quốc lộ 1 giai đoạn 3 (Dự án WB3) do Ban QLDA1 quản lý. Tham dự cuộc họp có đại diện Vụ KHĐT, Cục QLXD &CLCTGT, Cục Đường bộ Việt Nam và Ban QLDA1.

Sau khi nghe Ban QLDA1 báo cáo tình hình thực hiện và các vướng mắc, ý kiến của Đại diện các đơn vị dự họp, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

- Dự án cầu Gành Hào II: Vụ KHCN khẩn trương hoàn thành thẩm định các vấn đề liên quan đến Chỉ dẫn kỹ thuật trước ngày 22/9/2008, Cục QLXD & CLCT GT trình Bộ duyệt HSMT trước ngày 25/9/2008. Ban QLDA1 tổ chức mời thầu tháng 10/2008, mở thầu đầu tháng 11/2008 và khởi công tháng 12/2008. Ban QLDA1 phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Cà Mau đảm bảo công tác GPMB đáp ứng tiến độ thi công.

- Hạng mục đường nhánh Giai đoạn 2 (các tuyến đường tỉnh 911, 927 và 742): Vốn cho các hạng mục này đã được bố trí trong Hiệp định vay bổ sung số 3448-1-VN vì vậy cho triển khai tiếp tục các hạng mục này, Cục QLXD &CLCT GT thẩm định, trình Bộ duyệt KHĐT và dự toán trước ngày 25/9/2008. Riêng đối với 3 cầu trên Đường tỉnh 927 (Hậu Giang) Vụ Kế hoạch dự thảo văn bản Bộ chấp thuận thay đổi quy mô đầu tư trước ngày 22/9/2008 (chiều dài cầu và tải trọng thiết kế theo quy trình thiết kế cầu hiện hành), Cục QLXD & CLCT GT thẩm định và trình Bộ phê duyệt TKKT trước ngày 25/9/2008.

- Đường Lình Huỳnh – Thổ Sơn – Ngang Gừa: Vụ KHĐT thẩm định, trình Bộ phê duyệt báo cáo đầu tư trước 25/9/2008.

- Đảm bảo giao thông 3 cầu Vĩnh Mỹ B, Chiệt Niêu và Sư Son: Giao Cục ĐBVN chỉ đạo 1 đơn vị của Cục tại khu vực này ký hợp đồng với Ban QLDA1 thực hiện công tác ĐBGT tại các cầu tạm từ thời điểm này cho đến khi có nhà thầu thi công của 3 sàn giảm tải vào thực hiện. Riêng đối với giai đoạn thi công trước đây, giao Ban QLDA1 cùng với nhà thầu rà soát lại để xác định phần kinh phí ĐBGT, đối chiếu với hợp đồng, xác định khoản kinh phí phát sinh để thanh toán cho nhà thầu. Giao Cục QLXD & CLCT GT thẩm định và trình Bộ duyệt.

- Hạng mục 6 cầu Đầm Cùng – Năm Căn: Ban QLDA1 chỉ đạo các đơn vị thi công 6 cầu cùng với TVGS xem xét cụ thể, xử lý việc tăng cường và ĐBGT các cầu tạm. Về việc khoan địa chất bổ sung của 6 cầu này Cục QLXD & CLCT GT sớm thẩm định trình lãnh đạo Bộ chấp thuận.

Các vấn đề khác:

- Hạng mục điểm đen: Ngân hàng Thế giới đã có văn bản không phản đối việc điều chuyển hạng mục tăng cường năng lực Bộ GTVT để bổ sung kinh phí cho hạng mục điểm đen. Vụ KHĐT có văn bản cho Cục ĐBVN triển khai thực hiện, Cục ĐBVN phê duyệt bổ sung các điểm mới. Ưu tiên triển khai trước các vị trí quan trọng.

- Hạng mục trạm cân xe: Ban QLDA1 tiến hành các thủ tục trình Bộ chỉ định một đơn vị tư vấn có kinh nghiệm thiết kế trạm cân xe để thiết kế trạm cân xe nêu trên. Chi phí thiết kế sử dụng vốn đối ứng.

- Hạng mục kè mái ta luy nền đường của hợp đồng MD1, MD2: Giao Cục QLXD & CLCT GT dự thảo văn bản cho Bộ gửi Ngân hàng Thế giới về tiến độ triển khai các hạng mục bổ sung, đề nghị Ngân hàng Thế giới cho phép triển khai hạng mục này. Nếu để lâu sẽ mất ổn định nền đường khi khai thác.

- Báo cáo đánh giá kết quả đấu thầu 3 sàn giảm tải: Giao Cục QLXD & CLCT GT rà soát lại quá trình đấu thầu, có báo cáo gửi Ngân hàng Thế giới trước ngày 25/9/2008.

- Dự toán cầu Gành Hào: Ban QLDA1 chỉ đạo Tư vấn lập dự toán chi tiết hạng mục ĐBGT đường bộ và giao thông thủy đồng thời lập dự toán chi bù giá nhiên liệu vào giá ca máy theo hướng dẫn của Bộ xây dựng tại văn bản số 185/BXD-KTXD ngày 17/9/2008 trình Bộ duyệt bổ sung.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TTr Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 428/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp ngày 18/9/2008 về việc giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án khôi phục QL1 giai đoạn 3 (dự án WB3) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.410
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206