Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 425/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định 178/2004/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 425/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 25/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 425/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 178/2004/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2004

Ngày 15 tháng 12 năm 2012, tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 về "Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020". Cùng dự có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ; kết quả hoạt động của Tổ công tác nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển đảo Phú Quốc và một số kiến nghị của Tỉnh và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; ý kiến của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc và các kết quả đạt được phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đạt được nhiều kết quả: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, GDP bình quân hàng năm tăng 22% (năm 2012 GDP tăng 4,91 lần so với năm 2004); GDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm, tăng 5,78 lần so với năm 2004; lượng khách du lịch bình quân hàng năm tăng 13%; thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 36% (năm 2012 đạt 681 tỷ đồng); đã quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu và đang triển khai đầu tư; các lĩnh vực thương mại-dịch vụ, xây dựng, vận tải (cả đường biển, cảng hàng không và đường bộ) đầu tư phát triển nhanh; công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên về rừng, biển, du lịch và môi trường được chú trọng; các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Các dự án đã triển khai nhưng tiến độ còn chậm; công tác quản lý quy hoạch, quản lý và sử dụng đất còn bất cập. Việc thực hiện các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng tiến độ chậm, còn để xảy ra khiếu kiện kéo dài và chỉ đạo chưa kiên quyết, giải quyết dứt điểm; tiến độ triển khai xây dựng các dự án di dân, tái định cư chưa đạt yêu cầu.

2. Nhiệm vụ trong thời gian tới

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, tỉnh Kiên Giang phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung làm tốt một số công việc trọng tâm sau đây:

a) Đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch bảo đảm tiến độ và chất lượng; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy hoạch, quản lý quy hoạch đã được phê duyệt. Trước mắt, tỉnh Kiên Giang khẩn trương phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành chức năng lựa chọn tư vấn trong và ngoài nước thực hiện việc hoàn thiện quy hoạch phát triển tổng thể đảo Phú Quốc theo hướng xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, tiến tới xây dựng Phú Quốc trở thành đặc khu hành chính - kinh tế trực thuộc Trung ương. Hoàn thành việc lập mới hoặc điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển đảo Phú Quốc. Triển khai các dự án đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch. Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để ổn định cuộc sống của người dân và sớm thực hiện giao đất cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

b) Huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh các dự án đầu tư phát triển nhất là các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm thiết yếu, các dự án giao thông đường bộ (đường trục chính và đường vòng quanh đảo); đầu tư, xử lý nguồn và hệ thống cấp điện, nguồn và hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống xử lý rác thải và nước thải,... nhằm phát triển đảo Phú Quốc nhanh và bền vững. Tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường (biển, đảo); bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có; đồng thời, có quy hoạch, kế hoạch trồng và phát triển rừng trên đảo; tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch và thu hút khách du lịch đến Phú Quốc.

c) Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Phú Quốc, lợi thế về nuôi trồng, chế biến thủy hải sản; nghề biển; du lịch, dịch vụ thương mại, nông nghiệp... Cùng với phát triển kinh tế, Tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

3. Về một số kiến nghị của Tỉnh và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

a) Giao Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển huyện đảo Phú Quốc trở thành thành phố thuộc tỉnh, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị.

b) Về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các Bộ: Tài chính, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, cơ quan liên quan và tỉnh Kiên Giang rà soát, xây dựng dự thảo:

- Nghị định của Chính phủ về các nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ (hoàn thành trong quý II/2013);

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (hoàn thành trong quý I/2013);

Theo hướng ưu đãi tối đa về chính sách tài chính, đầu tư, đất đai, tổ chức bộ máy, nhập cảnh, xuất cảnh, hành chính công...

c) Đồng ý tỉnh Kiên Giang được ứng trước vốn kế hoạch giai đoạn 2013-2015 thuộc các nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ, ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và được xem xét bổ sung vốn dự phòng trái phiếu Chính phủ, đồng thời chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại đảo Phú Quốc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sớm hoàn thành đưa vào khai thác phát huy hiệu quả. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nội vụ;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT;
- Các Vụ: TH, KTTH, KTN;
Lưu: VT, V.III(3) Thg. 40

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 425/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định 178/2004/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.762

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29