Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 402/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 402/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ DỰ THẢO CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM, ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2019 TIẾP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2017/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 13 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 tiếp theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 11). Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương, EVN, phát biểu của các đại biểu dự họp và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Thường trực Chính phủ kết luận như sau:

1. Để đảm bảo cung ứng điện gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh các nguồn tài nguyên hóa thạch trong nước như than, dầu, khí có giới hạn, Chính phủ đã và đang khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo ở nước ta nhất là điện mặt trời. Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2015; ban hành Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam tại Quyết định 11. Quan điểm chỉ đạo chung là nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược dài hạn về năng lượng tái tạo, phù hợp với tiềm năng của đất nước, đồng thời đảm bảo hiệu quả chung của nền kinh tế, trong đó có việc tối ưu sử dụng nguồn lực đất đai, hạn chế tối đa sử dụng đất rừng, tránh tác động lớn đến giá thành sản xuất điện, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước - Nhà đầu tư - Người dân.

Giai đoạn vừa qua, việc đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời đã thu hút mạnh mẽ nhiều nhà đầu tư trong nước thuộc các thành phần kinh tế và các nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Báo cáo của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho thấy việc đầu tư các dự án điện mặt trời đi vào thực chất; quy mô các nhà máy hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành thương mại là rất lớn (khoảng 4.500 MW) với tiến độ đầu tư xây dựng nhanh, an toàn, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Các kết quả đã được các Bộ, ngành đánh giá tích cực, bổ sung kịp thời nguồn điện mới cho hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh nhiều nguồn điện lớn đang triển khai bị chậm tiến độ, nhất là một số nhà máy nhiệt điện than có quy mô công suất lớn. Tuy nhiên, giai đoạn vừa qua cũng cho thấy những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, cụ thể: (i) Quy mô công suất điện mặt trời bổ sung quy hoạch rất lớn so với dự kiến trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, trong khi đó nội dung tính toán và cập nhật cơ cấu nguồn điện hệ thống điện quốc gia chưa được Bộ Công Thương thực hiện đầy đủ, kịp thời. Việc triển khai lập quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia chậm, thiếu quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu điều hành chung về phát triển điện mặt trời; (ii) Công tác quản lý quy hoạch phát triển điện mặt trời của Bộ Công Thương còn thiếu tính khoa học và thực tiễn, công tác dự báo còn nhiều yếu kém; (iii) Chưa có biện pháp kiểm soát hữu hiệu và kịp thời để tránh làn sóng đầu tư ồ ạt, theo phong trào vào phát triển điện mặt trời, nhất là việc đầu tư quá mức vào một số khu vực gây rất khó khăn trong truyền tải điện, giải tỏa công suất các nhà máy điện, ảnh hưởng đến công tác vận hành hệ thống điện quốc gia và gây ảnh hưởng đến quyền lợi các nhà đầu tư; (iv) Công tác quản lý đầu tư chưa minh bạch và chưa được quản lý chặt chẽ, đồng bộ.

Bộ Công Thương cần rút kinh nghiệm sâu sắc về những tồn tại, hạn chế nêu trên để tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong quản lý phát triển điện mặt trời cũng như các dạng năng lượng tái tạo khác trong giai đoạn tới.

2. Chính phủ tiếp tục quan tâm phát triển hợp lý nguồn năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời có tiềm năng khá lớn ở nước ta. Tuy nhiên, cần phải tính toán cơ cấu các loại nguồn điện một cách khoa học và bài bản; phải chuyển hẳn sang thực hiện cơ chế đấu thầu, kiên quyết loại bỏ tình trạng xin - cho; tập trung xử lý các dự án đã và sắp hoàn thành nhưng không kịp đưa vào vận hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2019 để tận dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

3. Việc ban hành giá điện mặt trời áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 tiếp theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ cần tuân thủ một số nguyên tắc sau:

- Chủ trương tập trung cho những nơi có tiềm năng và lợi thế, có điều kiện phát triển tốt để đảm bảo hiệu quả chung của nền kinh tế; ưu tiên khuyến khích phát triển hợp lý điện mặt trời trên mái nhà với ưu điểm không yêu cầu diện tích chiếm đất và đầu tư lưới điện truyền tải đấu nối; phát triển điện mặt trời phải cân nhắc, tính toán dài hạn nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược, đảm bảo quy mô phát triển hợp lý từng thời kỳ gắn với bảo vệ môi trường.

- Phát triển điện mặt trời phải tuân thủ quy hoạch và đảm bảo cân bằng hệ thống điện, tránh phát triển ồ ạt gây tác động lớn đến giá thành sản xuất điện toàn hệ thống điện, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước - Nhà đầu tư - Người dân, tuyệt đối chống tham nhũng lợi ích nhóm trong quản lý phát triển, kiên quyết loại bỏ cơ chế xin - cho; các dự án đầu tư tuyệt đối không được sử dụng công nghệ lạc hậu, hiệu quả sử dụng thấp, tiềm ẩn những rủi ro về môi trường.

- Không hồi tố quy định về giá điện đối với các dự án điện mặt trời đã được áp dụng biểu giá FIT theo Quyết định 11; tạo điều kiện cho phát triển hợp lý và đảm bảo lợi ích hợp pháp cho nhà đầu tư.

- Thống nhất việc ban hành biểu giá khuyến khích cố định (biểu giá FIT) áp dụng chung cho điện mặt trời trên mái nhà trong phạm vi cả nước và trong khoảng thời gian nhất định; xem xét ban hành biểu giá FIT áp dụng đối với các dự án đã ký Hợp đồng mua bán điện và đang triển khai thi công xây dựng đưa vào vận hành trong năm 2020; đối với các dự án còn lại và các dự án mới sẽ không tiếp tục áp dụng biểu giá FIT mà chuyển hẳn sang thực hiện theo hình thức đấu thầu công khai, minh bạch, cạnh tranh để giảm giá mua điện từ các dự án điện mặt trời.

- Giá điện mặt trời áp dụng đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thực hiện theo đúng quyết nghị của Chính phủ tại Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 - 2023; áp dụng cho đến khi tỉnh Ninh Thuận đạt đủ quy mô công suất 2.000 MW hoặc đến năm 2020 tùy theo tiêu chí nào đến trước. Giao Bộ Công Thương và tỉnh Ninh Thuận thực hiện nghiêm

4. Căn cứ định hướng và nguyên tắc nêu trên, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện các việc sau và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2019:

- Rà soát, thống nhất về biểu giá FIT áp dụng đối với điện mặt trời trên mái nhà bảo đảm phù hợp, tránh bị lợi dụng chính sách để trục lợi (lưu ý thêm về quy mô công suất tối đa đảm bảo hợp lý...).

- Thống nhất về biểu giá FIT chỉ áp dụng đối với các dự án đã ký Hợp đồng mua bán điện đã và đang triển khai thi công xây dựng đưa vào vận hành trong năm 2020 (có danh sách cụ thể kèm theo hồ sơ). Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo cụ thể danh mục các dự án điện mặt trời áp dụng biểu giá FIT mới; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác danh mục các dự án này đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

- Thống nhất về cơ chế đấu thầu phát triển điện mặt trời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, ban hành làm cơ sở để thực hiện đối với các dự án còn lại và các dự án mới.

5. Do có một số nội dung thay đổi so với báo cáo của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 3061/TTr-BCT ngày 03 tháng 5 năm 2019, văn bản số 65/BC-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2019 và văn bản số 119/BC-BCT ngày 19 tháng 9 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp thẩm định chặt chẽ, đúng quy định đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được Bộ Công Thương hoàn thiện.

6. Giao Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu xử lý triệt để những vấn đề vướng mắc về giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời đang hoạt động, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện để truyền tải hết công suất các nhà máy điện mặt trời đang vận hành thương mại theo quy định, không để xảy ra tình trạng giảm phát các nhà máy điện làm lãng phí nguồn lực, thiệt hại đối với nhà đầu tư, nhất là trong điều kiện khó khăn về cung ứng điện hiện nay.

- Tiếp tục khẩn trương, tích cực xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án nhà máy nhiệt điện hiện đang chậm tiến độ để sớm đưa vào hoạt động; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Tiếp tục rà soát quy định của pháp luật có liên quan, nghiên cứu về cơ chế đầu tư lưới điện truyền tải theo hướng thí điểm các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia đầu tư để đảm bảo sự đồng bộ trong đầu tư nguồn điện năng lượng tái tạo và lưới điện, phát huy hiệu quả chung; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2019.

- Khẩn trương lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) đảm bảo cơ sở khoa học, cơ cấu nguồn điện hợp lý, khả năng truyền tải và thị trường điện lực cạnh tranh, khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo hợp lý, chắc chắn, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả diện tích mặt đất và mặt nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2020.

7. Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực thường xuyên họp, chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc để thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, cấp bách.

8. Yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, không né tránh đùn đẩy trách nhiệm, nhất là đối với các dự án hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án, tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện trong thời gian tới; triển khai chặt chẽ, đúng pháp luật, chống tham nhũng tiêu cực, chống lợi ích nhóm, công khai, minh bạch mọi việc.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, TC, TP, KHĐT, TNMT,
NNPTNT, KHCN, XD;
- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

GOVERNMENT OFFICE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 402/TB-VPCP

Hanoi, November 22, 2019

 

NOTICE

CONCLUSION OF THE PRIME MINISTER AT THE MEETING OF STANDING COMMITTEE OF THE GOVERNMENT ON THE DRAFT POLICY ON DEVELOPMENT OF SOLAR POWER IN VIETNAM, APPLICABLE FROM JULY 01, 2019 IN THE FURTHERANCE OF THE PRIME MINISTER’S DECISION NO. 11/2017/QD-TTG DATED APRIL 11, 2017

On November 13, 2019 at Government Office, the Prime Minister Nguyen Xuan Phuc chaired the meeting of Standing Committee of the Government on the draft mechanism for development of solar power in Vietnam, applicable from July 01, 2019 in the furtherance of the Prime Minister’s Decision No. 11/2017/QD-TTg dated April 11, 2017 (hereinafter referred to as Decision No. 11/2017/QD-TTg). The meeting was attended by Deputy Prime Ministers Truong Hoa Binh, Pham Binh Minh, Vuong Dinh Hue, Trinh Dinh Dung; senior representatives of the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Natural Resources and Environment, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Construction, Government Office, and Vietnam Electricity (EVN). After listening to the report of the Ministry of Industry and Trade (MoIT) and EVN, comments of the participants and the Deputy Prime Ministers, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc, on behalf of the Standing Committee of the Government, came to the following conclusion:

1. In order to ensure supply of electricity in association with environmental protection and sustainable development facing the fact that domestic fossil resources such as coal, oil and gas are limited, the Government has been encouraging development of renewable energy in Vietnam, especially solar power. The PM has signed and promulgated  the Strategy for Development of Renewable Energy in Vietnam by 2030 with a vision towards 2050, which is promulgated together with Decision No. 2068/QD-TTg dated November 25, 2015; the Mechanism for Encouragement of Solar Power Development in Vietnam in Decision No. 11/2017/QD-TTg, which aim to achieve of long-term objectives of the strategies for renewable energy development in a manner that is appropriate for the country’s potentials; ensure overall efficiency, make the best use of land while minimizing use of forest land; avoid causing major impacts to electricity prices; ensure harmony of the State, investors and the people.

A large number of domestic investors from various economic sectors and foreign investors have been investing in solar power projects. The report of MoIT and EVN shows that investment in solar power projects are practical; the power plants that have been completed and in operation are large in scale (about 4.500 MW) with fast and safe construction. This contributes to environmental protection and ensures adequate power supply for socio-economic development and domestic use.

The outcomes are consider by various Ministries as positive as new power sources are added to the national electricity system in a timely manner while many other major sources are behind schedule, especially some major coal-fired thermal power plants. However, there are still weaknesses. To be specific: (i) The additional power is much greater than the Electricity Planning VII while the proportions of existing power sources in the national electricity system are not fully estimated and updated by MoIT. The development of the national solar power planning is sluggish, fails to meet overall administrative requirements for solar power development. (ii) The management of solar power development planning by MoIT is not scientific and practical; the forecasts are inaccurate; (iii) There are currently solutions for effectively and timely control of mass investment in solar power development, especially over-investment in certain areas. This causes great difficulties to transmission, puts heavy load on power plants, affects the operation of the national electricity system as well as investors’ interests; (iv) The investment management is not transparent, strictly controlled and harmonious.

MoIT needs to eliminate these weaknesses, improve transparency and efficiency of management in development of solar power as well as other renewable energies in the future.

2. The Government will keep encouraging reasonable development of renewable energy, especially solar power, which has great potential in Vietnam. However, the proportions of various types of power sources must be scientifically and methodologically calculated. Bidding shall be made mandatory; direct contracting shall be forbidden. Focus on finalization of finished and unfinished projects that cannot be put into operation before July 01, 2019 in order to make the best use of investment sources.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Focus on areas with advantages and potentials for development to ensure overall efficiency; prioritize development of rooftop photovoltaic power systems, which do not occupy lands, and investment in the transmission grid; consider long-term achievement of strategic objectives; ensure a rational pace development in each time in association with environmental protection.

- Solar power development shall comply with existing planning, maintain the balance of the electricity system; avoid rapid development which might affect the generation costs of the entire electricity system; ensure harmonious interests of the State, investors and the people; fight corruption and interest groups in development management; eliminate direct contracting; do not use technologies that are obsolete, inefficient or environmentally unsafe.

- Do not retrospectively apply regulations on electricity prices to the solar power projects that are applying the feed-in tariff (FIT) under Decision No. 11/2017/QD-TTg; facilitate reasonable development and protect lawful interests of investors.

- Apply FIT to rooftop PV systems nationwide over a specific period of time. Consider setting an FIT applicable to ongoing projects that already have power purchase agreements (PPA) that are planned to be put into operation in 2020. Apply open and competitive bidding to other projects and new projects instead of applying FIT in order to reduce electricity buying prices from solar power projects.

- Solar power prices applied to the projects in Ninh Thuan province shall comply with the Government’s Resolution No. 115/NQ-CP dated August 31, 2018 on implementation of special policies to assist Ninh Thuan in socio-economic development, stabilization of production and life during 2018 – 2023 until the total generation capacity of Ninh Thuan province reaches 2.000 MW or until 2020, whichever comes first. MoIT and Ninh Thuan province shall strictly follow these instructions.

4. On the basis of the aforementioned orientations and rules, MoIT shall take charge and cooperate with the Ministry of Finance and EVN in performing the following tasks and submit a report to the PM before December 15, 2019:

- Review and uniformly apply the FIT to rooftop PV systems; make sure it is not taken advantage of for profiteering (ensure the maximum power is reasonable, etc.).

- Only the FIT to ongoing projects that already have PPAs and are planned to be put into operation in 2020 (check the enclosed lists). MoIT shall cooperate with relevant authorities in reviewing and reporting the list of solar power projects eligible for the new FIT; take responsibility to the PM for the accuracy of the list; ensure fairness, openness and transparency.

- Establish a uniform mechanism for solar power bidding and submit it to the PM for promulgation, which will be the basis for execution of the remaining projects and new projects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. MoIT shall:

- Take charge and cooperate with Commission for Management of State Capital at Enterprises, EVN, other Ministries, agencies and local governments in thoroughly resolve the issues relevant to overload of solar power plants in operation; accelerate the development of the grid to fully transmit power generated by the solar power plants being in commercial operation as per regulations. Make sure power plants do not resort to generation cut, which is a waste of resources and may cause damage to investors, especially while power supply is recently facing difficulties.

- Promptly and actively resolve the issues of the thermal power plant projects that are behind schedule to put them into operation; promptly report the issues beyond their jurisdiction to the Prime Minister.

- Keep reviewing relevant regulations of law, studying the mechanism for investment in the transmission grid towards allowing non-state investments to ensure harmony between investment in renewable energy sources and the grid, thus achieve overall effects; submit a report to the Prime Minister in November 2019.

- Accelerate the formulation of the National Planning for Electricity Development 2021 – 2030 with a vision towards 2045 (Electricity Planning VIII). The Planning shall be scientific, ensures reasonable proportions of power sources, transmission capacity and competitiveness of the electricity market; encourages reasonable development of renewable energy, thrifty and effective use of land and water surface. The Planning shall be submitted to the Prime Minister for approval in 2020.

7. National Steering Committee for Electricity Development shall frequently hold meetings to give instructions and resolve issues to accelerate the progress of key and urgent projects.

8. Relevant ministries and authorities shall not evade responsibility, especially for projects facing difficulties, in order to accelerate their progress. Power shortage will not be acceptable. Ensure conformity with law; prevent corruption and interest groups; ensure transparency and openness of all aspects.

For your information and compliance./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP MINISTER AND CHAIRPERSON
DEPUTY CHAIRPERSON
Nguyen Cao Luc

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 402/TB-VPCP ngày 22/11/2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, áp dụng từ ngày 01 tháng 7 ngày 22/11/2019 tiếp theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.847

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74