Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 394/TB-KHCN về việc nội dung cuộc họp thẩm định dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học năm 2008 của Học viện Hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 394/TB-KHCN Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Nhân
Ngày ban hành: 12/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/TB-KHCN  

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2008 CỦA HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2008 của Bộ GTVT về việc giao Kế hoạch khoa học công nghệ và Bảo vệ một trường năm 2008, Học viện Hàng không VN được giao thực hiện nhiệm vụ Tăng cường năng lực nghiên cứu năm 2008. Ngày 11/08/2008 và ngày 18/08/2008, Học viện Hàng không Việt Nam có tờ trình số 533/TTr-HVHK và số 544/TTr-HVHK đề nghị Bộ GTVT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu KHCN năm 2008 của Học viện Hàng không VN".

Ngày 28/08/2008, tại Cơ quan Bộ GTVT, Vụ Khoa học công nghệ đã tổ chức họp xem xét thẩm định dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu năm 2008 của Hàng không VN. Tham gia họp có đại diện:

- Vụ Khoa học - Công nghệ;

- Vụ Kế hoạch - Đầu tư;

- Vụ Tài chính;

- Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT;

- Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông;

- Học viện Hàng không VN;

- Bộ Khoa học và Công nghệ

(có danh sách kèm theo)

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó phòng Khoa học công nghệ và Ông Nguyễn Mạnh Tuân - Trưởng phòng Tài chính Kế toán, đại diện Học viện Hàng không VN (chủ đầu tư) trình bày tóm tắt căn cứ thực hiện đầu tư và nội dung dự án của Học viện Hàng không Việt Nam.

Các thành viên tham dự đã tiến hành thảo luận nhằm hoàn thiện dự án và thủ tục cần thiết để triển khai các bước tiếp theo.

Đại diện Chủ đầu tư trả lời và làm rõ thêm một số nội dung theo yêu cầu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của hội nghị.

Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên dự họp thống nhất những nội dung chủ yếu sau:

- Việc đầu tư dự án nâng cao năng lực nghiên cứu tại Học viện Hàng không VN là cần thiết và mang tính cấp thiết nhằm nâng cao khả năng nghiên cứu của Học viện.

- Việc mua sắm trang thiết bị của Học viện Hàng không VN sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học và mang tính chất dự án đầu tư nên việc thẩm định, phê duyệt được căn cứ theo Luật đấu thầu; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 29/11/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.

- Về cơ bản, Dự án đã nêu được sự cần thiết đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hạng mục đầu tư và yêu cầu kỹ thuật đối với từng hạng mục, dự kiến hiệu quả đầu tư và kế hoạch thực hiện đầu tư.

- Đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện dự án về các nội dung sau:

+ Bổ sung các văn bản, quy chế hiện hành liên quan làm căn cứ pháp lý trong tờ trình phê duyệt;

+ Bổ sung, làm rõ hiện trạng của phòng thí nghiệm điện tử và thông tin quang, hệ thống mạng cục bộ (LAN) của Học viện để làm căn cứ xây dựng dự toán, sự cần thiết và hiệu quả của dự án đầu tư cho công tác nghiên cứu của Học viện.

+ Rà soát và chuẩn hóa số lượng, tính năng của trang thiết bị, dụng cụ thí nghiệm và các báo giá để hoàn thiện lần cuối trước khi trình duyệt.

- Sau khi Chủ đầu tư hoàn thiện Dự án, ủy quyền cho Vụ khoa học công nghệ (cơ quan thường trực) xem xét trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học năm 2008 của Học viện Hàng không Việt Nam để chủ Đầu tư có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Vụ khoa học công nghệ thông báo tới các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHCN.

 TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
Nguyễn Văn Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 394/TB-KHCN về việc nội dung cuộc họp thẩm định dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học năm 2008 của Học viện Hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.007
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41