Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 388/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 388/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 28/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 388/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ

Ngày 20 tháng 11 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI) đã bàn và quyết định tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Theo đó, trong 5 năm tới, một trong ba nhiệm vụ quan trọng nhất là tái cơ cấu đầu tư với trọng tâm là đầu tư công.

Việc cân đối vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng ngày càng khó khăn, không đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy, tương tự bài học kinh nghiệm về đầu tư hạ tầng của các quốc gia khác, mô hình đầu tư PPP cần được triển khai mạnh mẽ.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo về đầu tư PPP. Yêu cầu các Bộ khẩn trương cử thành viên để sớm kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo; đồng thời cử đơn vị đầu mối giúp việc cho thành viên Ban chỉ đạo tại cơ quan mình. Trước mắt, sử dụng mô hình Tổ công tác liên ngành về PPP là bộ phận giúp việc chung cho Ban chỉ đạo; khi cần thiết sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Tại mỗi Bộ, địa phương, khi có dự án được triển khai sẽ thành lập bộ phận chuyên trách về PPP để quản lý và theo dõi dự án.

2. Một số công việc cần triển khai trong thời gian tới:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, sửa đổi những nội dung còn bất cập của Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch năm 2013 của Ban chỉ đạo, trình Trưởng ban quyết định, trong đó một số việc cần làm là:

- Các Bộ, ngành và địa phương lập danh mục dự án đầu tư PPP, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành và địa phương triển khai xúc tiến đầu tư.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo: đối tượng đào tạo là các thành viên Tổ công tác liên ngành, các Bộ, ngành và địa phương có dự án đầu tư PPP. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ cho chương trình PPP để tổ chức thực hiện.

3. Về các đề xuất, kiến nghị:

- Đồng ý việc dành vốn ngân sách tập trung ở Trung ương để phân bổ cho các dự án PPP được lựa chọn thí điểm.

- Đồng ý về nguyên tắc việc thuê tư vấn nước ngoài để hỗ trợ triển khai các dự án PPP. Các Bộ, ngành và địa phương quyết định theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan và biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, CT, GTVT, GD&ĐT, Y tế, TT&TT, TP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, V.III, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 388/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.011

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17