Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 359/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 3 và dự án xây dựng cầu Thanh Trì do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 359/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 13/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 359/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 VÀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU THANH TRÌ

Ngày 08/8/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện, giải ngân, công tác GPMB và tháo gỡ một số vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng đường vành đai 3 và Dự án xây dựng cầu Thanh Trì. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cùng đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị: Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT, Ban QLDA Thăng Long và các Tổng Công ty XDCTGT 1, 4, 8 Thăng Long.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về tiến độ thực hiện, giải ngân, công tác GPMB, các vướng mắc của dự án và ý kiến của các thành viên tham gia dự họp, Bộ trưởng kết luận như sau:

1. Hiện nay, Thủ đô Hà Nội đã được mở rộng. Cùng với việc quy hoạch lại Thủ đô, quy hoạch giao thông cần phải được nghiên cứu toàn diện, đồng bộ, thậm chí cần phải đi trước một bước. Với quy hoạch thủ đô mới, đường vành đai 3 và cầu Thanh Trì sẽ trở thành trục đô thị lớn có tầm quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô mới, nhất là trong thời điểm chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

2. Chia sẻ với các đơn vị thi công các khó khăn trong thời điểm hiện tại về tình hình biến động giá, về việc huy động vốn để thi công từ Ngân hàng, việc chậm trong công tác GPMB, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã có nhiều văn bản, hướng dẫn nhằm tháo gỡ vấn đề này. Bộ GTVT cũng đã có các văn bản chỉ đạo cụ thể. Yêu cầu các đơn vị khẩn trương nghiên cứu áp dụng để xử lý, giải quyết sớm. Trong quá trình thực hiện, những vướng mắc hoặc đề xuất cần tiếp tục giải quyết, Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành liên quan để tháo gỡ.

3. Đây là giai đoạn cuối thực hiện các dự án chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, yêu cầu Ban QLDA Thăng Long, Nhà thầu và các đơn vị liên quan phải xác định quyết tâm tập trung năng lực, tổ chức hợp lý nhằm hoàn thành dứt điểm các dự án theo các mốc thời gian cơ bản như sau:

- Dự án xây dựng đường vành đai 3: Đối với các vị trí không vướng mặt bằng, hoàn thành cơ bản trước 30/9/2008, hoàn thiện và bàn giao trước 31/12/2008; Đối với các vị trí khác, hoàn thành cơ bản trước 31/12/2008, hoàn thiện bàn giao sau 02 tháng.

- Dự án xây dựng cầu Thanh Trì:

+ Gói thầu số 2: Hoàn thiện trước 30/9/2008;

+ Gói thầu số 3:

- Đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Tam Trinh: đường gom hai bên cơ bản hoàn thành và thông xe trước ngày 30/9/2008; đường chính tuyến cơ bản hoàn thành và thông xe trước ngày 30/11/2008.

- Đoạn từ cầu Tam Trinh đến cầu cạn Pháp Vân: đường gom bên trái cơ bản hoàn thành và thông xe trước ngày 30/9/2008; đường gom bên phải cơ bản hoàn thành và thông xe trước ngày 31/12/2008; đường chính tuyến hoàn thành trước ngày 30/6/2009; Nút Pháp Vân xong trước 30/9/2008.

+ Gói thầu số 3A: yêu cầu khởi công vào đầu tháng 9/2008

4. Để hoàn thành dự án đúng tiến độ yêu cầu nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Các đơn vị tiếp tục quán triệt để thực hiện các nội dung trong thông báo kết luận và các văn bản chỉ đạo thực hiện cụ thể của từng dự án (Thông báo số 198/TB-BGTVT ngày 15/5/2008 về tiến độ Dự án đường Vành đai 3; Văn bản số 5719/BGTVT-QLXD ngày 01/8/2008 về việc giải quyết tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Gói thầu số 3 - Dự án cầu Thanh Trì).

- Tổng Giám đốc Ban QLDA, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty XDCTGT 1, 4, 8, Thăng Long cần phải có sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể đối với quá trình thực hiện dự án, phải tổ chức điều hành dự án khoa học, hiệu quả, tránh tình trạng bê trễ, đình trệ trên công trường thi công.

- Các nhà thầu cần đặc biệt chú ý về vấn đề đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trên tuyến cũng như vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Lưu ý những vị trí chờ lún, cần cắm biển báo công khai thông tin.

- Ban QLDA Thăng Long kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện dự án của các nhà thầu, chỉ đạo đôn đốc quyết liệt, yêu cầu tiến độ cụ thể, có biện pháp xử lý giải quyết kịp thời, dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của Nhà thầu. Báo cáo Bộ từng tháng để theo dõi, chỉ đạo.

- Giao Ban QLDA Thăng Long: Trên cơ sở các văn bản, thông tư hướng dẫn theo quy định hiện hành, văn bản 5650/BGTVT-CGĐ ngày 31/7/2008, khẩn trương xem xét, giải quyết ngay việc tạm thanh toán điều chỉnh giá và tạm ứng vốn, phù hợp với khối lượng các hạng mục thi công, đồng thời có biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ đảm bảo nhà thầu sử dụng nguồn vốn đúng cho dự án.

- Về công tác GPMB: Ban QLDA Thăng Long tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND Thành phố Hà Nội, làm việc cụ thể với các cơ quan liên quan của Thành phố để giải quyết dứt điểm công tác GPMB, bàn giao phần mặt bằng còn lại để đảm bảo mục tiêu tiến độ đã nêu ở Mục 3.

- Về vốn: Ngoài các chủ trương, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khi khó khăn của Bộ về vốn cho các Nhà thầu, yêu cầu các nhà thầu phải chủ động về nguồn vốn của đơn vị mình, tập trung cho dự án để đảm bảo tiến độ.

- Về đề xuất của các Nhà thầu giữ lại 5% cho công tác bảo hành: Để tạo nguồn vốn tối đa cho nhà thầu thực hiện hoàn thành dự án đúng yêu cầu tiến độ, giao Vụ KHĐT chủ trì, phối hợp với Cục quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT và các bên liên quan xem xét, tham mưu trình Bộ GTVT quyết định.

- Bộ GTVT sẽ chủ trì kiểm tra hiện trường các dự án nêu trên để đánh giá kết quả thực hiện của các bên liên quan vào cuối tháng 8/2008.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các Vụ KHĐT, KHCN;
- Ban QLDA Thăng Long;
- Các TCty XDCTGT 1, 4, 8, TL;
- Lưu: VT, QLXD (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 359/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 3 và dự án xây dựng cầu Thanh Trì do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.624

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.66.217