Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 350/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội ngày 06 tháng 9 năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 350/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 19/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 350/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2013

Ngày 06 tháng 9 năm 2013, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo Quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam và Hòa Bình.

Sau khi nghe đồng chí Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo trình bày Báo cáo công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô và kế hoạch điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô trong thời gian ti, Tư vấn báo cáo tình hình thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch Vùng Thủ đô và ý kiến các đại biểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VÙNG THỦ ĐÔ:

Thời gian qua các địa phương trong Vùng Thủ đô đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai nghiên cứu, lập, trình phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. Đặc biệt, Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 làm cơ sở cho việc quản lý quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, khớp nối hạ tầng bảo đảm tính đồng bộ với các tỉnh trong Vùng, là căn cứ triển khai các quy hoạch xây dựng, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch chuyên ngành liên quan.

Sự phối hợp trong quản lý quy hoạch và đầu tư giữa các địa phương trong Vùng có nhiều tiến bộ, đáp ứng yêu cầu kết nối để phát triển kinh tế - xã hội các địa phương; hệ thống giao thông với 8 trục xuyên tâm, 5 vành đai Vùng Thủ đô từng bước được triển khai nghiên cứu đầu tư.

Tuy nhiên, công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng vẫn còn nhiều bất cập. Việc xây dựng và phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết còn chậm; hệ thống hạ tầng đô thvà nông thôn còn lạc hậu và chưa đồng bộ. Công tác công khai quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch còn hạn chế. Phát triển đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, nhiều vấn đề tồn tại trong quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai; xử lý úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông,... chưa được khắc phục kịp thời. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức việc bảo tồn các giá trị văn hóa, kiến trúc đặc thù của đô thị.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Bộ Xây dựng:

- Trên cơ sở đánh giá kỹ hiện trạng Vùng Thủ đô và tình hình thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg , Bộ Xây dựng chỉ đạo tư vấn tiếp thu ý kiến các cơ quan và địa phương khẩn trương hoàn thiện Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch Vùng Thủ đô, báo cáo Ban Chỉ đạo vào cuối năm 2013 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến để hoàn thành đồ án quy hoạch vào quý I năm 2014. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách quản lý quy hoạch và mô hình quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong Vùng Thủ đô.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế nghiên cứu kỹ thực trạng và đề xuất quy hoạch cụ thể các cơ sở đào tạo (đại học, cao đẳng) và các cơ sở y tế (khám, chữa bệnh) cần di dời ra địa điểm mới thuộc các địa phương trong Vùng Thủ đô.

- Nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu cụ thể đánh giá việc thực hiện quy hoạch xây dựng Vùng và các chỉ tiêu xây dựng phát triển bền vững theo từng năm, giao cho các địa phương thực hiện.

- Kiểm tra xem xét các Quy hoạch vùng tỉnh; chủ trì, phối kết hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát các quy hoạch chuyên ngành để phù hp với Quy hoạch Vùng Thủ đô.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành liên quan và địa phương thống nhất phương án tuyến đường vành đai 5, bảo đảm kết ni tt các địa phương trong Vùng với các đường vành đai và đường hướng tâm của Hà Nội; hoàn thiện quy hoạch hệ thống giao thông vận tải trong Vùng Thủ đô theo hướng đồng bộ, thống nhất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát hệ thống thủy lợi, đê điều và nghiên cứu các phương án ứng phó biến đổi khí hậu, phối hợp với Bộ Xây dựng cập nhật thông tin để có giải pháp quy hoạch phù hp trong quá trình lập Điều chỉnh Quy hoạch Vùng Thủ đô.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Xây dựng sớm thống nhất quy hoạch các công trình thể thao cấp vùng phục vụ tốt ASIAD 18 (2019) để bổ sung quy hoạch. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất các khu vực phát triển du lịch, các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử Vùng Thủ đô trong quá trình phát triển đô thị

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong Vùng chủ động rà soát nội dung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng và các quy hoạch liên quan bảo đảm sự khớp nối, phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC, CA, QP, TN&MT, NN&PTNT, GTVT;
- UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam và Hòa Bình;
- Văn phòng BCĐ Vùng Thủ đô;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, V.III, KGVX, NC;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 350/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội ngày 06 tháng 9 năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.629
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180