Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 349/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu và công tác nạo vét duy tu luồng Định An do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 349/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 07/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 349/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU VÀ CÔNG TÁC NẠO VÉT DUY TU LUỒNG ĐỊNH AN

Ngày 02/8/2008, tại Văn phòng Bộ, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu và công tác nạo vét duy tu luồng tàu biển vào Sông Hậu qua cửa Định An theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Thành phố Cần Thơ.

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức; đại diện các Vụ: KHĐT, KHCN, Cục QLXD và CL CTGT; đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, Ban Quản lý các dự án đường thủy, Công ty CP TVTK Cảng – kỹ thuật biển, Công ty CP TVXD công trình hàng hải. (Danh sách dự họp kèm theo).

Cuộc họp đã nghe Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị tư vấn báo cáo về quá trình thực hiện dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu và công tác nạo vét duy tu luồng tàu qua cửa Định An. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức và ý kiến của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

1. Các đơn vị tư vấn chuyên ngành cần rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, các đơn vị chủ đầu tư, đảm bảo thống nhất thông tin và tuân thủ chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trong quá trình lập, triển khai dự án.

2. Một số vấn đề cụ thể:

a. Về chủ trương phục vụ vận tải biển khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, nghiêm túc thực hiện theo quyết định số 344/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 trong đó xác định trước mắt tiến hành nạo vét duy tu luồng Định An hàng năm với mức độ chạy tàu hạn chế có lợi dụng thủy triều cho tàu 5.000 – 10.000 DWT, xây dựng luồng mới qua kênh Quan Chánh Bố để các tàu có trọng tải tới 20.000 DWT ra vào sông Hậu. Cụ thể:

- Giao Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục nạo vét duy tu luồng Định An hàng năm với cao độ đáy luồng – 3.5 (hải đồ) cho tàu 5.000 DWT lợi dụng thủy triều ra vào; hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

- Giao Cục Hàng hải Việt Nam lập dự án đầu tư nạo vét duy tu luồng Định An với mức độ chạy tàu hạn chế có lợi dụng thủy triều cho tàu đến 5.000 – 10.000 DWT, thực hiện theo hình thức đấu thầu trọn gói, rộng rãi quốc tế (EPC). Yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng, đề xuất các phương án, có phân tích, đánh giá tính khả thi, bền vững về mặt kỹ thuật, hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả tài chính của từng phương án. Trường hợp cần thiết có thể đề xuất bố trí 01 tàu nạo vét thường trực tại luồng. Thời gian hoàn thành tháng 10/2008.

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Công ty TNHH Quang Vinh là nhà đầu tư dự án nạo vét luồng Định An cho tàu 5.000 – 10.000 DWT ra vào theo hình thức BOT. Nhà đầu tư có trách nhiệm lập đề xuất dự án, trình Bộ GTVT thông qua để triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

b. Về dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu (qua kênh Quan Chánh Bố), yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam với chức năng chủ đầu tư, Ban QLDA và đơn vị tư vấn căn cứ quyết định phê duyệt dự án để khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thiết kế kỹ thuật đồng thời với việc rà soát, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án và báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết theo quy định. Yêu cầu tập trung hoàn chỉnh thiết kế kỹ thuật một gói thầu để chậm nhất là Quý 1 năm 2009 có thể khởi công.

c. Tổ chức thực hiện:

- Vấn đề luồng tàu vào các cảng khu vực Sông Hậu có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng và quốc gia nói chung. Giao thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức trực tiếp chỉ đạo. Yêu cầu Cục Hàng Hải Việt Nam (chủ đầu tư) hàng tháng có báo cáo tiến độ thực hiện dự án và thường trực trao đổi, làm rõ, trả lời địa phương và ý kiến góp ý của các nhà khoa học về những vấn đề liên quan tới dự án.

- Giao Vụ Kế hoạch đầu tư soạn thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định thầu tư vấn lập dự án nạo vét luồng Định An, thực hiện theo hình thức EPC; chấp thuận nhà đầu tư BOT và chỉ định thầu xây lắp các gói thầu thuộc dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

d. Về quy hoạch hệ thống cảng trên sông Hậu, yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, cập nhật bổ sung kịp thời, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, đồng bộ với việc đầu tư phát triển luồng tàu vào cảng. Vụ KHĐT đôn đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam khẩn trương hoàn thành ngay kế hoạch đầu tư xây dựng phát triển, mở rộng cảng Cái Cui, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị liên quan biết, khẩn trương triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c)
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, KHĐT (02)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DỰ HỌP

CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU VÀ CÔNG TÁC NẠO VÉT DUY TU LUỒNG ĐỊNH AN NGÀY 02 THÁNG 08 NĂM 2008

TT

Tên đại biểu

Cơ quan – Chức vụ

Ghi chú

1

Hồ Nghĩa Dũng

Bộ trưởng Bộ GTVT

 

2

Ngô Thịnh Đức

Thứ trưởng thường trực thuộc Bộ GTVT

 

3

Trần Đức Hải

Phó VT Vụ KHĐT – Bộ GTVT

 

4

Nguyễn Ngọc Long

CT Cục QLXD & CL CTGT

 

5

Vương Đình Lam

CT Cục Hàng hải Việt Nam

 

6

Nguyễn Ngọc Huệ

PCT Cục Hàng hải Việt Nam

 

7

Hoàng Hà

Phó VT Vụ KHCN – Bộ GTVT

 

8

Dương Thị Khuê Anh

Phó VT Vụ KHCN – Bộ GTVT

 

9

Lê Huy Thăng

TGĐ Ban QL các DA đường thủy

 

10

Lã Hồng Hạnh

CV Cục QLXD và CL CTGT

 

11

Vũ Huy Cường

Trưởng ban KHĐT, Cục HHVN

 

12

Đỗ Hồng Thái

Trưởng ban CB, Cục HHVN

 

13

Trần Tấn Phúc

TGĐ Port Coast

 

14

Hoàn Tiến Linh

GĐ Công ty CP TVXD CTHH

 

15

Nguyễn Mạnh Ứng

Phó TGĐ Port Coast

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 349/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu và công tác nạo vét duy tu luồng Định An do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.668

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44