Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 305/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 19/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 305/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BÌNH THUẬN

Ngày 10 tháng 11 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Huỳnh Văn Tí, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010 và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

1. Các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với tỉnh Bình Thuận khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 344/TB-VPCP ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về đầu tư các khu neo đậu tránh, trú bão: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Quyết định số 288/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu thuyền cá đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ưu tiên vốn đầu tư dứt điểm những công trình dở dang, sớm đưa vào khai thác sử dụng, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

3. Về hỗ trợ vốn đầu tư công trình kênh tiếp nước 812 – Châu Tá: đồng ý hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho Tỉnh 70 tỷ đồng để thực hiện; số kinh phí còn lại, Tỉnh sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

4. Về vốn đầu tư tuyến quốc lộ 55:

- Đoạn quốc lộ 1A – Bảo Lộc: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải tổng hợp vào Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện đúng tiến độ.

- Đoạn quốc lộ 1A – Bà Rịa - Vũng Tàu: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải tìm nguồn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về hỗ trợ vốn đầu tư dự án kênh tiếp nước Biển Lạc – Hàm Tân: đồng ý hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho Tỉnh 100 tỷ đồng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xử lý cụ thể. Tỉnh chủ động bố trí vốn từ ngân sách địa phương số vốn còn lại để thực hiện và hoàn thành dự án.

6. Về đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đại Ninh – Lâm Đồng: Tỉnh làm việc với Bộ Giao thông vận tải để sử dụng 22 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế phục vụ công tác duy tu, sửa chữa bảo đảm giao thông tuyến đường trên.

7. Đồng ý hỗ trợ có mục tiêu 50 tỷ đồng từ ngân sách trung ương đầu tư công trình cấp nước cho Trung tâm điện lực Vĩnh Tân giai đoạn 1 (Kênh tiếp nước Lòng Sông – Đá Bạc và nâng cấp hồ Đá Bạc); giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Quốc phòng;
- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC, TKBT;
- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 305/TB-VPCP ngày 19/11/2010 kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.535

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!