Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 297/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp tổng kết với đoàn xác định dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi của Ngân hàng thế giới dự kiến vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 297/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 03/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 297/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP TỔNG KẾT VỚI ĐOÀN XÁC ĐỊNH DỰ ÁN CAO TỐC ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI DỰ KIẾN VAY VỐN WB

Ngày 27 tháng 6 năm 2008, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải; Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp Tổng kết với Đoàn xác định dự án Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi của Ngân hàng thế giới (WB) dự kiến vay vốn WB. Tham dự buổi họp có đại diện Ngân hàng Thế giới, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty đầu tư & Phát triển đường cao tốc (VEC) và Ban Quản lý dự án 85 thuộc Bộ GTVT.

Sau khi nghe đại diện Đoàn công tác của WB trình bày nội dung làm việc của Đoàn, các vấn đề cần thảo luận với Bộ GTVT, Thứ trưởng thống nhất như sau:

1) Thống nhất giao PMU85 làm thủ tục xin chỉ định thầu tư vấn JETRO tiếp tục hoàn chỉnh F/S với kinh phí là 500.000 USD lấy từ nguồn vốn chuẩn bị dự án mới của Dự án WB4. F/S sẽ được chỉnh sửa theo hướng nắn chỉnh một số đoạn tuyến, bổ sung đường nối vào khu công nghiệp Dung Quất và điểm kết thúc dự án nối vào Nam Thị xã Quảng Ngãi. Sử dụng nguồn vốn trong nước chỉ định thầu tư vấn hòa thiện Kế hoạch GPMB và báo cáo đánh giá tác động môi trường dựa trên cơ sở F/S đã được tư vấn JETRO hoàn thiện.

Thống nhất về tiến độ hoàn thành chỉnh sửa F/S là tháng 10 năm 2008.

Chính phủ Việt Nam hiện đang chỉnh sửa các văn bản pháp lý để có thể hoàn thiện công tác GPMB ngay trong giai đoạn F/S đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng công trình. Vì vậy kế hoạch GPMB của Dự án sẽ được phê duyệt đồng thời với phê duyệt F/S.

2) Thống nhất tiến hành tuyển chọn tư vấn TKKT ngay trong giai đoạn hoàn thiện F/S. Dự kiến tháng 9/2008 bắt đầu tuyển chọn tư vấn TKKT và tháng 6/2009 huy động tư vấn TKKT. Kinh phí thực hiện TKKT sẽ được lấy từ nguồn vốn chưa phân bổ hoặc từ nguồn vốn bổ sung của Dự án WB4.

3) Các gói thầu xây lắp sẽ được tiến hành đấu thầu cùng với thời gian tư vấn TKKT triển khai công việc theo dạng cuốn chiếu để đẩy nhanh tiến độ khởi công và hoàn thành công trình.

4) Đề nghị WB có thư sớm về các vấn đề nêu trên để Bộ GTVT có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ (TTgCP).

5) Bộ GTVT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép:

- Thực hiện Nội dung Dự án như qui mô tư vấn JETRO hiện đã nghiên cứu F/S (báo cáo cuối cùng);

- Cơ sở vay vốn IDA/IBRD và vốn ODA của JBIC cho dự án;

- Sử dụng nguồn vốn chuẩn bị dự án mới của Dự án WB4 để hoàn thiện F/S bao gồm những thay đổi đã thống nhất giữa Bộ GTVT và WB;

- Sử dụng nguồn vốn chưa phân bổ của Dự án WB4 để triển khai TKKT cho Dự án Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và cho phép Bộ GTVT tiến hành tuyển chọn tư vấn TKKT trong thời gian hoàn thiện F/S.

6) Về Chiến lược Phát triển Đường cao tốc của Việt Nam, đề nghị WB hoàn thiện báo cáo để tổ chức Hội thảo tại Bộ GTVT vào ngày 26/7/2008.

Về trợ giúp kỹ thuật xây dựng khung pháp lý, cơ cấu tổ chức, đầu tư, phát triển, xây dựng, vận hành và khai thác Hệ thống đường cao tốc tại Việt Nam, đề nghị WB sớm hỗ trợ tư vấn, cố vấn vào tháng 9/2008 để cùng với Tổ công tác của Bộ GTVT hoàn thiện báo cáo TTgCP vào cuối năm 2008. Vụ KHĐT có văn bản

7) Giao vụ KHĐT đề xuất Thành phần Tổ công tác của Bộ do Thứ trưởng chủ trì về soạn thảo báo cáo xây dựng khung pháp lý, cơ cấu tổ chức, đầu tư, phát triển, xây dựng, vận hành và khai thác Hệ thống đường cao tốc tại Việt Nam (gồm Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ trưởng Tống Trần Tùng, Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính, Cục ĐBVN, VEC …).

8) Về chuyến công tác tham quan học tập tại 4 nước Đông Nam Á cho Tổ công tác trên (Mục 7), WB sẽ hoàn thiện đề cương và tìm nguồn vốn không hoàn lại để giúp Bộ GTVT thực hiện trong tháng 9/2008.

9) Về trợ giúp kỹ thuật của WB xây dựng khuôn khổ pháp lý thực hiện các dự án PPP tại Việt Nam do Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính chủ trì, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ. Giao vụ KHĐT thống nhất với WB lựa chọn dự án nghiên cứu thí điểm áp dụng mô hình đầu tư PPP phù hợp với chỉ đạo của TTgCP.

10) Bộ GTVT sẽ thành lập Nhóm công tác về PPP do Thứ trưởng chủ trì. Bộ GTVT đề nghị WB có các buổi làm việc chi tiết hơn về nghiên cứu đầu tư theo mô hình PPP để triển khai các bước tiếp theo.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (b/c);
- Các thứ trưởng (b/c);
- Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 297/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp tổng kết với đoàn xác định dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi của Ngân hàng thế giới dự kiến vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.214
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110