Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 296/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 13/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM BÌNH MINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH SƠN LA

Ngày 31 tháng 7 năm 2020, tại thành phố Sơn La, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và thu hút vốn ODA, đầu tư nước ngoài. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp và đại diện các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Sơn La, phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La đã có nhiều cố gắng, đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong thời gian qua, quy mô kinh tế của tỉnh liên tục tăng khá, năm 2019 đứng thứ 4 trong các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sản xuất công nghiệp có bước phát triển đáng kể (tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 4,85%/năm), chuyển dẫn từ chế biến thô sang chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa và là điểm sáng trong phát triển kinh tế với nhiều sản phẩm thế mạnh có thương hiệu và có sức cạnh tranh. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại đạt kết quả nổi bật, đặc biệt là trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt với 09 tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào. An sinh xã hội và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Sơn La vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng dương; môi trường đầu tư đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; sản xuất, tiêu thụ, chế biến nông sản đạt kết quả tích cực. Về kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 20 tháng 7 năm 2020, tỉnh Sơn La đã giải ngân đạt 51% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn khá nhiều so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước (36,7%).

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh Sơn La cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực năng lượng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt yêu cầu; gặp nhiều khó khăn và còn nhiều điểm nghẽn trong việc khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có. Tình hình thiên tai (lũ quét, sạt lở đất...), thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, cực đoan ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông chưa được chú trọng đầu tư; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kết quả thấp. Quốc phòng, an ninh còn tiềm ẩn yếu tố có thể gây phức tạp như tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, hoạt động tuyên truyền lập Nhà nước Mông ...

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Để phát huy, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phấn đấu đạt kết quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các năm tới, tỉnh Sơn La cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương, tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào địa phương mình.

2. Kiên trì thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3. Tiếp tục rà soát tình hình thực hiện, giải ngân và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, công trình, đặc biệt là đối với các dự án sử dụng vốn ODA và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm cả vốn ODA). Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020 (Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 18 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ).

4. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch trên địa bàn; triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

6. Chú trọng phát triển kinh tế lòng hồ thủy điện Sơn La; khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch mang đậm nét riêng của vùng Tây Bắc và đặc trưng của địa phương, đặc biệt là du lịch sinh thái và du lịch văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; tăng cường liên kết với các tỉnh trong vùng và các trung tâm du lịch lớn của cả nước, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

7. Chuẩn bị các điều kiện và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới để cải thiện một bước đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

8. Tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm về mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, các hoạt động tuyên truyền trái pháp luật, xuất nhập cảnh trái phép...; không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, bị động về quốc phòng, an ninh.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về hỗ trợ tạo điều kiện để tỉnh Sơn La tiếp cận các nguồn vốn Chính phủ; nhà tài trợ, các tổ chức phi Chính phủ, nhà đầu tư, tăng cường quan hệ với các tổ chức song phương, đa phương để tiếp nhận thông tin, thu hút các nguồn vốn ODA, NGO, FDI: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La căn cứ tiềm năng, thế mạnh của địa phương và lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ để đề xuất danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư. Các Bộ, cơ quan liên quan hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Sơn Lạ trong việc tiếp cận và thu hút các nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Về giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 còn thiếu cho địa phương:

- Đối với các dự án đã được bổ sung kế hoạch vốn theo Quyết định số 1145/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La khẩn trương giao chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

- Đối với các dự án còn thiếu vốn để hoàn thành và chưa có trong danh mục dự án được bổ sung kế hoạch vốn theo Quyết định số 1145/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm,2020 của Thủ tướng Chính phủ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ. Tài chính rà soát, xem xét việc điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân thấp của các Bộ, ngành, địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bổ sung vốn cho các dự án của tỉnh Sơn La.

3. Về triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 của địa phương: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Về điều chỉnh cơ chế giải ngân của Dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia và điều chỉnh cơ chế tài chính đối với Dự án nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.

5. Về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công Dự án trồng và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn dọc Sông Đà, Sông Mã theo chu kỳ lâm sinh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 101 Luật Đầu tư công năm 2019; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.

6. Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư PPP: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 6506/VPCP-CN ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

7. Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu: Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về nâng cấp cửa khẩu Lóng Sập thành cửa khẩu Quốc tế: Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ.

9. Về đầu tư hoàn thiện đường tuần tra biên giới: Bộ Quốc phòng rà soát các dự án đường tuần tra biên giới theo quy hoạch, sắp xếp thứ tự ưu tiên và tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

10. Về nhập cảnh các chuyên gia từ Ý, Tây Ban Nha vào Việt Nam để hướng dẫn, nghiệm thu lắp đặt dây truyền Nhà máy chế biến quả và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao thuộc Tập đoàn TH: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, XD, CT, TNMT NNPTNT, TP, NG, CA, QP, NHNNVN;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh S
ơn La;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, NN, NC PL, TH, QHQT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). VMD

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 296/TB-VPCP ngày 13/08/2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.542

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!