Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 293/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 06/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 293/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Nội vụ, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nội vụ, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Nội vụ:

1. Tiếp thu ý kiến các cơ quan tại cuộc họp, đánh giá toàn diện tình hình hoạt động của các Trung tâm hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Trung tâm) đã được thành lập. Trên cơ sở đó, làm rõ sự cần thiết, vtrí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, cơ chế và kinh phí hoạt động; đề xuất chủ trương, chính sách phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017.

2. Đề xuất phương án xử lý đối với các văn bản của địa phương đề nghị được thành lập Trung tâm hoặc đã được cơ quan chức năng thẩm định theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: Nội vụ, Công Thương, VHTT&DL, Tư pháp
, Tài chính, KH&ĐT;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, các Vụ: TCCV, PL, KGVX, TH, TKBT, KSTT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 293/TB-VPCP ngày 06/07/2017 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.210

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!