Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 29/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 25/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 29/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU GÓI THẦU SỐ 4: ĐOẠN KM 79 + 742 - KM 85 + 813 BAO GỒM CÁC CẦU KÊNH TRÀ, KÊNH PHỤNG THỚT VÀ KÊNH 6000 (KỂ CẢ TKBVTC VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC KHOAN NHỒI) THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN N2 ĐOẠN CỦ CHI - ĐỨC HÒA & THẠNH HÓA - MỸ AN

Ngày 22/01/2008, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp để xem xét kết quả đánh giá, xếp hạng hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu số 4: Đoạn Km 79 + 742 - Km 85 + 813 bao gồm các cầu Kênh Trà, Kênh Phụng Thớt và Kênh 6000 (Kể cả TKBVTC và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi) thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến N2 đoạn Củ Chi - Đức Hòa & Thạnh Hóa - Mỹ An.

Tham dự cuộc họp có Đại diện Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Giám định & QLCL CTGT và Ban QLDA Mỹ Thuận (đại diện Chủ đầu tư).

Sau khi nghe Cục Giám định & QLCL CTGT báo cáo lại quá trình đánh giá, thẩm định của Tổ Tư vấn thẩm định - Bộ Giao thông vận tải về kết quả đánh giá và xếp hạng các nhà thầu do Ban QLDA Mỹ Thuận trình duyệt và nghe các ý kiến phát biểu của các Vụ, Ban QLDA Mỹ Thuận, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1. Trên cơ sở hồ sơ báo cáo kết quả đánh giá các hồ sơ dự thầu của Ban QLDA Mỹ Thuận thì tờ trình và kiến nghị về kết quả đấu thầu của Ban là không có cơ sở và chưa phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đấu thầukhoản 3 Điều 27 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP (Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua đánh giá về mặt kỹ thuật thì được xếp hạng hồ sơ dự thầu theo giá đánh giá, hồ sơ dự thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp thứ nhất). Do vậy, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận thực hiện và chịu trách nhiệm trước Bộ về việc đánh giá và xếp hạng các nhà thầu đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 111/2006/NĐ-CP.

2. Sau khi xếp hạng các nhà thầu theo quy định, Ban QLDA Mỹ Thuận có trách nhiệm yêu cầu các nhà thầu có khả năng trúng thầu cập nhật lại năng lực thi công thực tế tại thời điểm xét thầu về tài chính, máy móc, thiết bị, nhân lực trên cơ sở báo cáo chính xác về các hợp đồng đang thực hiện dở dang, hợp đồng mới trúng thầu và có giải trình cam kết về việc đủ khả năng thực hiện gói thầu. Trên cơ sở đó Ban QLDA Mỹ Thuận có nhận xét, đánh giá để khẩn trương báo cáo kiến nghị nhà thầu trúng thầu.

3. Bộ Giao thông vận tải phê bình Ban QLDA Mỹ Thuận đã để thời gian xét thầu gói thầu kéo dài quá lâu (Đã hết thời gian tối đa 210 ngày). Tuy nhiên, hiện nay gói thầu có tình huống phức tạp nêu trên, nên Bộ Giao thông vận tải cho phép Ban QLDA Mỹ Thuận đề nghị các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu số 4 thuộc dự án xây dựng tuyến N2 đoạn Củ Chi - Đức Hòa và đoạn Thạnh Hóa - Mỹ An gia hạn thời gian hiệu lực hồ sơ dự thầu đến hết ngày 29/02/2008, đồng thời gia hạn bảo đảm dự thầu theo quy định hiện hành (Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu bằng thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm ba mươi ngày).

4. Giao cho Cục Giám định & QLCL CTGT: Trên cơ sở kết quả xếp hạng các nhà thầu và kiến nghị nhà thầu trúng thầu của Ban QLDA Mỹ Thuận, lấy ý kiến của các Vụ Kế hoạch đầu tư, Tài chính và Khoa học công nghệ để tham mưu trình Bộ Giao thông vận tải kết quả đấu thầu gói thầu số 4: Đoạn Km 79 + 742 - Km 85 + 813 bao gồm các cầu Kênh Trà, Kênh Phụng Thớt và Kênh 6000 (Kể cả TKBVTC và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi) thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến N2 đoạn Củ Chi - Đức Hòa & Thạnh Hóa - Mỹ An. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/02/2008.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VP-GTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 29/TB-BGTVT ngày 25/01/2008 về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức về việc đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 4: đoạn km 79 + 742 - km 85 + 813 bao gồm các cầu Kênh Trà, kênh Phụng Thớt và kênh 6000 (kể cả tkbvtc và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi) thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến N2 đoạn Củ Chi - Đức Hòa và Thạnh Hóa - Mỹ An do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.868

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!