Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 286/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 286/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM VỀ DẦU KHÍ TẠI CUỘC HỌP VỀ CÁC DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH, CÀ MAU

Ngày 25 tháng 9 năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về Dầu khí đã đi kiểm tra tình hình triển khai các dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch, Cà Mau và chủ trì cuộc họp giao ban tại công trường. Tham dự cuộc họp có các đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Điện lực dầu khí, Ban quản lý dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch và các nhà thầu.

Sau khi nghe Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Điện lực dầu khí và Tư vấn quản lý dự án báo cáo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thời gian vừa qua, Chủ đầu tư, các nhà thầu, các Bộ ngành và chính quyền các địa phương có liên quan đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tiến độ các Dự án Nhà máy điện Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 1 vẫn bị chậm so với kế hoạch đã đề ra. Để sớm hoàn thành, đưa chu trình hỗn hợp của các nhà máy điện nêu trên vào hoạt động, Chủ đầu tư, các nhà thầu, các Bộ, ngành và chính quyền các địa phương nêu trên cần nỗ lực hơn nữa, phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỜI GIAN TỚI:

1. Về tổ máy tuốc bin hơn Nhà máy điện Nhơn Trạch 1: Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan bàn bạc, xác định cụ thể các công việc, các mốc thời gian phải hoàn thành và trách nhiệm của các bên liên quan, bảo đảm đưa tổ máy tuốc bin hơi Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 vào hoạt động theo đúng tiến độ đã được duyệt.

2. Về việc huy động công suất của các nhà máy điện Nhơn Trạch và Cà Mau: Giao Bộ Công Thương kiểm tra, chỉ đạo Tập đoàn Điện lực VIệt Nam có phương án huy động công suất của các nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Cà Mau 1, bảo đảm cung cấp điện cho nền kinh tế và lợi ích của các nhà máy điện; đồng thời, sớm ban hành Thông tư hướng dẫn về việc điều tiết công suất của các nhà máy điện.

3. Về hợp đồng mua bán điện đối với Nhà máy điện Nhơn Trạch 1: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bàn bạc, thống nhất nguyên tắc xác định giá điện của Nhà máy điện Nhơn Trạch 1; chỉ đạo các Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Điện lực Việt Nam khẩn trương hoàn thành đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện đối với Dự án.

4. Về việc thử nghiệm Nhà máy điện Cà Mau 2: Chủ đầu tư bàn bạc, thống nhất với nhà thầu về việc thử nghiệm Nhà máy điện Cà Mau 2, theo hướng hạn chế thí nghiệm vào các giờ cao điểm và cắt giảm những thí nghiệm không thực sự cần thiết để tiết kiệm thời gian và chi phí.

5. Về vấn đề phát sinh: Chủ đầu tư căn cứ vào hợp đồng EPC xem xét, xử lý bảo đảm đúng quy định.

6. Về vấn đề mất mát vật tư: Chủ đầu tư phối hợp với các nhà thầu và địa phương liên quan có biện pháp hữu hiệu, ban hành ngay cơ chế khuyến khích vật chất để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp trộm cắp vật tư, thiết bị, ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.

7. Về vấn đề cung cấp khí: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán khí các lô B, 48/95, 52/97, 05-2, 05-3; đồng thời nghiên cứu phương án nhập khẩu khí, bảo đảm cung cấp đủ và ổn định khí cho các nhà máy điện Nhơn Trạch, Cà Mau và các dự án sử dụng khí khác.

8. Về vấn đề truyền tải điện: Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam có phương án đấu nối kịp thời, bảo đảm tiếp nhận điện của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 theo tiến độ đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- UBND các tỉnh: Đồng Nai, Cà Mau;
- Các Bộ: XD, CT;
- Các Tập đoàn: Dầu khí VN, Điện lực VN;
- Tổng công ty Điện lực Dầu khí;
- Các Ban Quản lý dự án: Nhà máy điện Cà Mau, Nhà máy điện Nhơn Trạch;
- Các TCty: Lắp máy VN, Xây dựng số 1;
- Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo (gửi qua Bộ XD);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ TH; TTĐT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 286/TB-VPCP ngày 03/10/2008 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp về các dự án nhà máy điện Nhơn Trạch, Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.521

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!