Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 285/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 285/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 285/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC GIA

Ngày 19 tháng 9 năm 2008 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (chủ đầu tư) báo cáo và ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện:

- Lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết của 2 dự án thành phần (Giảng Võ và Mễ Trì).

- Lập và phê duyệt quy hoạch 1/500 của Trung tâm Triển lãm Giảng Võ và Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì.

2. Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ mời thầu để chọn đối tác đầu tư chiến lược trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch được duyệt, bảo đảm các điều kiện về phương án thiết kế kiến trúc, tiến độ, các lợi ích kinh tế tối đa cho Nhà nước; xác định rõ nội dung nào Nhà nước giữ 100% vốn, nội dung nào cổ phần hóa, nội dung nào tư nhân làm, phương thức Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam tham gia...

3. Đối với cơ chế quản lý Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì: Giao chủ đầu tư đề xuất mô hình quản lý, trong đó nhiệm vụ là "Trung tâm Hội chợ Triển lãm cho Quốc gia" phải được bảo đảm ổn định, phương thức sản xuất kinh doanh phải rõ ràng.

4. Việc triển khai Dự án phải đảm bảo tính liên tục trong hoạt động hội chợ triển lãm của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

5. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện:

- Giao diện tích đất Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội cho chủ đầu tư theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3786/VPCP-NN ngày 09 tháng 7 năm 2007 trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được duyệt để kịp thời thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

- Khẩn trương dừng và giải tỏa các công trình đang xây dựng trên khu đất dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

- Hoàn thiện các thủ tục về đất của Trung tâm Triển lãm Giảng Võ.

6. Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện công việc theo đúng quy định hiện hành và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trong quá trình thực hiện Dự án nếu có vướng mắc, cần kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 285/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.161
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118