Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 280/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án BOT và các dự án ODA do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 280/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 280/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BOT VÀ CÁC DỰ ÁN ODA

Ngày 20/06/2008, tại Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức BOT và các dự án sử dụng nguồn vốn ODA. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ; lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Giám định & QLCL CTGT, Cục Đường bộ VN; lãnh đạo các Ban Quản lý dự án 1, 5, 18, 85, Biển Đông, Thăng Long.

Sau khi nghe lãnh đạo các Vụ, Cục, các Ban quản lý dự án báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, kiến nghị các vấn đề liên quan, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

1. Đối với các dự án đầu tư theo hình thức BOT:

- Hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu và đăng ký thực hiện đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, tuy nhiên nhiều nhà đầu tư không thực hiện đúng trình tự thủ tục đăng ký dự án dẫn đến tình trạng thông tin chồng chéo, phức tạp. Các cơ quan tham mưu của Bộ, các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành hướng dẫn, tập trung giải quyết các thủ tục, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, cần phân định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Cục Đường bộ VN chỉ đạo các nhà đầu tư thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, trong đó đặc biệt quan tâm đến các dự án trọng điểm.

+ Dự án mở rộng QL1 đoạn Hòa Cầm – Hòa Phước: nhà đầu tư đã tích cực triển khai thực hiện, tiến độ thực hiện trên công trường có nhiều chuyển biến. Cục Đường bộ VN tiếp tục đôn đốc và hỗ trợ nhà đầu tư, lưu ý kiểm tra lại cao độ của các công trình, cần đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tránh lãng phí.

+ Dự án mở rộng QL2 đoạn Nội Bài – Vĩnh Yên: Ban QLCDA 18 đôn đốc quyết liệt nhà đầu tư để sớm hoàn thành đưa vào khai thác, tiếp tục hỗ trợ giải quyết các thủ tục tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt những vướng mắc mặt bằng còn lại.

+ Dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới: Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm hoàn thành cầu đúng tiến độ cam kết (trong 14 tháng), song song với đó tiếp tục triển khai đường dẫn và nút giao.

- Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư:

+ Dự án mở rộng QL51 và đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu: đây là dự án cần đặc biệt quan tâm triển khai sớm. Cục Đường bộ VN khẩn trương phê duyệt để xuất dự án, làm việc với nhà đầu tư về việc thành lập liên doanh, kiểm tra năng lực liên doanh và kế hoạch tổ chức thực hiện dự án, báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 6/2008.

+ Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: cục Đường bộ VN báo cáo Bộ trưởng tổng thể tình hình triển khai dự án trong tháng 6/2008 để có báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về cơ chế thực hiện dự án BOT: Vụ Kế hoạch đầu tư nghiên cứu quy định trình duyệt đề cương lập đề xuất dự án đối với trường hợp nhà đầu tư tự lập đề xuất dự án; nghiên cứu đề xuất quy định người đại diện cơ quan quản lý nhà nước ký hợp đồng BOT với nhà đầu tư.

- Đối với các dự án Thủ tướng Chính phủ đã giao nhà đầu tư lập đề xuất dự án đầu tư theo hình thức BOT nhưng nay nhận được sự quan tâm của các nhà tài trợ, cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ ưu tiên sử dụng vốn vay của nhà tài trợ.

2. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA:

- Đối với các dự án đang thực hiện, các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án tăng cường công tác chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành sớm đưa vào khai thác. Lưu ý phối hợp chặt chẽ với các địa phương để để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

- Đối với một số dự án trọng điểm:

+ Dự án cầu Thanh Trì: Ban QLDA Thăng Long phối hợp với thành phố Hà Nội giải quyết dứt  điểm các vướng mắc mặt bằng còn lại, chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu, đảm bảo hoàn thành thông xe kỹ thuật 2 gói đường dẫn trong tháng 9/2008 như đã cam kết.

+ Dự án xây dựng cầu Nhật Tân, dự án cảng Cái Mép – Thị Vải: Ban QLDA 85 khẩn trương hoàn thành các thủ tục để khởi công các dự án trong tháng 9/2008.

+ Các dự án cầu yếu trên các tuyến quốc lộ: Cục Đường bộ VN, Cục Giám định tập trung chỉ đạo, kiểm tra tiến độ, tình hình thực hiện trên công trường, không để tái diễn trình trạng đình trệ thi công làm ảnh hưởng đến giao thông và an toàn giao thông. Các cầu Gio, cầu Vó trên QL1 phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2009.

3. Các vấn đề khác:

- Chính phủ, các Bộ ngành đã có văn bản hướng dẫn thực hiện xử lý trượt giá, biến động giá (Bộ GTVT đã ban hành văn bản số 4199/BGTVT-CGĐ ngày 02/6/2008), các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án khẩn trương thực hiện, điều chỉnh bổ sung trượt giá cho các hợp đồng; đồng thời nghiên cứu phương án tăng tỷ lệ tiền tạm ứng cho các hợp đồng, tạm ứng vật liệu đến công trường tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn về tài chính cho các doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án.

- Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án rà soát lại tình hình giải ngân các dự án, báo cáo Bộ kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, có số liệu cụ thể về khối lượng giải ngân theo quy định của Bộ.

- Các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án tập trung kiểm tra việc thi công trên công trường, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục, có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các gói thầu đình trệ, chậm trễ trong triển khai thi công và nghiệm thu thanh toán.

- Bộ trưởng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp, giao các cơ quan tham mưu nghiên cứu giải quyết các vấn đề cụ thể như: biến động giá của các dự án ODA, tổ chức giải phóng mặt bằng tại các địa phương, chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền…. Bộ trưởng giao các Thứ trưởng chỉ đạo giải quyết cụ thể các vướng mắc, thủ tục phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 280/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án BOT và các dự án ODA do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.389
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66