Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 271/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 24/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 271/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ

Ngày 15 tháng 9 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án đầu tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Tham dự họp có đại diện các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải báo cáo và ý kiến của đại diện các Bộ dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Các vấn đề chung:

Trong 2 tháng gần đây, tình hình giải ngân các công trình giao thông có xu hướng tốt, nhưng nhìn chung 8 tháng đầu năm thực hiện vẫn chậm so với kế hoạch. Bộ Giao thông vận tải cần rà soát cụ thể từng dự án, điều hòa, tập trung vốn cho các dự án có điều kiện giải ngân nhanh.

- Bộ Giao thông vận tải cần chỉ đạo quyết liệt, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; có biện pháp nghiêm khắc đối với những người có tư tưởng ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc; nâng cao chất lượng quản lý dự án của các Cục, các Ban quản lý dự án để có thể quản lý dự án một cách chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của xu thế phát triển trong giai đoạn hiện nay. Bộ cần tổ chức giao ban thường xuyên (1 tháng 1 lần) để giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai từng dự án. Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải sẽ tổ chức họp 3 tháng 1 lần. Giao Bộ Giao thông vận tải sớm trình Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm rà soát các thủ tục về đầu tư xây dựng, thủ tục về giải phóng mặt bằng để đơn giản hóa, rút ngắn quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.

- Bộ Giao thông vận tải rà soát lại các dự án BOT, nếu không triển khai được phải dừng để lựa chọn nhà đầu tư khác hoặc bố trí vốn khác để triển khai. Đối với các dự án trong danh mục gọi vốn đầu tư BOT mà chưa có nhà đầu tư, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lập Dự án đầu tư để gọi thầu.

2. Về một số kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải:

- Về phương án điều tiết giao thông bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công nhịp chính cầu Phú Mỹ: đồng ý với báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 6660/BGTVT-QLXD ngày 10 tháng 9 năm 2008. Bộ Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo vấn đề này đảm bảo an toàn tuyệt đối theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1369/TTg-KTN ngày 20 tháng 8 năm 2008.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung danh mục Dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài.

- Về kế hoạch trả nợ (nợ theo QĐ 910, nợ ứng trước kế hoạch): Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thống nhất giải pháp xử lý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: GTVT, TC, KH&ĐT, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng,
các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 271/TB-VPCP ngày 24/09/2008 về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện các dự án đầu tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.555

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!