Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 269/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thông qua báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên QL2C, tỉnh Hà Tây và tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 269/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 17/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 269/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP THÔNG QUA BÁO CÁO ĐẦU KỲ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU VĨNH THỊNH TRÊN QL2C, TỈNH HÀ TÂY VÀ TỈNH VĨNH PHÚC

Ngày 04 tháng 6 năm 2008, tại văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên QL2C, tỉnh Hà Tây và tỉnh Vĩnh Phúc. Tham dự họp có các đại diện: UBND tỉnh Hà Tây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Tài chính, Cục QLXD&CLCTGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA Thăng Long, Tổng Công ty TVTK GTVT, Tư vấn của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc.

Sau khi nghe trình bày của Tư vấn Hàn Quốc, Cục Đường bộ Việt Nam và ý kiến thảo luận, đóng góp của các đơn vị tham gia cuộc họp, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

1. Sự cần thiết đầu tư:

- Theo quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 5/5/2008, khu vực TP. Sơn Tây và Vĩnh Phúc sẽ là nơi tập trung các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, du lịch, dân cư vì vậy việc xây dựng cầu Vĩnh Thịnh kết nối hai khu vực này là nhu cầu bức thiết nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực.

- Về giao thông, việc xây dựng cầu Vĩnh Thịnh sẽ có tác dụng kết nối 2 trục hướng tâm là QL32 và QL2 do đó sẽ điều tiết giao thông từ xa, giảm bớt lưu lượng giao thông vào trung tâm Hà Nội.

- Trong tương lai khi hình thành quy hoạch tổng thể của Thủ đô Hà Nội, cầu Vĩnh Thịnh có thể được sử dụng như một cầu của vành đai V.

Với những lý do nêu trên, việc đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh là cần thiết.

2. Phạm vi dự án:

- Điểm đầu dự án: nút giao của QL21 với tuyến tránh TP. Sơn Tây (khu vực Viện 5).

- Điểm cuối dự án: nối với QL2C như đề xuất của Tư vấn.

- Hướng tuyến: từ nút giao QL21 với tuyến tránh TP. Sơn Tây, tuyến đi theo tuyến tránh tới nút giao với QL32, tiếp tục đi thẳng vượt qua hai đê tả, hữu sông Hồng nối với QL2C theo phương án tuyến phía Vĩnh Phúc do Tư vấn đề xuất (tránh khu vực đông dân cư trên QL2C cũ thuộc Vĩnh Tường).

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Quy mô mặt cắt ngang quy hoạch cho tương lai từ 6-8 làn xe. Tuy nhiên, do điều kiện cam kết tài trợ của EDCF là hạn chế nên trước mắt đầu tư xây dựng với quy mô 4 làn xe, bề rộng 16m. Bề rộng nền đường từ quy mô mặt đường cộng thêm lề và dải phân cách giữa đối với đoạn tuyến đầu cầu phía Sơn Tây.

- Tốc độ thiết kế: 80km/h.

- Giải pháp thiết kế: kết cấu nhịp chính dạng dầm hộp liên tục BTCT DƯL đúc hẫng cận bằng khẩu độ khoảng 120m, kết cấu nhịp dẫn dạng dầm giản đơn super T khẩu độ 40m.

- Tổng mức đầu tư: đề nghị Tư vấn lập đầy đủ tổng mức đầu tư bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng mỗi bên 10m. Về phân bổ nguồn vốn, đề nghị lập thành 2 phương án: (1) Sử dụng toàn bộ vốn đầu tư của EDCF, bao gồm cả chi phí GPMB, (2) Trong trường hợp vốn của EDCF hạn chế, chi phí GPMB sẽ do phía Việt Nam đầu tư.

4. Thủ tục triển khai:

- Theo quy định của EDCF, nghiên cứu khả thi của Tư vấn Hàn Quốc lập tương đối đơn giản, còn nhiều nội dung cần bổ sung mới đáp ứng yêu cầu theo quy định của Việt Nam (như tính toán thủy lực, thủy văn, thỏa thuận với các địa phương và các cơ quan liên quan, đánh giá tác động môi trường, các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 48/2008/QĐ-TTg ngày 3/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ v.v…). Do đó, cần có tư vấn đối tác phía Việt Nam hoàn chỉnh bổ sung các nội dung còn thiếu để Bộ GTVT có đủ điều kiện phê duyệt dự án.

- Giao Vụ KHĐT tham mưu trình Bộ GTVT thủ tục giao nhiệm vụ cho Tổng công ty TVTK GTVT (là đơn vị đã được giao lập báo cáo đầu tư và hiện đang là tư vấn đối tác của Tư vấn Hàn Quốc) trên cơ sở những danh mục và kết quả nghiên cứu của Tư vấn Hàn Quốc, bổ sung các nội dung còn thiếu so với quy định của Việt Nam để trình Bộ GTVT phê duyệt.

- Giao Cục ĐBVN xem xét ký hợp đồng quản lý dự án với Ban QLDA Thăng Long.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 269/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thông qua báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên QL2C, tỉnh Hà Tây và tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.446
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219