Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 268/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cầu Nhật Tân và tình hình thực hiện dự án cầu Vĩnh Tuy thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 268/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 17/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 268/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ GPMB DỰ ÁN CẦU NHẬT TÂN VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CẦU VĨNH TUY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 11/6/2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tình hình thực hiện Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội; Cục Giám định & QLCL CTGT, Ban QLDA 85, Ban QLDA hạ tầng Tả Ngạn, Viện KHCN GTVT, Tổng Cty TVTK GTVT, các Tổng CTXDCTGT: 1, 4, 8, Thăng Long.

Sau khi nghe Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo các khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB Dự án xây dựng cầu Nhật Tân, tình hình thực hiện Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy thuộc danh sách các Dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Để hoàn thành các Dự án xây theo đúng tiến độ, Bộ GTVT yêu cầu:

1. Dự án xây dựng cầu Nhật Tân:

1.1. Khởi công Dự án: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Dự án sẽ được khởi công vào ngày 10/10/2008 tại phía bờ Bắc. Yêu cầu Ban QLDA85 và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục (phê duyệt TKKT, đấu thầu…) để phục vụ công tác khởi công Dự án.

1.2. Ban QLDA85 phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA hạ tầng Tả Ngạn đề xuất các giải pháp hiệu quả, tuân thủ các quy định hiện hành để thực hiện GPMB Dự án cầu Nhật Tân đáp ứng tiến độ Dự án; Chỉ đạo Tổng công ty thiết kế GTVT khẩn trương hoàn thành các hạng mục công việc liên quan của Dự án.

1.3. Đối với công tác GPMB Gói thầu số 3: Do có sự thay đổi điểm cuối Dự án, yêu cầu Ban QLDA85 chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh thiết kế (xác định phạm vi điều chỉnh nút giao Vĩnh Ngọc), đồng thời phối hợp với Ban QLDA hạ tầng Tả Ngạn khẩn trương thống nhất phạm vi, ranh giới GPMB để Sở TN&MT Hà Nội tiến hành cắm mốc GPMB, hoàn thành trong tháng 6/2008.

1.4. Về mặt bằng công trường phục vụ thi công: Ban QLDA85 có trách nhiệm làm rõ các nội dung: Kinh phí, thời gian sử dụng và các thủ tục trong công tác GPMB đất mượn phục vụ thi công của Nhà thầu theo quy định; báo cáo Bộ trước ngày 31/6/2008.

1.5. Ban QLDAHT Tả Ngạn: Lập tiến độ chi tiết về công tác GPMB cầu Nhật Tân báo cáo UBND thành phố Hà Nội để theo dõi, chỉ đạo và gửi Bộ GTVT để phối hợp giải quyết theo quy định. Tích cực triển khai công tác cắm mốc GPMB bờ phía bắc sông Hồng từ cầu Nhật Tân đến nút giao thông Vĩnh Ngọc.

2. Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy:

Đây là Dự án do UBND thành phố Hà Nội làm Chủ đầu tư và các Nhà thầu thuộc Bộ GTVT thi công. Tại Thông báo số 215/TB-UBNDHN-BGTVT ngày 17/07/2007, UBND Hà Nội và Bộ GTVT đã thống nhất phấn đấu thông xe cầu Vĩnh Tuy vào dịp 03/02/2008. Tuy nhiên, tiến độ thi công thực tế của Dự án đã bị chậm so với yêu cầu; Việc chậm tiến độ có nguyên nhân chủ quan; khách quan (Nhà thầu thi công, Chủ đầu tư, thời tiết, biến động giá…). Để khẩn trương giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án, phấn đấu hoàn thành trước dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; cần giải quyết các công việc cụ thể sau:

2.1. Ban QLDAHT Tả Ngạn:

- Ban QLDAHT Tả Ngạn cần hoàn tất trong tháng 6/2008 các thủ tục liên quan đến định mức dự toán chưa có trong quy định hiện hành hoặc tạm tính trong dự toán làm cơ sở thanh toán các khối lượng đã hoàn thành.

- Về vấn đề tạm ứng; tạm thanh toán: Ban QLDAHT Tả Ngạn tạm ứng cho Nhà thầu tiền bù chênh lệch giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng theo mức tạm ứng của Hợp đồng đối với khối lượng chưa thực hiện và tạm thanh toán 90% chênh lệch giá của khối lượng đã thực hiện trong khi chờ làm các thủ tục điều chỉnh để tránh thiệt hại cho Nhà thầu và không ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, Dự án.

- Chỉ đạo các Nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành hồ sơ dự toán điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo quy định tại các Văn bản số: 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng; số 5422/BTC-ĐT ngày 12/5/2008 của Bộ Tài chính; số 1146/BGTVT-CGĐ ngày 28/02/2008 và số 4199/BGTVT-CQLXD ngày 02/6/2008 của Bộ GTVT về việc thực hiện điều chỉnh giá, hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu giá xây dựng.

- Khẩn trương hoàn tất thủ tục thẩm định và phê duyệt dự toán điều chỉnh để kịp thời tạm ứng; tạm thanh toán cho các Nhà thầu.

2.2. Đối với các Nhà thầu thi công: Yêu cầu các Nhà thầu lập tiến độ hoàn thành chi tiết đối với các hạng mục, khối lượng còn lại, đồng thời tập trung vật tư, thiết bị, nhân lực, tài chính đẩy nhanh tiến độ; đặc biệt các Nhà thầu Cienco4 và Cienco1.

2.3. Hạng mục lan can cầu: Thống nhất đề xuất của Ban QLDAHT Tả Ngạn và các Nhà thầu thi công, tách hạng mục lan can thành một gói thầu riêng để đảm bảo tính đồng bộ về hình thức, mẫu mã và chất lượng. Các Nhà thầu cần có văn bản đề xuất cụ thể để Ban QLDAHT Tả Ngạn xem xét, giải quyết các thủ tục triển khai thực hiện.

2.4. Tiến độ thực hiện: Căn cứ đến các nguyên nhân chủ quan; khách quan (thời tiết, biến động giá…), Ban QLDAHT Tả Ngạn báo cáo và trình UBND thành phố Hà Nội gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng cho các Nhà thầu. Riêng phần cầu chính yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/11/2008. Tiến độ hoàn thành tổng thể của Dự án sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Chế độ báo cáo và cơ chế phối hợp:

3.1. Đối với Dự án xây dựng cầu Nhật Tân: Yêu cầu các Ban QLDA85 và Ban QLDAHT Tả Ngạn 15 ngày/lần có báo cáo bằng văn bản về công tác GPMB cầu Nhật Tân gửi UBND thành phố Hà Nội để chỉ đạo và gửi Bộ GTVT để phối hợp giải quyết theo quy định hiện hành.

3.2. Đối với Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy: Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Ban QLDAHT Tả Ngạn và các Nhà thầu thi công để giải quyết dứt điểm các khó khăn trong công tác thi công cầu Vĩnh Tuy; Ban QLDAHT Tả Ngạn có trách nhiệm chủ trì họp giao ban với các Nhà thầu thi công mỗi tuần/1 lần để giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án; Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo về Bộ GTVT và UBND thành phố Hà Nội để xin ý kiến chỉ đạo theo quy định.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- UBND thành phố Hà Nội;
- Các đơn vị tham dự họp;
- Lưu VT, CGĐ (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 268/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cầu Nhật Tân và tình hình thực hiện dự án cầu Vĩnh Tuy thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.710
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106