Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 245/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp thẩm duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Hương An – QL1a, tỉnh Quảng Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 245/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Bùi Nguyên Long
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 245/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG LÊ MẠNH HÙNG TẠI CUỘC HỌP THẨM DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU HƯƠNG AN – QL1A, TỈNH QUẢNG NAM

Ngày 30/5/2008, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp thẩm duyệt DAĐT cầu Hương An (Km 964+781) - QL1A, tỉnh Quảng Nam. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở GTVT Quảng Nam (đại diện UBND tỉnh Quảng Nam), lãnh đạo và chuyên viên: Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Cục QLCL&XD CTGT, Cục Đường bộ VN, Ban QLDA ĐB V, Công ty CP TV XDCTGT 5.

Sau khi nghe Chủ đầu tư, Tư vấn trình bày nội dung của Dự án, ý kiến tham gia của các đại biểu, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng kết luận như sau:

1. Về hướng tuyến và vị trí cầu:

Nhằm phù hợp với quy hoạch của địa phương và theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam, thống nhất lựa chọn vị trí trí cầu mới theo phương án 1: hướng tuyến đi thẳng và cách cầu cũ khoảng 200m về phía hạ lưu.

2. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:

- Bề rộng của cầu phù hợp qui hoạch của địa phương Bcầu = 19m (15m mặt cầu xe chạy + 2 x 2m lề bộ hành khác mức).

- Bề rộng đường hai đầu cầu: phù hợp với khổ cầu.

- Kết cấu nhịp: dùng dầm giản đơn bằng BTCT DƯL dạng Super T.

3. Tổ chức thực hiện:

- Yêu cầu Cục ĐBVN chỉ đạo Ban QLDA Đường bộ V, Tư vấn sớm hoàn chỉnh hồ sơ dự án để trình Bộ phê duyệt và đồng thời khẩn trương triển khai các công việc tiếp theo để sớm có thể khởi công xây dựng công trình, trong đó chỉ đạo Tư vấn triển khai công tác cắm cọc GPMB để bàn giao cho địa phương.

- Đề nghị UBND Tỉnh thành lập Ban đền bù GPMB, đồng thời chỉ đạo thực hiện công tác GPMB và cam kết đảm bảo tiến độ trong thời gian sớm nhất.

- Thời gian thực hiện: Trình Bộ GTVT duyệt dự án trước ngày 15/6/2008.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Lê Mạnh Hùng (để (b/c);
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 245/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp thẩm duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Hương An – QL1a, tỉnh Quảng Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.329
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118