Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 236/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kiểm tra tình hình thực hiện các dự án: QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo, Cầu Pá Uôn, QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên, đường tránh ngập QL12, cầu Hang Tôm, QL4D đoạn tránh thị xã Tam Đường, QL70 đoạn Đoan Hùng – Lào Cai và QL2 đoạn Đền Hùng – Đoan Hùng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 236/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 02/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 236/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN: QL6 ĐOẠN SƠN LA – TUẦN GIÁO, CẦU PÁ UÔN, QL279 ĐOẠN TUẦN GIÁO – ĐIỆN BIÊN, ĐƯỜNG TRÁNH NGẬP QL12, CẦU HANG TÔM, QL4D ĐOẠN TRÁNH THỊ XÃ TAM ĐƯỜNG, QL70 ĐOẠN ĐOAN HÙNG – LÀO CAI VÀ QL2 ĐOẠN ĐỀN HÙNG – ĐOAN HÙNG

Từ ngày 23 đến ngày 25/5/2008, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các Dự án: QL6 đoạn Hòa Bình – Tuần Giáo, cầu Pá Uôn, QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên, đường tránh ngập QL12, cầu Hang Tôm, QL4D đoạn tránh thị xã Tam Đường, QL70 đoạn Đoan Hùng – Lào Cai và QL2 đoạn Đền Hùng – Đoan Hùng do các Ban Quản lý dự án: 1 và 5 làm đại diện Chủ đầu tư và các Sở GTVT: Lào Cai, Lai Châu làm Chủ đầu tư (CĐT).

Tham gia đoàn kiểm tra gồm có Lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị: Cục Giám định & QLCL CTGT; Vụ Kế hoạch đầu tư; Các Ban QLDA: 1 và 5; Khu Quản lý đường bộ II; Các Sở GTVT: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái; Hội đồng GPMB các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thi công tại hiện trường và làm việc với các tỉnh còn vướng mắc GPMB. Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

Bộ GTVT đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái trong công tác GPMB của các Dự án xây dựng công trình giao thông; Tiến độ thi công của các Dự án có biến chuyển tốt. Tuy nhiên, để áp ứng tiến độ hoàn thành của các Dự án xây dựng công trình giao thông nhằm đẩy nhanh sự phát triển kinh tế, xã hội cho các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, các địa phương, HĐ GPMB, các Ban QLDA 1 và 5, Chủ đầu tư và các Nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

I. DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL6:

I.1. Đoạn Hòa Bình – Sơn La:

Dự án đã được đưa vào khai thác sử dụng; Năm 2007 do cơn bão số 5 đã gây hư hỏng ở một số vị trí, Bộ đã giao cho Cục Đường bộ Việt Nam sửa chữa khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh: như ở một số điểm tại các lý trình: Km 129, Km 133, Km 150+800, Km 152+100, Km 204+100 và Km 209+600: Để đảm bảo bền vững cho công trình, an toàn và êm thuận cho phương tiện và người tham gia giao thông trên tuyến, yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Khu quản lý đường bộ II khẩn trương sửa chữa, khắc phục các đoạn bị hỏng mặt đường nêu trên (chi tiết có Thông báo riêng).

I.2. Đoạn Sơn La – Tuần Giáo:

- Về tiến độ: Khối lượng thi công của toàn Dự án đạt trung bình: 61,77%. Nhiều gói thầu khối lượng còn nhiều, như các Gói thầu số 2, số 10 và số 12, theo tiến độ yêu cầu thời gian thi công còn lại rất ngắn. Vì vậy, yêu cầu Ban QLDA1 chỉ đạo các Nhà thầu tập trung vật tư, thiết bị, nhân lực, tài chính đẩy nhanh tiến độ; nghiêm khắc xử lý theo quy định đối với các Nhà thầu có biểu hiện trì trệ, kéo dài thời gian thi công. Tiến độ yêu cầu:

+ Đối với các đoạn đã có mặt bằng, yêu cầu Ban QLDA1 chỉ đạo các Nhà thầu thảm bê tông nhựa xong trước ngày 30/6/2008.

+ Các đoạn còn vướng mắc chưa có mặt bằng, Ban QLDA1 phối hợp chặt chẽ với địa phương khẩn trương GPMB để bàn giao cho Nhà thầu và thảm bê tông nhựa trước 30/9/2008 nhằm hoàn thành toàn bộ Dự án vào tháng 12/2008.

- Về chất lượng: Ban QLDA1 và Tư vấn kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng của công trình và thường xuyên có mặt tại hiện trường để kiểm tra giám sát. Tư vấn đưa giải pháp xử lý cửa xả các cống để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân và chuyển ngay hồ sơ cho Nhà thầu thi công.

- Về công tác GPMB:

+ Hiện tại toàn dự án còn vướng chưa bàn giao mặt bằng 7,365Km; Trong đó trên địa bàn tỉnh Sơn La vướng 3.9Km và địa bàn tỉnh Điện Biên vướng 3,465Km. Các vướng mắc trên, tại buổi làm việc với Hội đồng đền bù GPMB (HĐ GPMB) huyện Thuận Châu và UBND tỉnh Điện Biên, HĐ GPMB của các địa phương đã cam kết giải quyết dứt điểm trong tháng 6/2008 và giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ban QLDA1 cần phối hợp chặt chẽ với HĐ GPMB địa phương để thực hiện.

II. DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL279, ĐOẠN TUẦN GIÁO – ĐIỆN BIÊN (GIAI ĐOẠN I):

- Tiến độ thi công của toàn Dự án nhìn chung có chuyển biến nhưng vẫn chậm so yêu cầu, để đáp ứng tiến độ hoàn thành Dự án, Bộ yêu cầu:

+ Đối với các đoạn đã có mặt bằng, Ban QLDA5 chỉ đạo các Nhà thầu thảm bê tông nhựa xong trước ngày 30/6/2008. Các đoạn còn vướng mắc chưa có mặt bằng, Ban QLDA5 phối hợp chặt chẽ với địa phương khẩn trương GPMB để bàn giao cho Nhà thầu thi công hoàn thành vào tháng 12/2008.

+ Nhiều gói thầu đã rãi lớp Subbase cần thi công ngay lớp base và thảm bê tông nhựa để đảm bảo không bị bong bật, bụi khi phương tiện lưu thông để đảm bảo chất lượng và môi trường.

+ Ban QLDA5 chỉ đạo Tư vấn kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng của công trình và thường xuyên có mặt tại hiện trường để kiểm tra giám sát; kịp thời xử lý các vấn đề sai khác liên quan đến thi công trên công trường, những vị trí chưa thảm cần chỉ đạo Nhà thầu thường xuyên tưới nước nhằm giảm bụi gây ảnh hưởng đến môi trường và nhân dân sinh sống tại khu vực.

+ Về công tác GPMB: Hiện tại toàn dự án còn vướng chưa bàn giao mặt bằng 14,7Km; Các vướng mắc này tồn tại đã lâu. Tại buổi họp, UBND tỉnh đã cam kết hoàn thành GPMB vào ngày 30/6/2008, do vậy Ban QLDA5 cần phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp, HĐ GPMB của các địa phương để thực hiện.

III. DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU PÁ UÔN:

Hiện nay đã triển khai thi công trên tất cả các gói thầu; Tiến độ thực hiện đạt theo kế hoạch. Bộ GTVT biểu dương sự chỉ đạo của Ban QLDA1 và sự nỗ lực thi công của các đơn vị thi công trên công trường cầu Pá Uôn, đề nghị các đơn vị cần phát huy đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ đã định.

- Ban QLDA1 chỉ đạo Tư vấn Giám sát và các Nhà thầu thi công thực hiện tốt công tác an toàn lao động; kiên quyết không để xảy ra tai nạn lao động trên công trường; Kiểm tra nghiêm ngặt về kỹ thuật và chất lượng đảm bảo quy định.

- Vốn cấp cho Dự án (từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam): Ban QLDA1 tiếp tục làm việc với EVN để chuyển vốn, trường hợp EVN chưa đáp ứng cần báo cáo Bộ để giải quyết tiếp.

IV. DỰ ÁN TRÁNH NGẬP KHI CÓ THỦY ĐIỆN SƠN LA QL12 VÀ CẦU HANG TÔM:

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai vào tháng 6/2008 và hoàn thành Dự án trước tháng 10/2010 để phục vụ đóng đập thủy điện Sơn La. Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo UBND các cấp, các Sở Ban ngành và HĐ GPMB địa phương đẩy nhanh công tác GPMB của Dự án. Ban QLDA1 khẩn trương bàn giao hồ sơ và mốc GPMB, mốc lộ giới cho địa phương sớm triển khai công tác GPMB.

Yêu cầu các Nhà thầu tận dụng tối đa thời tiết mùa khô còn lại của năm 2008 triển khai ngay công tác xây lắp của Dự án.

V. DỰ ÁN QL12 (SỞ GTVT ĐIỆN BIÊN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ):

Dự án thực hiện đã bị kéo dài quá lâu; hiện nay còn 1 số gói thầu chưa hoàn thành. Bộ yêu cầu Sở GTVT Điện Biên kiểm tra năng lực Nhà thầu, trường hợp không còn khả năng thực hiện cho chấm dứt Hợp đồng và chọn Nhà thầu đủ năng lực thay thế để thực hiện hoàn thành Dự án vào năm 2008.

Cần chý ý về chất lượng thi công, đặc biệt là vật liệu làm móng; cần kiểm tra vật liệu bảo đảm đúng đá dăm (4 x 6) mới cho phép thi công.

VI. DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL4D, ĐOẠN TRÁNH THỊ XÃ TAM ĐƯỜNG:

Hiện nay các Dự án mới triển khai thi công, nhìn chung các Gói thầu đều thi công bảo đảm tiến độ, Sở GTVT Lai Châu cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐ GPMB địa phương và quyết tâm đôn đốc các Nhà thầu thi công hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

- Trong quá trình thi công cần chú ý:

+ Yêu cầu Tư vấn thiết kế cử cán bộ bám sát hiện trường để thực hiện chức năng giám sát tác giả và giúp Chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khi cần thiết. Đối với các khu vực có địa chất yếu, nước ngầm phải có biện pháp xử lý dứt điểm, đúng quy trình kỹ thuật.

+ Sở GTVT Lai Châu phối hợp với các cơ quan, Ban ngành của tỉnh để thống nhất quy hoạch tổng thể, đặc biệt là hệ thống thoát nước phải tính đủ lưu lượng cho toàn khu vực, hệ thống nước thải của đô thị không cho chảy vào hồ tránh ô nhiễm môi trường; bổ sung thêm hào kỹ thuật để tránh việc đào đường.

- Về công tác GPMB: Để đảm bảo thi công hoàn thành Dự án QL4D, đoạn tuyến tránh thị xã Tam Đường theo đúng tiến độ, yêu cầu Sở GTVT Lai Châu phối hợp chặt chẽ hơn nữa với UBND các cấp, HĐ GPMB của địa phương đẩy nhanh công tác GPMB sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.

VII. DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL70, ĐOẠN ĐOAN HÙNG – LÀO CAI (KM0 – KM188):

Hiện nay tiến độ thi công của toàn Dự án so với yêu cầu quá chậm, thời gian thi công còn lại không nhiều.

- Về tiến độ: Yêu cầu hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa toàn bộ Dự án trước ngày 31/12/2008. Cần quan tâm chế độ thưởng cho các đơn vị hoàn thành sớm và phạt đối với các đơn vị thi công chậm so với Hợp đồng, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

+ Tại gói thầu số 6 với chiều dài 18Km, hiện tại mặt đường bị bong, phương tiện đi lại khó khăn, Ban QLDA5 chỉ đạo Nhà thầu triển khai ngay lớp móng cũng như bù phụ êm thuận (bù phụ xong trước ngày 10/6/2008). Đồng thời có biện pháp điều phối khối lượng tại các gói thầu số 12, gói thầu số 6 để hoàn thành đồng bộ Dự án.

+ Hiện nay gói thầu số 13 chưa triển khai, Ban QLDA1 cần đẩy nhanh thủ tục để Nhà thầu vào thi công ngay.

- Các nội dung khác: Yêu cầu các Ban QLDA1 và 5 chỉ đạo TVGS và các Nhà thầu giải quyết dứt điểm các hạng mục thi công: Cống, rãnh dọc và thi công lớp móng mặt trước mùa mưa năm 2008. Đối với các đoạn đã thi công móng mặt xong, cần thảm ngay 1 lớp để đảm bảo giao thông; Chủ động bố trí vật tư, vật liệu … đáp ứng tiến độ hoàn thành Dự án.

- Về công tác GPMB: Hiện tại toàn bộ dự án còn vướng chưa bàn giao mặt bằng 16,5Km; Để đảm bảo thi công hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, đề nghị UBND các tỉnh có Dự án đi qua xử lý nghiêm các trường hợp chịu không di chuyển và bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.

VIII. DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL2 ĐOẠN ĐỀN HÙNG – ĐOAN HÙNG:

- Về tiến độ: Bộ yêu cầu hoàn thành cơ bản công tác thi công vào cuối năm 2008, hiện nay tiến độ thi công của toàn Dự án còn chậm, các gói thầu 2, 3, 4 và 5 khối lượng còn nhiều. Vì vậy, yêu cầu Ban QLDA5 tập trung chỉ đạo Tư vấn Giám sát, các Nhà thầu và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án, phấn đấu hoàn thành thảm lớp 1 trước Tết âm lịch năm 2009.

- Về chất lượng: Ban QLDA5 và Tư vấn kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng của công trình và thường xuyên có mặt tại hiện trường để kiểm tra giám sát. Có phương án xử lý ngay các vấn đề liên quan đến cửa cống chưa đạt yêu cầu về kỹ thuật trước mùa mưa.

- Về công tác GPMB: Hiện tại toàn dự án còn vướng chưa bàn giao mặt bằng hơn 5,8Km; Để đảm bảo thi công hoàn dự án theo đúng tiến độ, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ xử lý nghiêm các trường hợp không chịu di chuyển và bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công trước ngày 15/6/2008.

IX. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN KHÁC:

- Yêu cầu các Ban QLDA1 & 5 và các Chủ đầu tư:

+ Khẩn trương phổ biến, quán triệt thực hiện ngay việc kiểm kê khối lượng tính bù giá, trượt giá theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ XD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên, nhiên liệu và vật liệu xây dựng; Văn bản 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 của Chính phủ về điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói để tạo điều kiện cho Nhà thầu thực hiện.

+ Tổ chức cuộc họp với các Nhà thầu để phổ biến áp dụng, thực hiện ngay những nội dung theo văn bản số 566/BGTVT-CGĐ ngày 24/01/2008 của Bộ GTVT để đẩy nhanh công tác giải ngân. Đảm bảo việc giải ngân phải được thực hiện thường xuyên theo hàng tháng, không để tồn đọng khối lượng xây lắp hoàn thành.

+ Chỉ đạo các Nhà thầu thực hiện công tác đảm bảo giao thông và môi trường theo quy định; không để nước tụ trên nền đường làm các phương tiện bị sa lầy, lưu thông không êm thuận; không để xảy ra tai nạn do thi công và có biện pháp giảm bụi bẩn; không gây ô nhiễm môi trường.

- Công tác bảo đảm giao thông: Các Ban QLDA1 và 5 phối hợp với các Sở GTVT Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Khu QLĐBII tăng cường công tác kiểm tra và xử phạt Nhà thầu trong việc vi phạm thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường và các phương tiện quá khổ, quá tải lưu thông trên đường.

- Đề nghị UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, chỉ đạo HĐ GPMB địa phương sớm hoàn tất các thủ tục, đẩy nhanh công tác GPMB để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng cam kết giữa UBND các tỉnh và Bộ GTVT.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị tham dự họp;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Lưu VP, CGĐ (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 236/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kiểm tra tình hình thực hiện các dự án: QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo, Cầu Pá Uôn, QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên, đường tránh ngập QL12, cầu Hang Tôm, QL4D đoạn tránh thị xã Tam Đường, QL70 đoạn Đoan Hùng – Lào Cai và QL2 đoạn Đền Hùng – Đoan Hùng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.004
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235