Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 227/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về "chương trình đầu tư các nhà máy xử lý rác áp dụng công nghệ trong nước đã được cấp giấy chứng nhận cho các địa phương trong cả nước" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 227/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 27/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 227/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ "CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÁC NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG CẢ NƯỚC"

Ngày 14 tháng 8 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về "Chương trình đầu tư các nhà máy xử lý rác áp dụng công nghệ trong nước đã được cấp giấy chứng nhận cho các địa phương trong cả nước". Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Xây dựng báo cáo Chương trình đầu tư các nhà máy xử lý rác áp dụng công nghệ trong nước đã được cấp giấy chứng nhận cho các địa phương trong cả nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Thời gian qua, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan đã tích cực chỉ đạo hoàn thiện các công nghệ xử lý rác thải SERAPHIN, AN SINH-ASC đang áp dụng và triển khai xây dựng tại thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để có cơ sở đánh giá và cấp giấy chứng nhận công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện Việt Nam.

2. Bộ Xây dựng khẩn trường xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch tổng thể thu gom và xử lý chất thải rắn quốc gia để làm cơ sở phê duyệt và triển khai các đề án, dự án xử lý rác thải bảo vệ môi trường.

Bộ Xây dựng chủ trì kiểm tra, rà soát việc thực hiện nội dung quy hoạch xử lý chất thải rắn trong quy hoạch chung xây dựng đô thị và các điểm dân cư nông thôn tại các địa phương đồng thời chỉ đạo đảm bảo trong 2 năm có đủ bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh cho các xã, huyện trong cả nước.

3. Giao Bộ Xây dựng dự thảo quyết định phê duyệt "Chương trình đầu tư các nhà máy xử lý rác áp dụng công nghệ trong nước đã được cấp giấy chứng nhận cho các địa phương trong cả nước" theo một số định hướng lớn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trước mắt, giao Bộ Xây dựng nghiên cứu cho áp dụng thí điểm ngay một số dự án xử lý rác thải áp dụng công nghệ trong nước với các mô hình khác nhau (có thể lựa chọn 2 dự án phía Bắc và 2 dự án phía Nam). Trên cơ sở đánh giá tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, hiệu quả từng loại mô hình tiến hành lựa chọn công nghệ và mô hình phù hợp để triển khai thực hiện tại các địa phương khác.

4. Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ ngành liên quan xem xét, tính toán lại đơn giá chôn lấp rác và xử lý rác, tạo điều kiện khuyến khích các địa phương, các nhà đầu tư ứng dụng triển khai xây dựng các nhà máy xử lý rác để hạn chế việc chôn lấp rác thải đô thị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, CT, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, KH&CN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: TH, KTTH, ĐMDN, KGVX, TTĐT:
- Lưu: VT, KTN (5) Đp 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 227/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về "chương trình đầu tư các nhà máy xử lý rác áp dụng công nghệ trong nước đã được cấp giấy chứng nhận cho các địa phương trong cả nước" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.286

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34