Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 210/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án giao thông nông thôn 3 vốn vay Ngân hàng Thế giới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 210/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 210/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN GIAO THÔNG NÔNG THÔN 3 VỐN VAY NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Ngày 14 tháng 5 năm 2008, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp về kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án giao thông nông thôn 3 vốn vay Ngân hàng Thế giới và viện trợ không hoàn lại của Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID). Tham dự cuộc họp có đại diện các Vụ Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Cục Giám định và QLCL CTGT, Ban Quản lý dự án 5.

Sau khi nghe Ban QLDA5 báo cáo tình hình thực hiện Dự án GTNT3 và ý kiến tham gia của đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

- Về vướng mắc trong công tác đấu thầu: Giao Ban QLDA5 làm việc với Ngân hàng Thế giới về các vướng mắc trong công tác đấu thầu gồm: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, khoản dự phòng, vấn đề trượt giá, thuế giá trị gia tăng. Những vấn đề chưa thống nhất giữa quy định của nhà tài trợ và Luật hiện hành của Việt Nam thì áp dụng theo quy định của nhà tài trợ và đảm bảo phù hợp với Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức để thẩm định, ra quyết định các gói thầu thực hiện năm thứ nhất. Đồng thời xem xét lại hồ sơ mẫu và thống nhất với Ngân hàng Thế giới về các vấn đề nêu trên, Ban QLDA5 trình Bộ phê duyệt cho áp dụng đối với toàn Dự án (năm thứ 2 và thứ 3).

- Ban QLDA5 phối hợp với Vụ Kế hoạch đầu tư lên tiến độ thực hiện Dự án tổng thể, tham mưu để Bộ GTVT ra văn bản gửi các tỉnh thực hiện Dự án. Đối với các tỉnh chậm tiến độ không đảm bảo hiệu quả đầu tư sẽ có báo cáo Thủ tướng Chính phủ không đầu tư dự án.

- Vụ KHĐT tham mưu cho Bộ ra quyết định phân bổ nguồn vốn bổ sung cho công tác bảo trì Dự án GTNT 3 để các tỉnh làm cơ sở lập kế hoạch bảo trì.

- Đối với chi phí quản lý thực hiện hạng mục bảo trì, Ban QLDA5 phải chủ động làm việc với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện, trường hợp gặp vướng mắc, có báo cáo đề xuất trình Bộ xem xét giải quyết.

- Về xe ô tô cho Dự án, Sau khi Ngân hàng Thế giới chấp thuận kế hoạch đấu thầu Ban QLDA5 soát xét các thủ tục trình Bộ để triển khai thực hiện, giao cục GĐ & QLCL CTGT thẩm định tham mưu báo cáo Bộ.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo những nội dung kết luận của Thứ trưởng để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục GĐ & QLCL CTGT;
- Các Vụ: KHĐT, TC;
- Ban QLDA 5;
- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 210/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án giao thông nông thôn 3 vốn vay Ngân hàng Thế giới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.416
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235