Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 206/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án do ban quản lý các dự án giao thông 9 quản lý do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 206/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 20/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 206/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN DO BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG 9 QUẢN LÝ

Ngày 3/5/2008, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp về tiến độ và giải ngân các dự án do Ban Quản lý các dự án giao thông 9 (Ban 9) quản lý. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng, đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Cục Giám định & QLCL CTGT và Cục Đường bộ Việt Nam.

Sau khi nghe Tổng giám đốc Ban 9 báo cáo tiến độ và giải ngân các dự án, ý kiến của các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng kết luận như sau:

1. Theo báo cáo của Ban 9, tiến độ giải ngân Quý I/2008 đạt kết quả thấp, tháng 4/2008 đã khá hơn; đến hết tháng 4/2008 đạt khoảng 20% kế hoạch đề ra. Ban đã cố gắng đôn đốc thực hiện các dự án thuộc phạm vi quản lý; có kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết để thực hiện tiến độ giải ngân của các dự án.

Về chỉ tiêu kế hoạch giải ngân năm 2008: Giữ nguyên KH giao 1300 tỷ, chưa có điều chỉnh.

2. Các vấn đề cần triển khai để đảm bảo tiến độ giải ngân:

- Ban 9 cần tăng cường công tác quản lý nguồn vốn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ tại các Hội nghị giao ban XDCB, kiểm soát chặt kế hoạch giải ngân.

- Yêu cầu Cục GĐ&QLCL CTGT sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 09. Ban 9 chủ động lập dự toán điều chỉnh trình Bộ xem xét phê duyệt, quá trình thực hiện nếu có vướng mắc sẽ tập trung giải quyết dứt điểm.

3. Đối với một số dự án cụ thể:

- Cầu Hàm Luông: Các khó khăn vướng mắc về cơ bản đã được giải quyết. Yêu cầu Ban 9 và các nhà thầu đảm bảo tiến độ chung của dự án (Khởi công tháng 4/2007, hoàn thành cuối 2009).

- Cầu Mỹ Lợi: Giao Vụ KHĐT tham mưu Bộ về phương thức đầu tư (BOT, BOT có phần vốn NSNN, TPCP…).

- Tuyến N1 đoạn Tịnh Biên – Hà Tiên: Hiện đã có khối lượng được nghiệm thu nhưng Kho bạc thiếu vốn chưa giải ngân được. Ban 9 cần phối hợp với các cơ quan chức năng để giải ngân vốn nhanh cho các nhà thầu.

- Về một số dự án chuẩn bị khởi công: Yêu cầu công tác GPMB thực hiện cơ bản đảm bảo mới tiến hành khởi công xây dựng.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các TT: N. T. Đức, L. M. Hùng (để b/c);
- Các đơn vị tham dự họp;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 206/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án do ban quản lý các dự án giao thông 9 quản lý do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.059
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235