Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 203/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 12/07/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH TẠI CUỘC HỌP VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC GIA NGHĨA (ĐẮK NÔNG) - CHƠN THÀNH (BÌNH PHƯỚC)

Ngày 06 tháng 7 năm 2022, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về triển khai thực hiện Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Cùng dự cuộc họp có Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Bình Phước và Đắk Nông; lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup và đại diện đơn vị tư vấn lập dự án.

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị tư vấn, ý kiến của Tập đoàn Vingroup, ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Đắk Nông và ý kiến của các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có kết luận như sau:

Đánh giá cao sự quyết tâm của hai địa phương và Tập đoàn Vingroup trong việc tổ chức nghiên cứu, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị các thủ tục triển khai Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Đây là tuyến đường quan trọng, không chỉ phục vụ trực tiếp cho Bình Phước và Đắk Nông, mà còn góp phần phát triển lưu thông vận tải cho cả khu vực Tây Nguyên, kết nối Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Thông báo số 93/TB-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và các cơ quan liên quan nghiên cứu, thống nhất và đề xuất phương án đầu tư để sớm triển khai trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tại Thông báo số 166/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2022 và trực tiếp làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo Tập đoàn Vingroup vào ngày 03 tháng 7 năm 2022 để định hướng phương án đầu tư.

Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 6080/BGTVT-ĐTCT ngày 17 tháng 6 năm 2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ; theo đó, Bộ Giao thông vận tải đã chấp thuận Liên danh Vingroup - Techcombank chủ trì lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án theo phương thức PPP.

Trên cơ sở thống nhất của các bộ và hai địa phương tại cuộc họp; để bảo đảm tiến độ hoàn thành Dự án vào năm 2025, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện một số công việc sau đây:

1. Về điều chỉnh quy hoạch: Phương án đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh hướng tuyến quy hoạch tuyến đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) là có cơ sở thực tiễn. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 159/TTr-UBND.BP-ĐN ngày 29 tháng 6 năm 2022, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương xem xét, thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh hướng tuyến, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

2. Về việc giao cơ quan có thẩm quyền: Hội đồng nhân dân hai Tỉnh đã có Nghị quyết về việc triển khai Dự án và giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền. Trên cơ sở Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, giao Bộ Giao thông vận tải có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 7 năm 2022 về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án.

3. Để đẩy nhanh tiến độ Dự án, đồng ý triển khai đồng thời các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và chuẩn bị thủ tục đầu tư, tuy nhiên phải bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, quy trình thủ tục theo quy định. Nhà đầu tư đề xuất dự án khẩn trương chỉ đạo Tư vấn hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Cơ quan có thẩm quyền trong tháng 8/2022 để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trong tháng 9/2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT;
- UBND các tỉnh: Bình Phước, Đắk Nông;
- Tập đoàn Vingroup;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 203/TB-VPCP ngày 12/07/2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về triển khai thực hiện Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.315

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!