Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 190/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp với JBIC về thủ tục triển khai gói thầu 4 - dự án xây dựng cảng Cái Lân do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 190/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 09/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 190/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP VỚI JBIC VỀ THỦ TỤC TRIỂN KHAI GÓI THẦU 4 - DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG CÁI LÂN

Thực hiện nội dung Thông báo số 174/TB-BGTVT ngày 2/5/2008 của Bộ GTVT, ngày 7/5/2008, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp với Trưởng đại diện JBIC Hà Nội về thủ tục triển khai gói thầu 4 - Dự án xây dựng Cảng Cái Lân. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên Cục Hàng hải VN, Ban QLDA Hàng hải 2, Vụ KHCN, Vụ KHĐT, Vụ HTQT, Cục Giám định & QLCL CTGT, tư vấn Nippon Koei và nhà thầu Kanematsu.

Sau khi nghe trình bày của Cục HHVN, Ban QLDA HH2, nhà thầu, tư vấn, ý kiến của JBIC và các Cục, Vụ tham dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

Để đảm bảo mục tiêu giải ngân bằng trái phiếu bảo lãnh cho gói thầu 4 trong thời hạn Hiệp định vay JBIC (đến 26/7/2008), yêu cầu Ban QLDA HH2, chủ đầu tư (Cục HHVN) và các Cục Vụ chức năng thuộc Bộ tập trung giải quyết các nội dung theo tiến độ cụ thể như sau:

- Ban QLDA HH2 làm việc lại để JBIC có thư trả lời về chủ trương giải ngân bằng trái phiếu bảo lãnh, trên cơ sở đó Cục HHVN có tờ trình để Vụ KHĐT dự thảo văn bản Bộ trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5/2008 cho phép áp dụng hình thức giải ngân này cho gói thầu 4. Ban QLDA HH2 làm việc với Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Văn phòng Chính phủ để có được văn bản chấp thuận trước ngày 31/5/2008.

- Cục HHVN xem xét, phê duyệt TKKT, dự toán và hồ sơ mời thầu để ngày 12/5/2008 Ban QLDA HH2 chính thức phát hành hồ sơ mời thầu, thời hạn nộp hồ sơ dự thầu là 19/5/2008.

- Cục HHVN trình để Bộ phê duyệt kết quả đấu thầu trước 25/5/2008 và phê duyệt hợp đồng trước ngày 31/5/2008 (Vụ Khoa học công nghệ chủ trì tham mưu).

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TTr. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 190/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp với JBIC về thủ tục triển khai gói thầu 4 - dự án xây dựng cảng Cái Lân do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.445

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.185.78