Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 129/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về một số tình hình đầu tư và người lao động nước ngoài tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 129/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 129/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Ngày 08 tháng 4 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ xem xét một số vấn đề đặt ra xung quanh tình hình đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài và người lao động từ nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương Binh và Xã hội, ý kiến của các Phó Thủ tướng Chính phủ và của lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến kết luận như sau:

1. Trong quá trình hội nhập đầy đủ, sâu rộng với nền kinh tế thế giới thời gian qua, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới đã gia tăng nhanh chóng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước; bên cạnh đó cũng nảy sinh nhiều vấn đề cần được quan tâm giải quyết, trong đó nổi lên là việc nhập khẩu thiết bị, công nghệ cũ, lạc hậu và tình trạng người lao động nước ngoài sang sinh sống, làm việc tại Việt Nam tăng nhanh, nhất là trong thời gian gần đây.

2. Để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế của tình trạng nêu trên, nhằm tăng cường hiệu quả, lợi ích của việc mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến kết luận như sau:

a) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, khẩn trương tổ chức triển khai nhóm giải pháp về chính sách thu hút đầu tư đã được đề cập tại Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ; tập trung rà soát, điều chỉnh các quy định hiện hành về đầu tư nước ngoài để tránh việc cấp phép thực hiện các dự án đầu tư sử dụng công nghệ, thiết bị lạc hậu, có tác động xấu đến môi trường; khuyến khích các dự án sử dụng thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

b) Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan, khẩn trương nghiên cứu xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn thiết bị công nghệ, tiêu chuẩn khai thác tài nguyên khoáng sản để khắc phục tình trạng nhập khẩu các thiết bị máy móc cũ, lạc hậu, vật tư nguyên liệu thải loại, tác động xấu đến môi trường, làm cho ta trở thành nơi tập kết rác thải công nghiệp.

c) Giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, là cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại Việt Nam, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về lao động nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ) nhằm hạn chế tình trạng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc cố tình vi phạm pháp luật về quản lý lao động; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành về công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài tại Việt Nam để khắc phục tình trạng lợi dụng kẽ hở của các quy định pháp luật về lao động đối với người nước ngoài; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động (Nghị định 113/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ). Đồng thời giao Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội chủ trì chỉ đạo việc tổng kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng lao động nước ngoài và công tác quản lý lao động nước ngoài tại một số địa phương, địa bàn hiện có nhiều lao động người nước ngoài làm việc, xử lý các vi phạm về pháp luật lao động theo đúng quy định; tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 5 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Trương Tấn Sang, UV BCT, TT Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó TTgCP (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Xây dựng, Công thương, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 129/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về một số tình hình đầu tư và người lao động nước ngoài tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.503
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41