Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 11/2007/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban chỉ đạo nhà nước dự án thuỷ điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 11/2007/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 12/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 11/2007/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA

Ngày 03 tháng 01 năm 2007 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La (Ban Chỉ đạo Nhà nước) đã chủ trì cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện năm 2006 và đề ra mục tiêu nhiệm vụ năm 2007 Dự án thủy điện Sơn La. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, đại diện Tiểu Ban chuyên trách xây dựng, Tiêu Ban chuyên trách di dân tái định cư, Tổ Tổng hợp Ban Chỉ đạo Nhà nước và Ban Quản lý Dự án.

Sau khi nghe đồng chí Thái Phụng Nê, Phái viên Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước trình bày báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2006 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2007 của cả 3 Dự án thành phần; Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Sông Đà báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2006 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 Dự án xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và lãnh đạo các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu báo cáo về tình hình thực hiện công tác di dân tái định cư; Bộ Giao thông Vận tải báo cáo về các công trình giao thông tránh ngập và công tác chuẩn bị xây dựng cầu Pa Uôn; ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Đánh giá chung: năm 2006, các Chủ đầu tư, Tổng thầu và các Nhà thầu, các Bộ, ngành và địa phương liên quan đã có nhiều nỗ lực, phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu chính đề ra của năm 2006.

Đối với dự án xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La: đã hoàn thành mục tiêu chống lũ năm 2006; phê duyệt thiết kế kỹ thuật giai đoạn II, tổng mặt bằng thi công đợt 3 và ban hành định mức - đơn giá xây dựng công trình; đã chọn được nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu: cung cấp thiết bị cơ khí thuỷ công xả sâu; thiết bị quan trắc đợt 1; thiết bị sản xuất và thi công bê tông đầm lăn (RCC); tư vấn nước ngoài lập thiết kế vẽ thi công; đang lựa chọn nhà thầu tư vấn nước ngoài giám sát thi công và tổ chức đấu thầu các gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện, thiết bị cơ khí công xả mặt; công tác đào hồ móng công trình chính và xây dựng các hạng mục phụ trợ đáp ứng tiến độ và chất lượng;

- Đối với dự án di dân tái định cư: công tác di dân tái định cư đã có chuyển biến tích cực; đã hoàn thành Quy hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư đáp ứng kế hoạch di dân năm 2006-2007; đang tiếp tục đẩy nhanh việc rà soát để điểu chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư; hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chuẩn bị ban hành. Các tỉnh: Sơn La, Điện biên, Lai Châu đã tập trung đạo và thực hiện di chuyển dân, xây dựng khu (điểm) tái định cư và ổn định đời sống nhân dân tại nơi ở mới;

- Đối với Dự án các công trình giao thông tránh ngập: đã hoàn thành lập Đề án và hoàn thành các thủ tục đấu thầu để xây dựng cầu Pa Uôn.

Tuy vậy, việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2006 vẫn còn một số tồn tại như báo cáo tổng hợp của Ban Chỉ đạo Nhà nước đã nêu; các Bộ, ngành, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giải quyết tồn tại, có biện pháp khắc phục kịp thời để đáp ứng tiến độ thực hiện Dự án.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ của Dự án thuỷ điện Sơn La:

a) Đối với Dự án xây dựng công trình

- Mục tiêu chung: tích nước hồ chứa tháng 7 năm 2010, phát điện thương mại tổ máy số 1 tháng 12 năm 2010; hoàn thành toàn bộ Dự án xây dựng công trình vào cuối năm 2012. Dự án di dân tái định cư, Dự án các công trình giao thông tránh ngập thực hiện phù hợp với mục tiêu tiến độ tích cực hồ chứa nêu trên;

- Nhiệm vụ năm 2007: hoàn thành thẩm định và phê duyệt tổng dự toán công trình;

- Hoàn thành kế hoạch đấu thầu hiệu chính; hoàn thành công tác đầu thầu và ký hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện và các gói thầu thiết bị công nghệ còn lại đáp ứng yêu cầu tiến độ quy định;

- Sớm hoàn thành nhiệm xây dựng trạm trộn bê tông, hệ thống băng tải và các Dự án sản xuất tro bay nhiệt điện Phả Lại, đáp ứng cung cấp tro bay đạt tiêu chuẩn chất lượng cho công trình;

- Tập trung thi công bê tông công trình chính với mục tiêu năm 2007 đổ được

435 nghìn m3 bê tông thường và 275 nghìn m3 bê tông đầm lăn; thực hiện khoan phun gia cố và khoan phun chống thấm đáp ứng tiến độ thi công;

- Tổ chức tốt công tác giám sát tác giả, giám sát thi công và hệ thống quản chất lượng công trình.

b) Đối với Dự án di dân tái định cư

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch di dân tái định cư năm 2007 và thực hiện di chuyển dân với tổng số 7.182 hộ (bao gồm một phần lớn khối lượng chưa thực hiện của năm 2006), trong đó: tỉnh Sơn La 4.682 hộ, Điện Biên 1.500 hộ và Lai Châu 1.000 hộ;

- Hoàn chỉnh để phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết toàn bộ các khu (điểm) tái định cư trong quý III năm 2007, trên cơ sở đó hoàn chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư trong quý IV năm 2007;

- Sớm ổn định sản xuất và đời sống tại các khu (điểm) đã tái định cư.

c) Đối với Dự án các công trình giao thông tránh ngập

- Triển khai xây dựng cầu Pa Uôn và đoạn quốc lộ 279 bị ngập, cầu Hang Tôm và đoạn quốc lộ 12 bị ngập (KM 66 - Km 102);

- Phê duyệt Quy hoạch các công trình giao thông tránh ngập khu vực Tây Bắc khi có các công trình thuỷ điện Sơn La, Lai Châu, Huôi Quảng, Bản Chát và Nậm Chiến.

3. Một số giải pháp để thực hiện tiến độ các Dự án thành phần:

a) Về tổng dự toán Dự án xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La: Bộ Công nghiệp có trách nhiệm thẩm định và phê duyệt và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp cùng với các Dự án thành phần khác, trình Thủ tướng Chính phủ Tổng đầu tư hiệu chnhr của toàn bộ Dự án.

b) Về di dân, tái định cư: Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư phát sinh chưa có trong Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004; đối với các khu (điểm) tái định cư liên quan hai tỉnh: giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh có dân phải di chuyển phê duyệt phần bồi thường và hỗ trợ di chuyển: Uỷ ban nhân dân có dân chuyển đến duyệt phần tái định cư, hỗ trợ sản xuất, nhà ở và đời sống;

- Cho phép thanh toán khối lượng hoàn thành theo các chế độ chính sách hiện hành và phù hợp với Quy hoạch chi tiết và Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Bộ Giao thông Vận tải được sử dụng 1.013 tỷ đồng từ nguồn vốn bồi thường của thuỷ điện Sơn La để thi công cầu Pa Uôn, cầu Hang Tôm và các đoạn đường tránh ngập Quốc lộ 279 và quốc lộ 12 đáp ứng tiến độ tích nước hồ chứa vào tháng 7 năm 2010. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chuyển vốn cho Chủ đầu tư Dự án theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải phù hợp với tiến độ thực hiện của các Dự án;

d) Cho phép tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai xây dựng Dự án cầu Lai Hà và đường giao thông vào địa điểm xây dựng thuỷ điện Lai Châu, từ nguồn vốn của công trình thuỷ điện Lai Châu. Trước mắt được trích 170 tỷ đồng trong tổng số 1.013 tỷ đồng của Dự án tránh ngập thuỷ điện Sơn La để thực hiện, sau khi Dự án thuỷ điện Lai Châu được phê duyệt đầu tư thì hoàn trả lại.

4. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp là Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La phối hợp với các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 theo tiến độ quy định. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, kiến nghị giải pháp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

a) Bộ Công nghiệp:

- Thẩm định Tổng tiến độ cả 3 Dự án thành phần, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I năm 2007;

- Thẩm định và phê duyệt bổ sung các vấn đề còn tồn tại của thiết kế kỹ thuật giai đoạn II;

- Hoàn chỉnh xây dựng chính sách phát triển công nghiệp gắn với di dân tái định cư trên địa bàn 3 tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt;

- Tham gia ý kiến về Quy hoạch cụm công nghiệp nhỏ gắn với di dân tái định cư tại Mộc Châu của tỉnh Sơn La để Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Chỉ đạo hoàn chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư, trong đó có Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh, gửi Bộ Công nghiệp để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ tổng mức đầu tư hiệu chỉnh của Dự án thuỷ điện Sơn La vào quý IV năm 2007; 

- Phối hợp với Bộ Công nghiệp khẩn trương hoàn thành xây dựng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Đà và sông Lô khi chưa có hồ chứa Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ nghiên cứu quy mô và cơ chế thanh toán cho các tuyến đường đến các khu (điểm) tái định cư chưa có trong Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng Quy hoạch chi tiết và thực hiện đầu tư các khu (điểm) tái định cư; việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các địa phương; kiến nghị các giải pháp, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước xem xét, giải quyết.

c) Bộ Xây dựng:

- Thường xuyên kiểm tra các giải pháp và giải quyết các khó khăn để các đơn vị trên công trường bảo đảm mục tiêu, tiến độ năm 2007 nêu trên;

- Thực hiện trách nhiệm của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước về Dự án thuỷ điện Sơn La;

- Chỉ đạo các đơn vị tư vấn thuộc Bộ giúp Uỷ ban nhân dân các tỉnh tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư đô thị;

d) Bộ Giao thông vận tải:

- Thông báo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Chủ đầu tư, tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn xây dựng cầu Pa Uôn và đoạn quốc lộ 279; cầu Hang Tôm và đoạn quốc lộ 12 (Km 66-Km 102) phù hợp với tiến độ dâng nước hồ chứa và chỉ đạo thực hiện;

- Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam xác định tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý III năm 2007;

- Tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan chuẩn xác lại quy mô, khối lượng và đề xuất phương án bố trí nguồn vốn của các công trình giao thông tránh ngập, hoàn chỉnh Đề án (Quy hoạch) các công trình giao thông tránh ngập khu vực Tây Bắc để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

đ) Bộ Tài chính:

-Nghiên cứu đề nghị của các tỉnh về chi phí trang bị ban đầu của các Ban quản lý Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2007;

- Tiếp tục hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các nhà thầu phát hành trái phiếu trong và ngoài nước để huy động vốn xây dựng công trình.

e) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh Dự án xây dựng công trình sau khi có báo cáo giải trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Thẩm định Dự án đầu tư thuỷ điện Lai Châu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình;

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn chỉnh việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư, trong đó có việc đề xuất bố trí nguồn vốn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị (thị xã Mường Lay, thị trấn Phiêng Lanh...) và nguồn vốn xây dựng đường giao thông ngoài nguồn vốn Dự án di dân tái định cư để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Chủ trì, phối hợp các Bộ: Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Giao thông vận tải và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để tổng hợp tổng mức đầu tư hiệu chỉnh của 3 Dự án thành phần báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2007;

g) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: tiếp tục chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại ký hợp đồng trực tiếp cho Chủ đầu tư vay vốn tín dụng cho Dự án.

h) Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Khẩn trương thẩm định và phê duyệt Báo cáo nâng cấp đánh giá tác động môi trường Dự án thuỷ điện Sơn La trong quý I năm 2007;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Uỷ ban nhân dân các tỉnh nghiên cứu và quy định cơ chế thu hồi và giao đất cho dân tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính.

i) Bộ Văn hoá Thông tin: chỉ đạo khẩn trương thực hiện Dự án di dời, bảo tồn và tôn tạo các di sản văn hoá vùng hồ đảm bảo phù hợp với tiến độ xây dựng công trình.

k) Uỷ ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu:

- Hoàn thành lập kế hoạch di dân tái định cư năm 2007 và thực hiện di dân tái định cư với khối lượng 7.182 hộ (bao gồm một phần lớn khối lượng còn lại của kế hoạch năm 2006), trong đó: tỉnh Sơn La 4.682 hộ, Điện Biên 1.500 hộ và Lai Châu 1.000 hộ, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Triển khai xây dựng đô thị Mường Lay, Phiêng Lanh và các đô thị khác trên địa bàn 3 tỉnh phục vụ di dân tái định cư;

- Hoàn thành lập và phê duyệt toàn bộ Quy hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư bao gồm cả các khu tái đinh cư chưa có trong Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004; lập và phê duyệt Dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán (TKKT-TDT) các Dự án thành phần đáp tiến độ quy định;

- Tiếp tục ổn định sản xuất và đời sống nhân dân tại các khu (điểm) đã tái định cư;

- Báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước trong quý I năm 2007 về tình hình khai thác tận thu khoáng sản khu vực lòng hồ.

l) Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Hoàn thành lập Tổng tiến độ Dự án xây dựng công trình và tổng hợp Tổng tiến độ của Dự án di dân tái định cư và Dự án các công trình giao thông tránh ngập, trình Bộ Công nghiệp thẩm định trong tháng 01 năm 2007;

- Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng công trình, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Chỉ đạo bổ sung các vấn đề còn tồn tại của thiết kế kỹ thuật- 2 trình Bộ Công nghiệp xem xét, quyết định;

- Chỉ đạo cung cấp kịp thời bản vẽ thi công; tổ chức tốt công tác giám sát tác giả và giám sát chất lượng thi công công trình;

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chuẩn xác lại quy mô và khối lượng, phân vốn đầu tư các Dự án giao thông tránh ngập. Thực hiện chuyển 1.013 tỷ đồng từ nguồn vốn bồi thường thuỷ điện Sơn La cho Chủ đầu tư các Dự án cầu Pa Uôn, Hang Tôm và các tuyến đường tránh ngập thuỷ điện Sơn la trên quốc lộ 12 và quốc lộ 279, phù hợp với tiến độ xây dựng của các hạng mục này theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải;

- Lập kế hoạch tài chính Dự án thuỷ điện Sơn La phù hợp với các mục tiêu tiến độ;

- Tổ chức thương thảo và ký hợp đồng Tổng thầu trên cơ sở Tổng tiến độ và Tổng dự toán đã trình duyệt;

- Chịu trách nhiệm cung cấp phụ gia tro bay nhiệt điện Phả Lại đáp ứng yêu cầu;

- Hoàn thành báo cáo đầu tư Dự án đầu tư thuỷ điện Lai Châu trong quý I năm 2007.

m) Tổng công ty Sông Đà và các Nhà thầu thành viên:

- Tập trung đủ nhân lực, vật tư, thiết bị để thi công công trình đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng quy định;

- Thực hiện xây dựng và lắp đặt dây chuyền sản xuất và thi công bê tông đầm lăn, đáp ứng mục tiêu bắt đầu đổ bê tông đầm lăn từ đầu quý IV năm 2007;

- Thường xuyên báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng về các giải pháp để bảo đảm mục tiêu tiến độ năm 2007 quy định;

n) Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng thầu đề xuất phương án tạo nguồn quỹ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công nghiệp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá-Thông tin;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;
- Các thành viên BCĐ NN DATD Sơn La;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Sông Đà;
- BQL Dự án NM TĐ Sơn La;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Các Vụ: TH, NN, KTTH, VX, ĐP;
- Lưu VT, CN (5b). XH 65

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 11/2007/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban chỉ đạo nhà nước dự án thuỷ điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.154
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202