Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2032/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Ban Chỉ đạo Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 2032/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 13/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2032/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau:

*. Trưởng ban Chỉ đạo:

Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

*. Phó trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Mời ông Trn Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy;

2. Ông Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất;

3. Mời bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, kiêm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn.

*. Các ủy viên:

1. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, làm ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo;

2. Giám đốc Sở Tài chính;

3. Mời Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

5. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

6. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

7. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

8. Giám đốc Sở Công Thương;

9. Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về xúc tiến và hỗ trợ Đầu tư của tỉnh.

2. Chỉ đạo việc thiết lập hệ thống đầu mối cung cấp thông tin về xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp nhận và giải quyết những vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình trước, trong và sau đầu tư.

3. Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư trực tiếp trong nước (DDI), giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan, đảm bảo rút ngắn thời gian nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh.

4. Chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc và xử lý kịp thời những vướng mắc về trình tự thủ tục, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nhà tài trợ, từng bước khắc phục những hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư FDI, DDI và ODA vào địa bàn tỉnh.

5. Xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định hiện hành.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến xúc tiến và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật do UBND tỉnh giao.

Điều 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Giúp việc Ban Chỉ đạo có Tổ công tác do 01 Phó Giám đốc Sở làm Tổ trưởng và các thành viên là cấp trưởng, phó phòng các sở, ngành chức năng liên quan. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các cơ quan liên quan trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VPUB: PCVP, các phòng nghiên cứu, CBTH;
- Lưu: VT, NC
.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2032/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Ban Chỉ đạo Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


797

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155