Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 95/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 95/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành: 17/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 17 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 82/SKHĐT-XDCB ngày 16 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 đã giao cho Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo làm chủ đầu tư theo phụ lục đính kèm.

Các dự án không điều chỉnh kế hoạch vốn tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện và giải ngân hết số vốn đã được bố trí theo thời gian quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước BR-VT; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Stt

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Kế hoạch 2016

Kế hoạch 2016 điều chỉnh

Tăng giảm

Ghi chú

Tổng số

Trong đó vốn XSKT

Trong đó BTGP MB

Tổng số

Trong đó vốn XSKT

Trong đó BTGP MB

Tổng số

Trong đó vốn XSKT

 

Tổng số

 

38.500

0

0

38.500

0

0

0

0

 

I

UBND huyện Côn Đảo

 

38.500

0

0

38.500

0

0

0

0

 

 

DA giảm vốn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo lưới điện 22KV Côn Đảo

UBND huyện Côn Đảo

4.500

 

 

300

 

 

-4.200

0

 

2

Mở rộng năng công suất nhà máy điện An Hội Côn Đảo

UBND huyện Côn Đảo

8.000

 

 

500

 

 

-7.500

0

 

3

Hệ thống cấp nước khu trung tâm Côn Đảo

UBND huyện Côn Đảo

1.000

 

 

300

 

 

-700

0

 

4

Chung cư cho người thu nhập thấp

UBND huyện Côn Đảo

10.000

 

 

5.500

 

 

-4.500

0

 

 

DA tăng vốn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hồ Quang Trung II Côn Đảo

UBND huyện Côn Đảo

15.000

 

 

31.900

 

 

16.900

0

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 95/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


512
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74