Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 8112/1999/QĐ-UB-QLDA về giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 cho Công ty Thanh niên Xung phong từ nguồn vốn ứng trước của tập đoàn DAEWOO do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 8112/1999/QĐ-UB-QLDA Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 30/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8112/1999/QĐ-UB-QLDA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 1999 CHO CÔNG TY THANH NIÊN XUNG PHONG TỪ NGUỒN VỐN ỨNG TRƯỚC CỦA TẬP ĐOÀN DAEWOO.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ;
- Căn cứ Quyết định số 3399/1999/QĐ-UB-KT ngày 12 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 1999 ;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 2960/TT-KHĐT-TH ngày 13 tháng 12 năm 1999 ;

QUYẾT - ĐỊNH

Điều 1.- Giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 cho Công ty Thanh niên Xung phong từ nguồn vốn ứng trước của tập đoàn DAEWOO với tổng số vốn đầu tư 81.866.000.000 (tám mươi mốt tỷ tám trăm sáu mươi sáu triệu) đồng, theo danh mục đính kèm.

Điều 2.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố, Cục trưởng Cục Đầu tư Phát triển thành phố, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chánh thành phố, Giám đốc Công ty Thanh niên Xung phong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 2 
- TTUB : CT, PCT/TT, QLĐT
- VPUB : PVP/QLĐT
- Tổ QLDA, QLĐT, TH (2b)
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 


CÔNG TY THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐIỀU CHỈNH NĂM 1999

(Nguồn vốn ứng trước từ tiền thuê đất của Tập đoàn DAEWOO)

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao theo Quyết định số 8112/1999/QĐ-UB-QLDA ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên dự án

Địa điểm thực hiện

Thời gian khởi công và hoàn thành

Năng lực thiết kế

Tổng vốn đầu tư được duyệt

Kế hoạch chính thức năm 1999

Kế hoạch điều chỉnh năm 1999

Ghi chú

 

TỔNG SỐ :

 

 

 

 

81866

81866

Không cộng vào tổng số vốn Ngân sách tập trung năm 1999

1

Đường Lê Thánh Tôn (nối dài)

 

 

 

 

67466

59549

 

2

Chung cư Ngô Tất Tố

 

 

 

 

3400

3535

 

3

Chung cư Phạm Viết Chánh

 

 

 

 

10000

4012

 

4

Khu đất 8 ha

 

 

 

 

1000

14770

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 8112/1999/QĐ-UB-QLDA về giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 cho Công ty Thanh niên Xung phong từ nguồn vốn ứng trước của tập đoàn DAEWOO do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.644
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.28.94