Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 76/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 30/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 76/2011/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê;

Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở:

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1045/TTr-SXD ngày 27/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách ưu đãi trong đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp và nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chính sách ưu đãi đối với các chủ đầu tư nhằm khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất (sau đây gọi chung là khu công nghiệp), cụm công nghiệp và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong nước; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có điều kiện, nguồn lực tham gia xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp và các tổ chức khác có chức năng đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở trên địa bàn tỉnh.

3. Điều kiện để được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư

a) Các nhà đầu tư có nhu cầu tham gia đầu tư xây dựng dự án nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp đăng ký với UBND tỉnh để được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 4 của điều này.

b) Đảm bảo đúng đối tượng được quy định tại Điều 8, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với nhà ở công nhân và tại Điều 6, Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với nhà ở thu nhập thấp.

c) Tuân thủ đúng trình tự, thủ tục xác định đối tượng và thực hiện việc mua, thuê, thuê mua, mua trả góp nhà ở thu nhập thấp quy định tại Điều 7, Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg đối với nhà ở thu nhập thấp.

4. Các chính sách ưu đãi đầu tư

Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp được cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành của Chính phủ. Ngoài ra còn được hưởng các chính sách ưu đãi riêng được áp dụng trên địa bàn tỉnh như sau:

a) Được giao đất đã giải phóng mặt bằng thuộc quy hoạch đã được phê duyệt. Đất chưa được giải phóng mặt bằng thì Nhà nước sẽ thực hiện đền bù giải toả và giao đất đã giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư.

b) Được sử dụng tối thiểu 20% quỹ đất ở của dự án để làm nhà ở thương mại (phần đất này không được hưởng các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp).

c) Được sử dụng tầng trệt để kinh doanh các dịch vụ phù hợp nhằm phục vụ nhu cầu của các hộ tại các khu nhà trong phạm vi dự án.

d) Tùy vào tính chất, đặc điểm của từng dự án có thể được xem xét hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đầu tư hệ thống giao thông và thoát nước trong phạm vi dự án.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 về chính sách ưu đãi trong đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân lao động tại khu, cụm công nghiệp và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.078

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!