Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt bổ sung giá trúng thầu xây lắp đường Hàn Thuyên, thành phố Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 699/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 22/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 699/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG GIÁ TRÚNG THẦU XÂY LẮP ĐƯỜNG HÀN THUYÊN, THÀNH PHỐ BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Quy chế dấu thầu ban hành kèm theo các Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, số 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000 và số 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26.11.2003;
Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án công trình công cộng tại tờ trình số 140/TT-QLDA ngày 11.5.2006 về việc bổ sung giá trúng thầu xây lắp đường Hàn Thuyên, thành phố Bắc Ninh,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt bổ sung giá trúng thầu xây lắp đường Hàn Thuyên, thành phố Bắc Ninh tại Quyết định số 1664/QÐ-CT ngày 31.12.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

1. Giá trúng thầu sau khi bổ sung là: 7.096.492.000 đồng (Bảy tỷ, không trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm chín mươi hai nghìn đồng). Tăng so với giá trúng thầu tại Quyết định số 1664/QÐ-CT ngày 31.12.2003 là: 26.246.000 đồng.

2. Giá trị bổ sung kể trên đã được Sở Xây dựng phê duyệt tại văn bản số 294/XD-GÐ ngày 23.11.2005 và đã giảm trừ tỷ lệ % theo kết quả đấu thầu.

3. Lý do bổ sung:

- Bổ sung khối lượng tăng, giảm giữa thực thế thi công và dự toán được duyệt;

- Bổ sung thuế VAT theo thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12.12.2003 của Bộ Tài chính.

4. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1664/QÐ-CT ngày 31.12.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình công cộng và Giám đốc đơn vị trúng thầu căn cứ Quyết định thi hành./.

 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 699/QĐ-UBND ngày 22/05/2006 phê duyệt bổ sung giá trúng thầu xây lắp đường Hàn Thuyên, thành phố Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.014

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250