Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công trình công cộng xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 696/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 19/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 696/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG XÃ ĐÌNH BẢNG, HUYỆN TỪ SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26. tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07.02.2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của UBND xã Đình Bảng tại tờ trình số 26/TT-UB ngày 20.4.2006 và báo cáo thẩm định số 337/KH-XDCB ngày 10.5.2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công trình công cộng xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công trình công cộng xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn tại Quyết định số 1270/QĐ-CT ngày 04.11.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung bổ sung:

- Bệnh xá cao 02 tầng, diện tích sàn 1200 m2, kết cấu móng bang giao thoa BTCT mác 200, khung BTCT chịu lực mác 200; tường bao che xây gạch rỗng 2 lỗ mác 75, xây vữa XM-C mác 50; sàn mái đổ BTCT tại chỗ, bê tông mác 200, nền lát gạch Ceramic kích thước (30x30) cm, trát vữa XM-C mác 50. Trần tường lan sơn. Hệ thống điện, nước bố trí đi ngầm.

- Bổ sung chế độ chính sách, giá vật tư, thiết bị theo các quy định hiện hành.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 35.358.581.000 đồng (ba mươi năm tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, năm trăm tám mươi mốt nghìn đồng); trong đó:

- Xây lắp : 27.323.823.000 đồng;

- Thiết bị : 110.000.000 đồng;

- Chi khác : 6.241.016.000 đồng;

- Dự phòng : 1.683.742.000 đồng.

Tang 8.477.581.000 đồng so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1270/QĐ-CT ngày 04.11.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh.

(các khoản chi phí cụ thể theo báo cáo thẩm định)

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1270/QĐ-CT ngày 04.11.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Từ Sơn và Chủ tịch UBND xã Đình Bảng căn cứ Quyết định thực hiện./.

 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công trình công cộng xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.097

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0