Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 690/QĐ-UBND năm 2006 về việc chấm dứt hiệu lực Hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu hồi Giấy phép đầu tư số 04/GP-BN năm 2001 giải thể Công ty TNHH AMUR Bắc Ninh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 690/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 18/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 690/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHẤM DỨT HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH, THU HỒI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ SỐ 04/GP-BN NGÀY 31/8/2001 CỦA UBND TỈNH BẮC NINH,  GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH AMUR BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996; Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09/6/2000;
Căn cứ Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000; Nghị định 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ sửa đổi một số Điều của Nghị định 24/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Giấy phép đầu tư số 04/GP-BN ngày 31/8/2001 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 301/KH-KTĐN ngày 27/4/2006 kèm theo hồ sơ kết quả thanh lý tài sản Công ty TNHH AMUR Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH, giải thể doanh nghiệp liên doanh “ Công ty TNHH AMUR Bắc Ninh” tại Giấy phép đầu tư số 04/GP-Bắc Ninh ngày 31/8/2001 của UBND tỉnh Bắc Ninh giữa các bên, gồm :

- Bên Việt Nam : Công ty xuất nhập khẩu Bắc Ninh;

- Bên nước ngoài : Phòng thương mại và Công nghiệp Viễn Đông, Liên Bang Nga ( Trụ sở đặt tại 680000, thành phố Khabarovsk, phố Seronov 113 ).

Điều 2. Các bên Hợp doanh có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy phép đầu tư số 04/GP-BN ngày 31/8/2001 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Các bên Hợp doanh có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Quyết định này được lập thành 05 bản ( năm ); 02 ( hai) bản gửi cho các bên hợp tác kinh doanh; 01 ( một ) bản lưu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp; 01 ( một ) bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 01 ( một ) bản lưu tại UBND tỉnh Bắc Ninh ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 690/QĐ-UBND năm 2006 về việc chấm dứt hiệu lực Hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu hồi Giấy phép đầu tư số 04/GP-BN năm 2001 giải thể Công ty TNHH AMUR Bắc Ninh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.855

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211