Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 674/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ Trường Chính trị Nguyễn văn Cừ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 674/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 17/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 674/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ HIỆU BỘ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26.11.2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07.02.2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 08/TT-BXD ngày 06.5.2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07.2.2005;
Xét đề nghị của Trường Chính trị Nguyễn văn Cừ tại tờ trình số 370/TT-NVC ngày 30.12.2005, của Sở Kế hoạch và Ðầu tư tại báo cáo thẩm định số 30/KH-XDCB ngày 12.01.2006 về dự án bổ sung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tại Quyết định số 1962/QÐ-CT ngày 25.11.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

1. Nội dung bổ sung:

- Do biến dộng vật tư, chế dộ chính sách thay đổi;

- Bổ sung thiết kế.

2. Tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư sau khi bổ sung là: 11.594.863.000 đồng (Mười một tỷ, năm trăm chín mươi tư triệu, tám trăm sáu mươi ba nghìn đồng), trong đó:

+ Xây lắp : 10.041.144.000 đồng.

+ Thiết bị : 800.000.000 đồng.

+ Chi Khác : 753.719.000 đồng.

Tăng so với tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 1962/QÐ-CT ngày 25.11.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh là: 1.690.663.000 đồng.

3. Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số 908/QÐ-CT ngày 19.8.2002 và 1962/QÐ-CT ngày 25.11.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 674/2006/QĐ-UBND ngày 17/05/2006 phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ Trường Chính trị Nguyễn văn Cừ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.941

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250